Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nauji aktualūs teisės aktai

Priėmimo data, Numeris Rūšis Pavadinimas

2021-02-25 Nr. DV-206

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“

2021-02-25 Nr. DV-205

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rasa“

2021-02-23 Nr. DV-195

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“

2021-02-17 Nr. MV-20

Mero potvarkis

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo

2021-02-17 Nr. DV-177

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rasa“

2021-01-25 Nr.  1-4

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2021-01-25 Nr. 1-5

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-150 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-01-25 Nr. 1-6

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo

2021-01-25 Nr. 1-9

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio

2021-01-25 Nr. 1-14

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2021-01-25 Nr. 1-15

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir Marijampolės savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo

2021-01-25 Nr. 1-19

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Pasūduonės kaimo bevardei gatvei

2021-01-25 Nr. 1-20

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Buktos kaimo ir Liudvinavo miestelio bevardėms gatvėms

2020-12-28 Nr. 1-416

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-231 „Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2020-12-28 Nr. 1-404

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės vaikų darželio ,,Linelis“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės lopšelio-darželio „Želmenėliai“ sąlygų aprašo patvirtinimo

2020-12-28 Nr. 1-397

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo

2020-11-30 Nr. 1-363

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo

2020-11-30 Nr. 1-373

Tarybos sprendimas

Dėl savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-65 „Dėl mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

2020-11-30 Nr. 1-374

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-11-30 Nr. 1-376

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-18 „Dėl premijų skyrimo Marijampolės savivaldybės sporto šakų rinktinių nariams kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-378

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-379

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-391

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2020-11-30 Nr. 1-392

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-412 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-332  

Tarybos sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

2020-10-26  Nr. 1-341

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-224 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-348

Tarybos sprendimas

Dėl patalpų nuomos renginiams Marijampolės kultūros centre ir Marijampolės dramos teatre

2020-10-26 Nr. 1-351

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 26 d. sprendimo Nr.1-21 „Dėl Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimo Marijampolės socialinės pagalbos centro Laikinosios nakvynės namuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-354

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-108 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-355

Tarybos sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo

2020-10-26 Nr. 1-358

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Pašešupių kaimo bevardei gatvei

2020-10-15 Nr. DV-1523

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2020-2021 m. šildymo sezono pradžios

2020-09-28 Nr. 1-318

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo

2020-09-28 Nr. 1-322

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-359 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir pakeitimo

2020-09-28 Nr. 1-327

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Pietarių kaimo Smilgų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

2020-09-28 Nr. 1-328

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo Smilgų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
Informacija atnaujinta 2021-02-26 17:15