Pradžia
Pradžia

Bendrija

Dėmesio! Juridiniams asmenims, įsteigtiems ir veikiantiems pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą

Primename, kad iki 2023 m. kovo 1 d. įsteigtos ir veikiančios daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kiti juridiniai asmenys, įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą (toliau – Bendrijų įstatymas) iki 2024 m. kovo 1 d. privalo savo įstatus suderinti pagal 2023 m. sausio 1 d. ir 2023 m. kovo 1 d. įsigaliojusius Bendrijų įstatymo pakeitimus.

Bendrijų įstatymo 2023 m. sausio 1 d. ir 2023 m. kovo 1 d. įsigaliojusieji pakeitimai, pažymėti geltonai, ČIA.

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą steigiant bendriją, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą, bendrijai priklausančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų – bendrijos narių teises ir pareigas reglamentuoja Bendrijų įstatymas (toliau – Bendrijų įstatymas).
Bendrijų įstatymo 2 str. 7 dalyje nustatyta, kad „Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija – ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams naudoti, valdyti, prižiūrėti ar jiems sukurti arba kitiems bendriesiems šių savininkų poreikiams.“.

Teisės aktai: