Pradžia
Pradžia

Techninių specifikacijų projektai

Skelbimo Nr. Pavadinimas Paskelbta Pasiūlymų teikimo terminas
352810

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimo ir paslaugų plėtros papildomi darbai, parengiant techninę dokumentaciją

2017-06-23 2017-07-07
13:30
352316 Statinių - kelių (gatvių), įvairios paskirties aikštelių kadastriniai matavimai ir bylų parengimas ar tikslinimas 2017-06-22 2017-07-07 10:00
347656 Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų kvartalų priemonės (konteineriai) 2017-06-02 2017-06-12
347240 Daugiabučių namų kiemų, esančių prie Vytauto ir Vytenio gatvių, įvažiavimų į juos dangos atnaujinimo, automobilių stovėjimo aikštelių bortų pakeitimo ir šaligatvių dangos atnaujinimo darbai 2017-05-31 2017-06-08
344217 Amalvos pelkės vakarinio pakraščio hidrologinio režimo atstatymo II etapo darbai 2017-05-16 2017-05-24
340557 Marijampolės miesto teritorijos administracinės ribos keitimo plano rengimo paslaugos 2017-04-25 2017-05-04
337567 Marijampolės miesto Vilkaviškio gatvės (nuo tilto per Šešupę iki J. Ambrazevičiaus – Brazaičio gatvės) ir tilto per Šešupę kapitalinio remonto papildomi darbai, parengiant techninį darbo projektą 2017-04-07 2017-04-14
13:30
336764 Melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizės paslaugos 2017-04-04 2017-04-12
17:00
336654 Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai, parengiant techninį darbo projektą 2017-04-04 2017-04-12
14:30
336597 MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS FONTANŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS 2017-04-04 2017-04-12
12:00
335335 Marijampolės miesto vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros paslaugų pirkimas 2017-03-28 2017-04-04 16:30
332987 Marijampolės miesto želdynų sistemo plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano koregavimo paslaugos 2017-03-16

2017-03-24
14:00
331949 2 keleivinių lengvųjų automobilių pirkimas 2017-03-10 2017-03-20
330293 Geležinkelio gatvės atkarpos tarp naujai įrengtų Gedimino ir Aušros gatvių sankryžų rekonstravimas, parengiant techninį darbo projektą ir atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą 2017-03-10

