Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste, II etapas

Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt
   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonė „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste, II etapas

526.558,96 Eur, iš kurių ES fondų lėšos – 263.279,48 Eur.

2023 m.  gegužės mėn.

Projekto tikslas – sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje Marijampolės mieste, tokiu būdu padidinant gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo metu  63-jose miesto gatvėse bus pakeista 676 vnt. senu šviestuvų iš natrio/halogeno į LED, pakeistos 8 apšvietimo valdymo spintos (AVS), 9-iose apšvietimo valdymo spintose pakeisti valdikliai. A. Civinsko g. kvartale (A. Civinsko, Žvyryno, Antakalnio, Obuolių, Kapų ir Vienybės gatvės) bus atlikti apšvietimo tinklo modernizavimo darbai, pakeičiant 41 vnt. senų natrio/halogeno šviestuvų ant gelžbetoninių apšvietimo atramų į LED šviestuvus ant metalinių apšvietimo atramų, papildomai įrengiant 33 apšvietimo atramas su LED šviestuvais, sumontuojant 1 naują apšvietimo valdymo spintą vietoje senos, susidėvėjusios, paklojant naujus elektros kabelius ar oro kabelių linijas.

Projektu siekiami minimalūs rezultatai: sumažintas elektros energijos suvartojimas daugiau nei 50 proc.; per projekto ataskaitinį laikotarpį sumažintas į aplinką išmetamų CO2 bei kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis daugiau nei 50 proc. Tikimasi ir projekto teigiamo socialinio-ekonominio poveikio – nusikalstamumo rizikos tamsiu paros metu sumažėjimo, avaringumo sumažėjimo, miesto estetinio vaizdo ir įvaizdžio pagerėjimo.

Projekto tiesioginė tikslinė grupė – Marijampolės miesto gyventojai (34.968 asmenys).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

2021 m. gegužės 19 d. Marijampolės savivaldybės administracija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste, II etapas“ sutartį. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Informacija atnaujinta 2021-06-08 14:34