Pradžia
Pradžia

Informacijos apie asmenį surinkimas

Marijampolės savivaldybės administracija vykdydama antikorupcinę veiklą, siekdama efektyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą reglamentavimą bei užtikrindama, kad savivaldybės administracijoje, savivaldybės įstaigose ir įmonėse dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, nurodo, kad prieš rengiantis skirti asmenis į Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojų, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų, Marijampolės savivaldybės įstaigų padalinių vadovų (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), Marijampolės savivaldybės įstaigų vadovų, Marijampolės savivaldybės įmonių, kuriose Marijampolės savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pareigas, reikalinga teikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie nurodytas pareigas siekiantį eiti asmenį.

Privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo marijampolės  savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas
PATVIRTINTA Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu  Nr. DV-150 

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija
Nuo 2022-01-01 Marijampolės savivaldybė patvirtino sąrašą pareigybių dėl kurių bus teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją


Privačių interesų deklaracijų paieška
https://pinreg.vtek.lt/app/

Informacija atnaujinta 2024-04-19 14:18