Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. 2020 m.
2021 m.
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv.
Marijampolės savivaldybės iždas
Marijampolės savivaldybės administracija
Kontrolės ir audito tarnyba    

Marijampolės savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Marijampolės savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams finansinio ir teisėtumo audito ataskaita ir išvada

Marijampolės savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

 
Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniai                  
Viešoji įstaiga įstaiga Marijampolės telekinas              
Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba               
Viešoji įstaiga „VšĮ Marijampolės futbolo centras“         
Marijampolės Petro Armino progimnazija                      
Marijampolės moksleivių kūrybos centras                
Marijampolės meno mokykla              
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“      
Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejus          
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“          
Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazija     
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“       
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras       
Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai"       
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla      
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras       
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla     
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla      
Marijampolės socialinės pagalbos centras      
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“      
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“               
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“       
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“      
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“      
Marijampolės vaikų lopšelis darželis „Pasaka“              
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla               
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija          
Marijampolės Sūduvos gimnazija  
Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras  
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  
Marijampolės kultūros centras  
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka  
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija  
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija  
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla  
Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija  
Marijampolės dramos teatras  
Marijampolės sporto centras          
Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba  
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija  
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras  
Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė  
Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis  
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras  
Viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras  
Marijampolės regiono plėtros taryba  

 

Informacija atnaujinta 2021-06-04 09:14