Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Konkursai. Atrankos

Atranka į laisvas (neužimtas) Gudelių seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigas


Atranka į laisvas (neužimtas) Gudelių seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigas

DARBO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE SKELBIMAS

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos): Marijampolės savivaldybės administracijos Gudelių seniūnijos vyriausiasis specialistas (A2 lygis).
Gudelių seniūnijos vyriausiojo specialisto funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme, patvirtintame Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 24 d. įsakyme Nr. DV-1715 „Dėl Gudelių seniūnijos vyresniojo socialinio darbuotojo pareigybės naikinimo, vyriausiojo specialisto pareigybės įsteigimo ir pareigybės aprašymo tvirtinimo“.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.)
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais reglamentuojančiais darbo sritį.
3. Mokėti savarankiškai dirbti, planuoti savo veiklą.
4. Išmanyti kalbos kultūrą, dokumentų rengimo taisykles, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
5. Mokėti dirbti Microsoft Office, Internet Explorer programiniais paketais.

Dokumentai priimami: 10 kalendorinių dienų iki 2022-12-08 įskaitytinai.
Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, siųsti el. paštu personalas@marijampole.lt
Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu).
Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį iš intervalo: 6,20–7,10 baziniais dydžiais.

Papildoma informacija teikiama: darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.) el. paštu: personalas@marijampole.lt Tel. Nr. (8 343) 90 030.

Informacija atnaujinta 2022-12-06 09:26