Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

2019 m. savivaldybės gimnazijose, bendrojo ugdymo mokyklose, mokymo centruose ir kitose ugdymo įstaigose  įvyko 128 įvairaus pobūdžio renginiai: antikorupcinė tema integruota į pilietinio ir dorinio ugdymo dalykų pamokas, paskaitas (13 įstaigų); klasės valandėlės (28 įstaigos); pamokos-diskusijos (36 įstaigos); įkurti TV ekranai, stendai antikorupcine tema (21 įstaiga), tapomi piešiniai, plakatai šia tema (18 įstaigų), rengtos akcijos, viktorinos, konkursai (5 įstaiga), rengtos netradicinės pamokos-popietės (7 įstaigos). Visų mokyklų mokiniai aktyviai dalyvavo renginiuose, kuriuose piešė piešinius, plakatus, kūrė stendus antikorupcine tema, rengė parodas ir kt. Daugelyje ugdymo įstaigų vyko diskusijos, pokalbiai klasės valandėlėse ir pilietinio ugdymo pamokose, buvo vykdomi įvairūs renginiai, skirti antikorupcijos švietimui.

2018 m. savivaldybės gimnazijose, bendrojo ugdymo mokyklose, mokymo centruose ir kitose ugdymo įstaigose  pravesta 80 renginių: antikorupcinė tema integruota į istorijos, pilietinio ugdymo, etikos ir kt. dalykų pamokas (14 įstaigų); plakatai (10 įstaigų); klasės valandėlės (19 įstaigų); projektai (3 įstaigos); diskusijos, disputai, akcijos (14 įstaigų); įkurti stendai antikorupcine tema (5 įstaigos), buvo tapomi piešiniai šia tema (4 įstaigos), kūrybinių darbų dirbtuvės (2 įstaigos), rengta viktorina (1 įstaiga), filmų ir vaizdo klipų peržiūros (3 įstaigos), atliktas tyrimas (1 įstaiga), bendradarbiavimas su Transparency International institucija (1 įstaiga). Visų mokyklų mokiniai aktyviai dalyvavo renginiuose, kuriuose piešė piešinius, plakatus, kūrė stendus antikorupcine tema, rengė parodas ir kt. Daugiausiai ugdymo įstaigose vyko diskusijos, pokalbiai klasės valandėlėse ir pilietinio ugdymo pamokose, buvo vykdomi įvairūs renginiai, skirti antikorupcijos švietimui.

2017 m. savivaldybės gimnazijose, bendrojo ugdymo mokyklose, mokymo centruose ir kitose ugdymo įstaigose  pravestas 74 renginiai: antikorupcinė tema integruota į istorijos, pilietinio ugdymo, etikos ir kt. dalykų pamokas (13 įstaigų); plakatai (8 įstaigos); klasės valandėlės (10 įstaigų); projektai (5 įstaigos); pilietiškumo pamokos (5 įstaigos); diskusijos, disputai, akcijos (14 įstaigų); įkurti stendai antikorupcine tema (6 įstaigos), buvo tapomi piešiniai šia tema (4 įstaigos), kūrybinių darbų parodos (2 įstaigos), rengtos viktorinos-protų mūšiai (2 įstaigos), STT komiksų knygelės pristatymas ir aptarimas (1 įstaigoje), rašinio konkursas (1 įstaiga), fotografijų ir vaizdo klipų konkursai (1 įstaiga) bei filmo antikorupcijos temomis peržiūros (1 įstaiga). Bendrojo ugdymo mokyklose antikorupcijos tema buvo integruota į istorijos, psichologijos, pilietinio ir dorinio ugdymo, klasės valandėles. Taip pat buvo vykdomos netradicinės pamokėlės antikorupcinėmis temomis. Visų mokyklų mokiniai piešė piešinius, plakatus, kūrė stendus antikorupcine tema, rengė parodas. Daugumoje mokyklų vyko diskusijos, pokalbiai, kiti renginiai, skirti antikorupcijos dienai paminėti, parengti informaciniai stendai antikorupcine tema.

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose kasmet vyksta renginiai gruodžio 9 dieną minimai Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Mokyklos renginius, skirtus šiai dienai paminėti, organizuoja pirmąją gruodžio savaitę.

2016 metais Tarptautinei antikorupcijos dienai skirti renginiai vyko 23 bendrojo ugdymo mokyklose. Kiekviena mokykla rinkosi jai priimtiniausias  renginių formas. Mokyklose buvo leidžiami lankstinukai, vyko plakatų, piešinių parodos ir konkursai, popietės, diskusijos korupcijos prevencijos tema, susitikimai su Pataisos namų ar Prokuratūros darbuotojais, medžiaga antikorupcine tematika buvo demonstruojama stenduose ar stacionariai įrengtų televizorių ekranuose. Iš aukščiau paminėtų renginių formų populiariausia buvo plakatų ar piešinių parodos ar konkursai ( tai buvo organizuota 9 mokyklose). 

Pirmąją gruodžio savaitę korupcijos prevencijos temos buvo nagrinėjamos ir pilietinio ugdymo (9 mokyklose), dorinio ugdymo (8 mokyklose) pamokose. Korupcijos prevencijai buvo skirtos klasės valandėlės (11 mokyklų).

Tarnybinės etikos patarėjas https://vtek.lt/patarejas/