2017-03-10

328219 Administracijos pastato J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė atskirų aukštų (penkto, ketvirto ir trečio) oro kondicionavimo sistemų ir jų įrengimo pirkimas 2017-02-17 2017-02-27
326657 Papildomi darbai vykdant statybos rangos sutartį dėl Dviejų lygių sankryžos P. Armino g. Marijampolės mieste rekonstravimo darbų projektinės dokumentacijos parengimo, priežiūros paslaugų ir darbų 2017-02-07 2017-02-14
13:00
324312 Projekto „Igliaukos ir Šventragio kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugos 2017-01-20 2017-01-30
10:00
323843 Marijampolės miesto J. Totoraičio, Medžiotojų, Narto, Žaltyčio gatvių atnaujinimo darbai su techninio darbo projekto parengimu 2017-01-17 2017-01-25
14:00
322806 Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato (namo) Marijampolėje, Vytauto g. Nr. 49, atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto darbus, parengiant darbo projektą 2017-01-06 2017-01-16
15:00
321634 Papildomų darbų dviejų lygių sankryžos P. Armino g. Marijampolėje rekonstravimo darbų techninės dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rekonstravimo darbai 2016-12-23 2017-01-03
319781 Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos techninių ir techninių darbo projektų kelių saugumo audito paslaugos 2016-12-12 2016-12-19
13:00
319616 Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimas 2016-12-09 2016-12-16
318880 Investicijų projekto parengimo paslaugos 2016-12-06 2016-12-13
15:00
316116  Vasario 16-osios g., Lietuvninkų g. ir Vytauto g. viešųjų erdvių sutvarkymo techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai  2016-11-23 2016-11-30 15:00
 316071 Papildomi darbai objekte, esančiame Vytauto g. 47K1, Marijampolėje  2016-11-23 2016-11-30
12:00
315437 Eismo reguliavimo priemonių techninės priežiūros paslaugos 2016-11-18 2016-11-29 15:00
311005 Marijampolės sav. gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos (iki kol atviro konkurso laimėtojas pradės teikti paslaugas) 2016-10-21 2016-10-28
308100 Marijampolės m. Vytauto g. atkarpos nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio g. ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ žemės sklypo ribos rekonstravimo papildomi darbai 2016-10-03  
305662 Piniginių socialinių išmokų, numatytų teisės aktuose, pristatymo ir išmokėjimo Marijampolės  savivaldybės gyventojams paslaugos 2016-09-15 2016-09-23
304457 Skirstomojo didelio slėgio dujotiekio techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos 2016-09-07 2016-09-15
302961 Marijampolės daugiafunkcinio centro projektavimas, statyba ir jos valdymo, priežiūros ir eksploatavimo paslaugos 2016-09-02 2016-09-19
300057 Marijampolės miesto Gedimino gatvės atkarpos nuo Gedimino g. 38 iki V. Kudirkos gatvės rekonstravimo papildomi darbai 2016-08-10 2016-08-18
17:00
296083 Dramos teatro Marijampolėje, P. Armino g. 2 papildomos techninio darbo projekto parengimo paslaugos 2016-07-12 2016-07-20 16:00
294960 Ilgalaikė 920.000,00 Eurų paskola investiciniams projektams kofinansuoti 2016-07-04 2016-07-13 12:00
294920 Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimo ir paslaugų plėtros techninio ir darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir modernizavimo darbai 2016-07-04
2016-07-15 12:00
291371 Keleivinio lengvojo automobilio pirkimas Marijampolės sen. 2016-06-08 2016-06-17 10:00
291156 Keleivinio lengvojo automobilio pirkimas Marijampolės sav., Sasnavos sen. 2016-06-07 2016-06-15 10:00
287912 Autobuso su vairuotoju nuoma (Marijampolė-Vilnius-Marijampolė) 2016-05-18 2016-05-26
10:00
287032 Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimas 2016-05-12 2016-05-20 10:00
284295 Visureigio pirkimas
2016-04-25 2016-05-03
10:00
283514 Automobilio pirkimas 2016-04-20 2016-04-29 10:00
283260 Automobilio pirkimas 2016-04-19 2016-04-27 10:00
281091 Marijampolės sav. gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos (iki kol atviro konkurso laimėtojas pradės teikti paslaugas) 2016-04-06 2016-04-14 10:00
280889 Marijampolės miesto Gedimino g. atkarpos nuo Gedimino g. 38 iki V. Kudirkos g. projektinės dokumentacijos parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai  2016-04-05 2016-04-15
17:00
280260 Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Liepynų k. Vasaros g. akligatvio įrengimo ir Marijampolės miesto geležinkelio gatvės atkarpos rekonstravimo techniniai darbo projektai 2016-04-01 2016-04-11
10:00
277847 Tvenkinių, Amalvo polderio naudojimo ir priežiūros taisyklių parengimo paslaugos 2016-03-17 2016-03-29
10:00
277345 Apšvietimo tinklų įrengimo techninių darbo projektų parengimo paslaugos 2016-03-15 2016-03-25 12:00
276417 Marijampolės miesto Vytauto g. atkarpos nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio gatvės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ žemės sklypo ribos, rekonstravimo darbai 2016-03-07 2016-03-17
17:00
275485 Marijampolės savivaldybės teritorijos žaliųjų plotų priežiūros paslaugos 2016-03-01 2016-03-14 10:00
275481 Marijampolės savivaldybės bendro naudojimo teritorijų gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos 2016-03-01 2016-03-14 10:00
275483 Marijampolės savivaldybės želdinių priežiūros paslaugos 2016-02-01 2016-03-14 10:00
275460 Marijampolės savivaldybės, Liudvinavo seniūnijos, Želsvos kaimo apšvietimo įrengimo, techniniam darbo projektui parengiti ir darbams pirkiti techninių specifikacijų projektas  2016-03-01 2016-03-10 10:00
275102

