Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

12 Socialinė parama

12-01 || Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-02 || Prašymo-paraiškos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms (E) 12-03 || Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas (E) 12-04 || Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-05 || Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-06 || Prašymo vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-07 || Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-08 || Prašymo globos (rūpybos) išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-09 || Prašymo globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas (E) 12-10 || Prašymo išmokai privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-11 || Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-12 || Prašymo-paraiškos mokinių nemokamam maitinimui gauti priėmimas, nemokamo maitinimo skyrimas ir mokėjimas (E) 12-13 || Prašymo-paraiškos paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-14 || Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas 12-17 || Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, priėmimas bei teikimo rengimas (E) 12-18 || Prašymo paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-19 || Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas 12-20 || Prašymo valstybės paramai ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas 12-21 || Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas 12-22 || Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas 12-23 || Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas 12-24 || Prašymo išmokai neįgaliesiems gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-25 || Prašymo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse priėmimas 12-26 || Prašymo dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas 12-27 || Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas 12-28 || Prašymo dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems priėmimas 12-30 || Prašymo asmeninės higienos ir priežiūros paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas 12-32 || Prašymo socialinėms paslaugoms gauti priėmimas ir paslaugų skyrimas 12-33 || Prašymo pažymai apie gaunamas pajamas priėmimas, pažymos išdavimas 12-34 || Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas (E) 12-35 || Prašymo išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-36 || Prašymo išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-37 || Prašymo tikslinėms kompensacijoms gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-38 || Prašymo išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju (toliau-kompensacija) priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-39 || Prašymo išmokai įvaikinus vaiką priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-41 || Prašymo dėl išmokų vaikams formų išdavimo užsienio kompetentingoms įstaigoms priėmimas 12-42 || Prašymo dėl pažymos globotinio(ės) turto pardavimui (disponavimui) priėmimas ir pažymos išdavimas 12-43 || Prašymo dėl išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse priėmimas ir išvados išdavimas 12-44 || Nemokamų baseino paslaugų teikimas neįgaliems asmenims 12-45 || Prašymo vaiko laikinosios priežiūros išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas (E) 12-46 || Prašymo dėl išmokų mirties atveju formos išdavimo savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei... 12-47 || Teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimas 12-48 || Dėl prašymo kompensacijai už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, gauti priėmimo, kompensacijos skyrimo ir mokėjimo 12-49 || Prašymo-paraiškos dėl asmeninės pagalbos priėmimas, poreikio asmeninei pagalbai gauti nustatymas ir asmeninės pagalbos skyrimas