Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kaip sušaukti susirinkimą pasibaigus valdymo organų kadencijoms?

Informacija ir reikiamų dokumentų pavyzdžiai dėl susirinkimo šaukimo tvarkos, kai valdymo organų kadencija yra pasibaigusi:
  • Daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių priima sprendimą šaukti visuotinį susirinkimą ir įgalioja vieną iš bendrijos narių organizuoti susirinkimą (1/4 priimamo sprendimo formos pavyzdys čia).
  • Įgaliotas asmuo parengia pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ir ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos paskelbia bendrijos skelbimų lentoje(-ose) arba kitose gerai matomose vietose (pranešimo pavyzdys čia) ir visiems butų ir kitų patalpų savininkams įteikia pranešimą pasirašytinai ir/arba išsiunčia registruotu paštu (pasirašytino pranešimo pavyzdys čia).
  • Visuotinio susirinkimo metu užpildomas dalyvių sąrašas (dalyvių sąrašo pavyzdys čia), o visuotinio susirinkimo sprendimai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visuotinio susirinkimo dienos įforminami protokole (protokolo pavyzdys čia).
  • Sušaukus visuotinį susirinkimą ir išrinkus valdymo organus, vadovaujantis Bendrijų įstatymu, duomenis apie pirmininko perrinkimą naujai kadencijai privaloma įregistruoti Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre, apie įregistravimo faktą informuoti Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių telefonu 8 343 900 64.
 
Informacija atnaujinta 2022-09-09 15:20