Kompleksinio Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymo techninio ir darbo projekto parengimas, priežiūra ir darbai

2016-02-26 2016-03-07 10:00
274200

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos

2016-02-22 2016-03-01 12:00
268724

LIFE+ programos projekto „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų pelkėse LIFE13 NAT/LT/000084 WETLIFE 2“ Amalvos pelkės vakarinio pakraščio hidrologinio režimo atstatymo I etapo darbai

2016-01-15 2016-01-28
10:00
268734

Marijampolės sav. gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos (iki kol atviro konkurso laimėtojas pradės teikti paslaugas) Techninių specifikacijų projektas

2016-01-16 2016-01-16
10:00
263668

Marijampolės savivaldybės administracijos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicinių planų parengimo paslaugos

2015-11-27 2015-12-07
12:00
262571

Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų kvartalų priemonių (konteinerių) pirkimas

2015-11-19 2015-11-30
08:00
262564

Mokyklos pastatų, esančių Vytauto g. Nr.45,45A,47,47K1, Marijampolėje, kapitalinio remonto, paprastojo remonto ir automobilių stovėjimo aikštelės su įvažiavimu rekonstravimo darbai ir projektas

2015-11-19 2015-11-30
08:00
259839

Marijampolės savivaldybės administracijos iš degalinių įsigyjamas benzinas A-95 ir dyzeliniai degalai

2015-11-02 2015-11-12 12:00
257779

Savivaldybės nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų paslaugos

2015-10-15 2015-10-26
10:00
256193

Socialinių kortelių gaminimo ir aptarnavimo paslaugos

2015-10-02 2015-10-13
10:00
253840

Marijampolės sav. gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos (iki kol atviro konkurso laimėtojas pradės teikti paslaugas)

2015-09-15 2015-09-25
10:00
249221

Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos

2015-08-04 2015-08-15
15:30
247142

Ilgalaikė 410.000,00 Eur paskola ES finansuojamiems projektams įgyvendinti

2015-07-17 2015-07-30
15:00
244803 Marijampolės miesto Vilkaviškio gatvės ir tilto per Šešupę kapitalinio remonto projektinės dokumentacijos parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir kapitalinio remonto darbai 2015-07-02 2015-07-13
12:00
 243542 Dviejų lygių sankryžos su geležinkeliu Armino g. Marijampolės m. rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos ir su jomis susiję laboratoriniai darbai 2015-06-18  2015-06-29
08:00
 243509

Topografinių nuotraukų parengimo, žemės sklypo kadastrinių matavimų, riboženklių įrengimo, požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų atlikimo ir kt. paslaugos

2015-06-18  2015-06-30
10:00
 242008

Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymas, tualetų priežiūra (iki kol atviro konkurso laimėtojas pradės teikti paslaugas)

