Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kaip pradėti daugiabučio namo atnaujinimą?

Paraiškas atnaujinti daugiabutį namą galima pateikti tik LR Aplinkos ministrui paskelbus kvietimą. Būstų savininkai susirinkime ar balsavimu raštu turi priimti sprendimą įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir pasirinkti įgyvendinimo būdą – pagal:
  LR Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Pagal šį modelį daugiabučio namo atnaujinimas įgyvendinamas patalpų savininkų iniciatyva per namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją (DNSB pirmininką, jungtinės veiklos sutarties įgaliotinį ar savivaldybės paskirtą būsto administratorių) arba per pavedimo sutartimi pasirinktą projekto administratorių. Šioje programoje butų savininkai gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis dėl kredito į finansinę instituciją.
 • Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau – Savivaldybės programa). Pagal šį modelį daugiabučių namų atnaujinimą įgyvendina  Marijampolės savivaldybės paskirtas programos administratorius UAB "Marijampolės butų ūkis". Šiuo atveju būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projekto įgyvendinimo rizikų. Pritarus daugiabučio namo atnaujinimui per Savivaldybės programą, butų savininkai sekančiai turėtų priimti sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo investicijų plano rengimo pirkimo – pirkti savarankiškai arba šį pirkimą prašyti organizuoti Marijampolės savivaldybės kartu įsipareigojant investicinio plano nepritarimo (nepakankamo pritarimo dėl finansavimo suteikimo) atveju Marijampolės savivaldybei kompensuoti patirtas daugiabučio namo atnaujinimo investicinio plano rengimo išlaidas.

Butų savininkams priėmus sprendimą daugiabutį namą atnaujinti per Savivaldybės programą, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas Marijampolės savivaldybės administracijai turi pateikti prašymą įrašyti daugiabutį namą į Savivaldybės programą (prašymo formą rasite čia), kartu pridedant butų savininkų sprendimo dėl šio klausimo ir dėl Investicijų plano rengimo pirkimo klausimo protokolą. Informaciją apie daugiabučių namų atnaujinimą, su kuria supažindinami daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, rasite čia.

Informacija atnaujinta 2022-11-22 15:41