Pradžia
Pradžia

Aktuali informacija daugiabučių namų valdytojams

2022-08-26 || Daugiabučio namo Marijampolės sav., Baraginės k., Baraginės g. 2 butų ir kitų patalpų savininkų 2022 m. rugpjūčio 25  d. balsavimo raštu protokolas Nr. K-418 (19.21)
2022-08-26 || Daugiabučio namo Marijampolės sav., Baraginės k., Jaunimo g. 1 butų ir kitų patalpų savininkų 2022 m. rugpjūčio 25  d. balsavimo raštu protokolas Nr. K-421 (19.21)
2022-08-26 || Daugiabučio namo Marijampolės sav., Puskelnių k., Sodų g. 2 butų ir kitų patalpų savininkų 2022 m. rugpjūčio 25  d. balsavimo raštu protokolas Nr. K-419 (19.21)
2022-08-26 || Daugiabučio namo Marijampolės sav., Puskelnių k., Darbininkų g. 2 butų ir kitų patalpų savininkų 2022 m. rugpjūčio 25  d. balsavimo raštu protokolas Nr. K-420 (19.21)
2022-08-26 || Daugiabučio namo Marijampolės sav., Puskelnių k., Plytinės g. 3 butų ir kitų patalpų savininkų 2022 m. rugpjūčio 25  d. balsavimo raštu protokolas Nr. K-423 (19.21)
2022-08-26 || Daugiabučio namo Marijampolės sav., Meškučių k., Vytauto g. 23 butų ir kitų patalpų savininkų 2022 m. rugpjūčio 25  d. balsavimo raštu protokolas Nr. K-426 (19.21)
2022-08-26 || Daugiabučio namo Marijampolės sav., Varnupių k., Piliakalnio g. 51 butų ir kitų patalpų savininkų 2022 m. rugpjūčio 25  d. balsavimo raštu protokolas Nr. K-422 (19.21)
2022-08-26 || Daugiabučio namo Marijampolės sav., Buktos k., Sodų g. 1 butų ir kitų patalpų savininkų 2022 m. rugpjūčio 25  d. balsavimo raštu protokolas Nr. K-424 (19.21)
2022-08-26 || Daugiabučio namo Marijampolės sav., Padovinio k., Šermukšnių g. 4 butų ir kitų patalpų savininkų 2022 m. rugpjūčio 25  d. balsavimo raštu protokolas Nr. K-425 (19.21)
2022-08-24 || Pranešimas apie daugiabučio namo Marijampolėje, Vytenio g. 8 butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

2022-02-04 || Marijampolės savivaldybės DNSB dėmesiui: ar nepasibaigusi pirmininko kadencija

2019-11-22 || Jau priimamos paraiškos šilumos punktų ir šildymo sistemų modernizavimui

2019-08-14 || Aplinkos ministerija skelbia septintą kvietimą teikti paraiškas daugiabučių atnaujinimui
2019-06-10 || Seminaras daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tema, birželio 13 d.

2018-11-05 || Pratęstas daugiabučių atnaujinimo paraiškų teikimo terminas. Pasinaudokite proga!

2018-10-04 || Spalio 16-17 d.  ir spalio 23-24 d. organizuojami parengtų 9 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų viešieji aptarimai

2018-07-13 || Daugiabučių namų Marijampolėje, J. Basanavičiaus a. 17, Vytauto g. 68 butų savininkų balsų skaičiavimo komisijų protokolai

2018-06-20 || Daugiabučių namų Marijampolėje, Kauno g. 35 ir Stoties g. 1 butų savininkų balsavimo raštu balsų skaiciavimo komisijų protokolai

2018-05-29 || Pranešimas apie daugiabučių namų Marijampolėje, Vytauto g. 68 ir Kauno g. 35,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimus raštu

2018-05-07 || BETA susitikimas dėl Viešųjų pastatų renovacijos ir aktualių klausimų

2018-04-08 || Balandžio 19 d. kviečiame į seminarą apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą)

2018-04-03 || Pranešimas apie daugiabučio namo Marijampolėje, Stoties g. 1,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu

2018-03-23 || Aštuoni Marijampolės daugiabučiai stos prie atnaujinimo starto linijos
2017-12-29 || Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo
2017-11-27 || Informacinis pranešimas apie parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešuosius aptarimus
2017-08-29 || Daugiabučių namų bendrijų, administratorių bei statybos įmonių dėmesiui!
2017-07-13 || Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo
2017-06-16 ||  Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo
2017-05-17 || Kviečiame atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius gyvenamuosius namus!
2017-05-15 || Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo (Marijampolė, Jaunimo g. 22)
2017-04-25 || Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo (Marijampolė, Vytenio g. 31C)
2017-03-03 || Daugiabučių gyvenamųjų namų, neturinčių bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui
2015-12-18|| Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių bei techninių prižiūrėtojų dėmesiui!
2015-02-03 || Parengti Marijampolės m. Kosmonautų g. 2, Šaulių g. 62, Bažnyčios g. 28 ir Marijampolės sen. Meškučių k. Vytauto g. 31 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai
2015-02-02 || Daugiabučių gyventojams – nemokami seminarai apie renovaciją
2015-02-02 || Bendrojo naudojimo objektų valdytojų (BNOV) kvalifikacijos kėlimo mokymai Marijampolėje
2015-01-08 || Pratęstas valstybės papildomos paramos renovacijai teikimas
2014-12-02 || Mokymai daugiabučių namų gyventojams ir daugiabučius namus administruojančių bendrovių atstovams
2014-09-16 || Norintieji gauti valstybės paramą renovacijai neturėtų delsti
2014-07-14 || 2014 m. Partnerystės sutartimi patvirtintų daugiabučių namų investicijų planų tvirtinimo susirinkimo grafikas
2014-05-05 || Daugiabučių namų atnaujinimui skatinti – nemokami mokymai
2014-05-05 || NEMOKAMI Bendro naudojimo objektų valdytojų (BNOV) kvalifikacijos kėlimo mokymai 
2013-12-13 || Daugiabučių namų, atrinktų II daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etapui, bendrojo naudojimo objektų valdytojų dėmesiui!
2013-12-10 || Dėl II daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etapo
2013-10-31 || Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui!
2013-08-20 || Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos II etapo
2013-08-09 || Iki rugpjūčio 14 d. statybų bendrovės dar gali užsiregistruoti CPO elektroniniame kataloge rangos darbų vykdymui
2013-08-06 || Atnaujintinų daugiabučių namų gyventojai pasirinko investicinių priemonių paketus

Informacija atnaujinta 2022-08-26 10:34