 2015-06-09 2015-06-19
12:00
241264

Tarnybinių stočių su duomenų saugykla pirkimas

2015-06-03 2015-06-15
09:00 
238891

Užtvankos Marių gatvėje ir pertekliaus vandens pralaidos remonto darbai

2015-05-19 2015-05-29 15:00
235321 Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalanių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano parengimo paslaugos 2015-04-23 2015-05-04
08:00
235323 Marijampolės miesto Matulaičių gatvės ir Žuvinto gatvės atkarpos rekonstravimas, parengiant techninį darbo projektą 2015-04-23 2015-05-04
10:00
234029 Dviejų lygių sankryžos P. Armino g. (sankirta su geležinkeliu) Marijampolės mieste rekonstravimo darbų projektinės dokumentacijos parengimas ir darbai  2015-04-16  2015-04-23
08:00 
232321 Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbai 2015-04-07 2015-04-17
16:30
231876 Požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkeliu ir po Geležinkelio gatve Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje Marijampolės mieste įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas ir darbai 2015-04-02 2015-04-13
08:00
231882 Marijampolės miesto Aušros gatvės tęsinio (nuo žiedinės sankryžos su Javonio skg.) iki Vasaros gatvės įrengimo techninės dokumentacijos parengimas ir darbai 2015-04-02 2015-04-13
08:00
231080 Marijampolės miesto Kauno gatvės ruožo nuo Gamyklų g. iki Gėlyno g. rekonstravimas, parengiant techninį darbo projektą ir atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą 2015-03-30 2015-04-09
17:00
 229606 Marijampolės miesto ir Marijampolės savivaldybės bendrųjų planų keitimo paslaugos 2015-03-19 2015-03-30 08:00
 228396 Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymas, tualetų priežiūra (iki kol atviro konkurso laimėtojas pradės teikti paslaugas)      2015-03-12 2015-03-23
08:00
228193 Ilgalaikė 1 mln. eurų paskola  2015-03-10 2015-03-20 15:00
228194 Ilgalaikė iki 1.719.500 eurų paskola skoloms grąžinti (refinansuoti) 2015-03-10 2015-03-20
15:00
226191 Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13D4/b Marijampolėje, Palangos g. 1, rekonstravimo techninio projekto parengimo, atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą, paslaugos  2015-02-24 2015-03-06
16:00
220726 Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimo paslaugos 2015-01-09 2015-01-19
17:00
219346 Marijmpolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos 2014-12-18 2014-12-29
08:00
216539 Biuro įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą „Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės savivaldybės Patašinės gyvenvietėje steigimas“ 2014-12-12 2014-12-22
17:00:00
216123 Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo darbų techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir darbai 2014-12-09 2014-12-19
15:00:00
212146 Automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos 2014-11-12 2014-11-24
08:00:00
212108  Automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos  2014-11-12 2014-11-24
08:00:00
211207 Projekto „Balsupių ir Smilgių tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstrukcija" darbų pirkimas 2014-11-05 2014-11-17
08:00:00
210552 Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas 2014-10-31 2014-11-12
17:00:00
208934 Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos techninių ir techninių darbo projektų kelių saugumo audito paslaugos 2014-10-20 2014-10-30   17:00:00
208790 Dviejų lygių sankryžos P. Armino g. (sankirta su geležinkeliu) Marijampolės mieste rekonstravimo darbų projektinės dokumentacijos parengimas ir darbai 2014-10-17 2014-10-27
17:00:00
206816 Marijampolės sav. apšvietimo tinklų remonto darbų ir priežiūros pirkimas 2014-10-01 2014-10-13 
08:00:00
200534 Naftos produktais užterštos teritorijos Marijampolėje, Gamyklų g. 8 valymo II etapas 2014-08-05 2014-08-18 08:00:00
194327 Marijampolės savivaldybės apšvietimo tinklų remonto darbai ir priežiūros paslaugos 2014-06-13 2014-06-24
00:30:00
191589 Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo III etapo darbų techninių darbo projektų parengimo paslaugos ir darbai 2014-05-26 2014-06-06 08:00:00
191588 lgalaikė trijų milijonų litų paskola 2014-05-26 2014-06-06
08:00:00
184836 Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų kvartalų priemonių (konteinerių) pirkimas 2014-04-09 2014-04-22
08:00:00
184774 Projekto „Balsupių ir Smilgių tvenkinių hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimo paslaugos  2014-04-09 2014-04-22
08:00:00
177829 Techniniame projekte „Marijampolės pramoninės zonos transporto ir inžinerinės infrastruktūros statyba“ numatytų statyti statinių projekto vykdymo priežiūros paslaugos 2014-02-27 2014-03-10
10:00:00
176677 Vaikų darželio-pradinės mokyklos Patašinės k. Marijampolės sen., Marijampolės sav. rekonstrukcijos (II etapo) darbų ir darbo projekto parengimo pirkimas  2014-02-19 2014-03-03
08:00:00
171565 MARIŲ GATVĖS IR TILTO REKONSTRAVIMO PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI 2014-01-28 2014-02-07
16:30:00
171120 Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos 2014-01-24 2014-02-03
17:00:00
170000 Šešių detaliųjų planų parengimo paslaugos 2014-01-14 2014-01-24
17:00:00
