Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Planavimo dokumentai

Darnaus judumo Marijampolės mieste  planas
Marijampolės miesto įvaizdis (empirinio tyrimo ataskaita, 2016 m.)
Marijampolės regiono integruota teritorijų vystymo programa
Bendrieji ir detalieji planai
Marijampolės miesto ir savivaldybės teritorijos bendrieji planai
Marijampolės saivaldybės teritorijos detalieji planai
Veiklos planai

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. DV-298 „Dėl savivaldybės administracijos seniūnijų 2021 m. veiklos plano tvirtinimo“ 


Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. DV-619 „Dėl savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano tvirtinimo"“

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. DV-416 „Dėl savivaldybės administracijos seniūnijų 2020 metų veiklos planų tvirtinimo"

Marijampolės savivaldybės plėtros strateginiai planai
Marijampolės savivaldybės strateginis plėtros iki 2030 metų planas
Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas
Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2010 metų strateginis planas (leidinys)
 Savivaldybės strateginiai veiklos planai
Marijampolės savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas
Marijampolės savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas 

Marijampolės savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos planas   

Marijampolės savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planas
Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų strateginis veiklos planas
Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginis veiklos planas
Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas
Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos planas
Marijampolės savivaldybės 2014–2016 metų  strateginis veiklos planas
Marijampolės savivaldybės 2013-2015 metų strateginis veiklos planas
Marijampolės savivaldybės 2012–2014 metų strateginis veiklos planas
Marijampolės savivaldybės 2011-2013 metų strateginis veiklos planas
Strateginio planavimo organizavimas
Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-258 „Dėl strateginio valdymo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Veiklos prioritetai
Marijampolės savivaldybės Tarybos 2015 m. rugsėjo 28 d.sprendimas Nr. 1-143 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2015-2019 metų veiklos prioritetų patvirtinimo" 
Marijampolės savivaldybės Tarybos 2019m. rugpjūčio 26d. sprendimas Nr. 1-218 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2019-2023 metų veiklos prioritetų patvirtinimo" 
Informacija atnaujinta 2022-01-02 20:31