Pradžia
Pradžia

Pranešimai apie korupciją

Atmintinė (pdf)

Kviečiame pranešti Marijampolės savivaldybės už korupcijos prevenciją atsakingiems asmenims apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Marijampolės savivaldybėje , jos įstaigose, įmonėse.

Už korupcijos prevenciją Marijampolės savivaldybės administracijoje atsakinga vyriausioji specialistė (atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bei asmens duomenų apsaugą) Ilona Venčkauskienė

Informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Marijampolės savivaldybės administracija, vyriausiajam specialistui (atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bei asmens duomenų apsaugą) , Basanavičiaus a.1, Marijampolė, el. paštu administracija@marijampole.lt
  • žodžiu kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis, Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 415A
  • Tel. (8 343) 90030; 

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5)  266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5)  266 3307 arba palikti pranešimą šioje svetainėje.

Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Marijampolės savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti asmenis atsakingus už korupcijos prevenciją. Taip pat apie korupcijos apraiškas  gali pranešti aukščiau nurodytais kontaktais tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

2018 metais buvo gautas vienas anoniminis pranešimas apie pastebėtą korupcijos pasireiškimo atvejį Marijampolės savivaldybei pavaldžioje įstaigoje. Atliktus tyrimą – anoniminiame pranešime pateikta informacija nepasitvirtino

2019 metais nebuvo gauta anoniminių pranešimų apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus Marijampolės savivaldybei pavaldžiose įstaigose.

Praneškite apie korupciją Marijampolės savivaldybės administracijoje

 

Informacija atnaujinta 2023-05-31 16:44