160813 Marijampolės sporto mokyklos pastato (baseino) atnaujinimo (modernizavimo) darbai ir darbo projekto parengimas 2013-11-21  2013-12-02
17:00:00
159105 Projektų bendrosios ir dalinės ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimas 2013-11-08 2013-11-19 08:00:00
158994 Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros g rekonstravimo techninių ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai 2013-11-08 2013-11-18
17:00:00
156970 MARIJAMPOLĖS MIESTO VAIZDO KAMERŲ APTARNAVIMO (OPERATORIŲ DARBO UŽMOKESTIS) IR VALYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS  2013-10-23 2013-11-05    10:00:00
156784 Marijampolės savivaldybės apšvietimo tinklų remonto darbų ir priežiūros paslaugos 2013-10-22 2013-11-04  10:00:00
156802 Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymo ir gyvenamosios aplinkos gerinimo techninio projekto parengimas 2013-10-22 2013-11-04 08:00:00
156146 Piniginių socialinių išmokų, numatytų teisės aktuose, pristatymo ir išmokėjimo Marijampolės savivaldybės gyventojams paslaugos  2013-10-17 2013-10-28
08:00:00
155284 Dviejų lygių sankryžos su geležinkeliu Marijampolės miesto Aušros gatvėje rekonstravimo techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai 2013-10-10 2013-10-21
10:00:00
154077 Dviejų lygių sankryžos su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino gatvėje rekonstravimo techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai 2013-10-01 2013-10-11 17:00:00
152269 Naftos produktais užterštos teritorijos Marijampolėje, Gamyklų g. 8, valymas 2013-09-17 2013-09-27
16:00:00
152101 Vasaros gatvės (nuo Fabriko g. iki P.Armino g.) rekonstravimo darbai, parengiant techninį darbo projektą 2013-09-16 2013-09-27
08:00:00
151355 Viešosios poilsio zonos pėsčiųjų takų dangos sutvirtinimo ir drenažo sistemos įrengimo darbai 2013-09-10 2013-09-20
15:00:00
151306 Vasaros gatvės (nuo Saulės g. iki Marių (Fabriko) g.) įrengimo projekto vykdymo priežiūros paslaugos 2013-09-10 2013-09-20
14:00:00
148748 Kempingo infrastruktūros Marijampolėje, Kempingo g. 44, statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos 2013-08-20 2013-08-30
17:00:00
148335 Biuro įrangos pirkimas įgyvendinant projektą „Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės savivaldybės Patašinės gyvenvietėje steigimas“ 2013-08-14 2013-08-26
08:00:00
148337 Biuro įrangos pirkimas įgyvendinant projektą „Marijampolės miesto lopšelio-darželio „Rūta“ modernizavimas“ 2013-08-14 2013-08-25
08:00:00
146469 Viešosios poilsio zonos pėsčiųjų takų dangos sutvirtinimo ir drenažo sistemos įrengimo darbai 2013-07-31 2013-08-12
08:00:00
146164 Šermukšnių gatvės kapitalinio remonto darbai, parengiant techninį darbo projektą 2013-07-27 2013-08-06
15:00:00
144530 Marijampolėje prie Vasaros ir Fabriko g. detaliojo plano parengimas ir žemės sklypo Rūtų g.10, naudojimo ir pobūdžio pakeitimas, numatant prijungimą prie žemės sklypo, detaliojo plano parengimas 2013-07-15 2013-07-26
10:00
144069 40 butų gyvenamojo namo Kosmonautų g. Marijampolėje tech. projekto koregavimo, statinio projektto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbų pirkimas 2013-07-13 2013-07-22
17:00
143880 Mobilaus (judriojo) ryšio paslaugų pirkimas  2013-07-09 2013-07-20
08:00
142864 Tikslinė transporto priemonė 2013-07-02 2013-07-12
15:00
141579 Biuro įrangos pirkimas 2013-06-20 2013-07-01
09:00:00
140731 Gedimino ir Aušros gatvių dviejų lygių sankryžų detalieji planai 2013-06-14 2013-06-24
17:00:00
139652 Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo II etapo darbai 2013-06-07 2013-06-17
17:00:00
139261 Marijampolės sav Sasnavos pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimo techninio darbo projekto parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūra, atnaujinimo ir vidaus patalpų paprastojo remonto darbai 2013-06-05 2013-06-17
08:00:00
138911 Balsupių kadastro vietovės valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai 2013-06-04 2013-06-14
16:00:00
138247 Marijampolės savivaldybės antrinių žaliavų surinkimo konteineriai ir šunų ekskrementų šiukšliadėžės 2013-05-29 2013-06-10 10:00:00
135236 Vidutinės klasės padidinto pravažumo naudoto automobilio pirkimas 2013-05-10 2013-05-23
133265 Penkių detaliųjų planų parengimo paslaugos 2013-04-26 2013-05-06
17:00:00
130890 Baldai Marijampolės savivaldybės Patašinės daugiafunkciam centrui ir Marijampolės vaikų lopšeliui - darželiui „Rūta“ 2013-04-12 2013-04-22
128400 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos 2013-03-28 2013-04-08
127344 Marijampolės savivaldybės želdinių priežiūros paslaugos 2013-03-22 2013-04-02
10:00
127347 Marijampolės savivaldybės teritorijos žaliųjų plotų priežiūros paslaugos 2013-03-22 2013-04-02
127339 Marijampolės savivaldybės bendro naudojimo teritorijų gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos 2013-03-22 2013-04-02
127367 Marijampolės miesto fontanų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos 2013-03-22 2013-04-02
126673 Administracinės paskirties pastato Marijampolėje Kauno g. 53 atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos 2013-03-19 2013-03-29
124552 Ilgalaikė 5 milijonų litų paskola 2013-03-05 2013-03-15
124193

