Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Taryba

 • Rinkimai į Marijampolės savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybą vyko 2019-03-03
 • Marijampolės savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos pirmasis posėdis vyko 2019-04-23
 • Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentas >>>
 • Taryba yra institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę teritorijos administraciniame vienete - savivaldybėje.
 • Tarybą sudaro pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinkti 27 tarybos nariai.
 • Savivaldybių rinkimai vyksta kas 4 metai.
 • Savivaldybės tarybos nariai iš savo tarpo renka mero pavaduotojus.
 • Taryba savo kadencijos laikotarpiui funkcijoms įgyvendinti sprendimais patvirtina:
 • komitetus, atsižvelgdama į tarybos narių skaičių bei jų sudėtį pagal partijas arba koalicijas, ir nustato jų kompetenciją.
  Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 23 d. Nr. 1-136 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos komitetų (išskyrus kontrolės komitetą) sudarymo ir sudėčių patvirtinimo“, sudaryti 5 komitetai:
 • Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas
 • Finansų ir ekonomikos komitetas
 • Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas
 • Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas
 • Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas
 • Taryba
 • mero pasiūlymu sprendžia sekretoriaus pareigybės įsteigimo klausimą;
 • mero teikimu skiria ir atleidžia savivaldybės kontrolierių bei jo pavaduotoją;
 • nustato administracijos struktūrą.
 • Tarybos nariai atstovauja įvairioms politinėms partijoms.