Liudvinavo miestelio Vytauto ir Kęstučio gatvių rekonstravimo statybos darbų atlikimas ir techninio darbo projekto parengimas

2013-03-01 2013-03-11
122541 Detaliųjų planų parengimo paslaugos 2013-02-19 2013-03-01
122161 Techninio projekto "Kempingas (4 klasės) Kempingo g. 44, Marijampolė" korektūros paslaugos 2013-02-15 2013-02-26
120529 Statinio „Kompleksinis buvusio karinio miestelio teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir Gustaičio gatvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų ir verslo reikmėms" techninės priežiūros paslaugos 2013-02-04 2013-02-14
120528

Statinio „Komleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“ techninės priežiūros paslaugos
 

2013-02-04 2013-02-14
119591 Požeminių šulinių pririšimo, niveliavimo, detalaus tyrinėjimo paslaugos, atliekant požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas, ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka 2013-01-28 2013-02-08
118791 Vaikų darželio-pradinės mokyklos Patašinės k. Marijampolės sen., Marijampolės sav. rekonstravimo, įrengiant universalų daugiafunkcį centrą, darbai ir darbo projekto parengimas 2013-01-21 2013-01-31
117641 Elektros energija 2013-01-10 2013-01-21
107450 Papildomi darbai, įgyvendinant projektą „Sasnavos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“ 2012-10-19 2012-10-29
105408 Projekto „Balsupių kadastrinės vietovės valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio projekto parengimo paslaugos 2012-10-04 2012-10-22
103675 Mikroturbinos principu veikiančio kogeneracijos įrenginio pirkimas, montavimas ir paleidimas-derinimas projektui „Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ 2012-09-21 2012-10-01
103381 Vasaros gatvės (nuo Saulės g. iki Fabriko g.) įrengimo darbai, parengiant darbo projektą 2012-09-19 2012-10-01
103207 Savivaldybės turto (t. sk. kaimiškųjų seniūnijų kelių) inventorizavimo ir teisinio registravimo paslaugos 2012-09-18 2012-10-01
102411 Vytauto Didžiojo parko su prieigomis sutvarkymo papildomi darbai 2012-09-12 2012-09-24
100716 Lauko suoliukų pirkimas 2012-08-29 2012-09-10
99366 VšĮ Marijampolės ligoninės vienos dienos chirurgijos patalpų rekonstravimas 2012-08-16 2012-08-27
97963 Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Netičkampio k., Šešupės g. 5 pastato papildomų paprastojo remonto darbų pirkimas 2012-08-02 2012-08-13
94689 Projekto „Žvyrkelio Opšrūtai II - Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės sav., rekonstravimo (asfaltavimo) I etapas“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos 2012-07-05 2012-07-16
94678 Projekto „Žvyrkelio Želsva - Naujiena - Išlandžiai Liudvinavo sen., Marijampolės sav., rekonstravimo (asfaltavimo) I etapas“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos 2012-07-05 2012-07-16
93635

Kompiuterių socialinės rizikos šeimų paramos centrui Liudvinavo seniūnijoje pirkimas

2012-06-28 2012-07-09
92600 Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Aušros ir Gedimino gatvėse rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos 2012-06-20 2012-07-01
90190

Viaduko per geležinkelį Gamyklų gatvėje ir Gamyklų gatvės kapitalinio remonto projektinės dokumentacijos parengimas, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir kapitalinio remonto darbai

2012-06-05 2012-06-15
89916 MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO SEN., NETIČKAMPIO K., ŠEŠUPĖS G. 5, PASTATO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ, KEIČIANT MOKSLO PASKIRTĮ, PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMAS 2012-06-02 2012-06-13
89005 Techninio darbo projekto „VšĮ Marijampolės ligoninės operacinio bloko ir vienos dienos chirurgijos patalpų Marijamolėje, Palangos g. 1, rekonstravimas“ korektūra ir projekto vykdymo priežiūra 2012-05-28 2012-06-08

85762

Kempingo infrastruktūros Marijampolėje, Kempingo g. 44, statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos

2012-05-07 2012-05-17
85118

Inžinerijos paslaugų pirkimo techninės specifikacija

2012-05-02 2012-05-13
82369

Papildomi darbai įgyvendinant projektą „Kompleksinis miesto centrinės dalies (Bažnyčios, J.Bendoriaus, Laisvės, V.Kudirkos ir Gedimino g. atkarpomis apribotos zonos) viešųjų erdvių sutvarkymas“

2012-04-13 2012-04-23
81713 Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo dokumentacijos parengimas ir darbai

2012-04-06

2012-04-16
81716 Kompleksinio buvusio karinio miestelio teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir gen. Gustaičio gatvių sutvarkymo ir pritaikymo verslo reikmėms projektinės dokumentacijos parengimas ir darbai 2012-04-06 2012-04-16
81612 Žvyrkelio Želsva - Naujiena - Išlandžiai (Liudvinavo sen.) rekonstravimo (asfaltavimo ) darbai ir darbo projekto parengimas. I etapas 2012-04-06 2012-04-16
80671 Žvyrkelio Opšrūtai II - Igliauka (Igliaukos sen.) rekonstravimo (asfaltavimo) darbai ir darbo projekto parengimas. I etapas 2012-04-02 2012-04-12
79269 Ilgalaikės paskolos pirkimas 2012-03-22 2012-04-02
77221

LIUDVINAVO MIESTELIO V. KUDIRKOS, KĘSTUČIO, EŽERO GATVIŲ IR SASNAVOS MIESTELIO SUVALKIJOS, ŽEMDIRBIŲ GATVIŲ REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRO

2012-03-11 2012-03-22
75885

Projekte „Šunskų miestelio viešosios poilsio infrastruktūros plėtra“ numatyti statybos ir rekonstrukcijos darbai

2012-03-01 2012-03-12
74922

Pirkimo objektas: Šv. Arkengelo Mykolo bažnyčios šventoriaus teritorijos tvarkymo ir tvoros restauravimo darbai

2012-02-23 2012-03-06
74498

Baldai socialinės rizikos šeimų paramos centrui Liudvinavo seniūnijoje

2012-02-21 2012-03-02
72219 BIURO ĮRANGOS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIUI – DARŽELIUI „VAIVORYKŠTĖ“ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2012-02-03 2012-02-15
72248 Projekte „Liudvinavo miestelio parko sutvarkymas (poilsio infrastruktūros plėtra)“ numatyti statybos ir rekonstrukcijos darbai 2012-02-03 2012-02-13
68753 GUDELIŲ MIESTELIO VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DARBŲ PROJEKTAVIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SKELBIMAS 2012-01-05 2012-01-16