Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Konkursai. Atrankos (įstaigų, įmonių)

Atranka nuolatinio pobūdžio pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigoms užimti

Atranka nenuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

Darbo skelbimas marijampolės sporto centro Bendrosios praktikos slaugytojo pareigoms užimti

Atranka vaikų slaugytojo pareigoms užimti Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" virėjo pareigybę

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" mokytojo padėjėjo pareigybę

Konkursas į Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyresniojo slaugos administratoriaus pareigas

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Rasa” skelbia atranką logopedo pareigoms eiti


Skelbiama atranka nuolatinio pobūdžio pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigoms užimti

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 pareigybei, Darbuotojas priimamas dirbti nuo 2022 m. gruodžio14 d.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 7,8 (atsižvelgiant į pretendento turimą darbo stažą šioje pareigybėje).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija.

Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo funkcijos:

1.pastatų ir statinių einamojo remonto darbai;

 1. 2. vidaus ir lauko inventoriaus remontai, keičia spynas, remontuoja baldus;

3.atlieka ūkvedžio pavestus kitus remonto darbus;

 1. vykdo kitas pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

Darbo krūvis: 0,5 pareigybė, 20 val. per savaitę.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu P. Vaičaičio g. Nr. 24, Marijampolė, arba el. paštu rastine@marpasaka.lt

Dokumentai priimami 8 kalendorines dienas nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. gruodžio 8 d. (imtinai)

Atrankos data - 2022 m. gruodžio 12 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.
Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 8 343 50758  el. paštas: rastine@marpasaka.lt


Skelbiama atranka nenuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

Darbo sutarties rūšis: terminuota, darbuotojas priimamas 1 pareigybei, kol įstaigoje bus vykdoma ugdomoji veikla modulinėse grupėse. Darbuotojas priimamas dirbti nuo 2023 m. sausio 2 d.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 7,8 (atsižvelgiant į pretendento turimą darbo stažą šioje pareigybėje).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo funkcijos:

 1. Talkina ikimokyklinio ugdymo mokytojui priimant ryte atvestus vaikus, ugdomosios veiklos metu, įvairių renginių, edukacinių ir pažintinių išvykų metu, padeda ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuoti ugdomąjį procesą ir laisvą vaikų žaidimo laiką lauke vaikų pasivaikščiojimą, žaidimų bei kitų užsiėmimų metu lauke ir grupėje;
 2. pastoviai rūpinasi priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu, turimų darbo priemonių bei buitinės technikos priežiūra ir apsauga.
 3. rūpinasi grupės vaikų patalynės švara,
 4. užtikrina vaikų maitinimą ir poilsį;
 5. vykdo kitas pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

Darbo krūvis: 1 pareigybė, 40 val. per savaitę.

Privalumai:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu P. Vaičaičio g. Nr. 24, Marijampolė, arba el. paštu rastine@marpasaka.lt

Dokumentai priimami 8 kalendorines dienas nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. gruodžio 8 d. (imtinai)

Atrankos data - 2022 m. gruodžio 12 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.
Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 8 343 50758  el. paštas: rastine@marpasaka.lt

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalus. 


Darbo skelbimas Marijampolės sporto centro Bendrosios praktikos slaugytojo pareigoms užimti

Nuo 2022 m. gruodžio mėnesio reikalingas bendrosios praktikos slaugytojas.
Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 0,25 etatu.
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,1 – 6,6 priklausomai nuo profesinio darbo patirties.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
1.
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį medicininį išsilavinimą ar medicininį specialųjį vidurinį išsilavinimą bei galiojančią licenciją, suteikiančia teisę dirbti bendrosios praktikos slaugytoju.
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įstatymu, sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų reikalavimais, įstaigos veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais, higienos normomis ir taisyklėmis;
1.4. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos principus, higienos normų reikalavimus, įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus.
1.5. laikytis profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti.

2. Bendrosios praktikos slaugytojas turi gebėti:
2.1. dirbti su medicinos prietaisais ir juos prižiūrėti;
2.2. suteikti pirmąją pagalbą.
3. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo mokėti lietuvių kalbą,
4. Bendrosios praktikos slaugytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

5. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
5.1. Teikia pirmąją medicininę pagalbą treniruočių ir sportinių varžybų metu;
5.2. Kontroliuoja sportininkų medicininį patikrinimą sporto medicinos kabinete;
5.3. Kontroliuoja sporto bazių ir medicinos kabinetų higienos priežiūrą, pirmosios pagalbos vaistinėlių komplektavimą;
5.4. Stebi, kad sportininkai treniruočių ir varžybų metu nevartotų draudžiamųjų medikamentų ir preparatų bei sveikatai kenksmingų medžiagų, nebūtų apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio, rūkalų;
5.5. Dirba pagal įstaigoje patvirtintą darbo ir poilsio grafiką;
5.6. Kelia kvalifikaciją ir gerina žinias, reikalingas tiesioginėms pareigoms atlikti;
5.7. Vykdo kitus, pareigybės aprašyme nenumatytus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
1.
prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę, išsilavinimą ir licenciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
5.buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centrui (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2022 m. gruodžio 8 d., 17 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinus su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. gruodžio 1 d.
Reikalavimus atitinkantys pretendentai apie atrankos datą ir laiką bus informuoti asmeniškai el. paštu.
Kontaktai pasiteiravimui:
tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419; el. paštas: info@marijampolessportocentras.lt


Atranka vaikų slaugytojo pareigoms užimti Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

Darbo krūvis 0,5 et. neterminuotam laikotarpiui ir 0,5 et. terminuotam laikotarpiui
Pareigybės lygis – B
Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema

Kvalifikaciniai reikalavimai:  būti baigus studijas pagal slaugos programą ir įgijus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją;

Darbuotojas turi išmanyti ir gebėti:

 • teisės aktus, reglamentuojančius pirminę asmens sveikatos priežiūrą ir slaugos praktiką Lietuvos Respublikoje;
 • sveikatos stiprinimo ir palaikymo principus;
 • sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos pagrindus (principus);
 • ekstremalių situacijų valdymo principus;
 • vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos bei vartojimo ypatumus;
 • maitinimą gastrostominiu būdu;
 • pagalbos lėtinėmis ligomis sergantiems, specialiųjų poreikių turintiems ir rizikos grupėms priklausantiems vaikams būdus ir galimybes;
 • infekcinių ligų valdymo principus;
 • vertinti bendruomenės ir atskirų jos grupių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos pokyčius;
 • sudaryti individualų sveikatos priežiūros planą;
 • dalyvauti vykdant profilaktines sveikatos stiprinimo programas;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir (ar) kitas paslaugas teikiančiais specialistais organizuojant ir teikiant paslaugas;
 • kontroliuoti patalpų ir teritorijos sanitarinę būklę, vesti atitinkamą dokumentaciją;
 • kontroliuoti teisingą valymo ir dezinfekavimo priemonių naudojimą ir laikymą;
 • suteikti pirmąją medicinos pagalbą;
 • atlikti kitus su kompetencijomis susijusius pavedimus;

Papildomi reikalavimai:

 • atsakingumas;
 • savarankiškumas priimant sprendimus;
 • taktiškumas ir dėmesingumas;
 • tolerantiškumas;
 • kompiuterinis raštingumas;

Dokumentai pateikiami iki 2022 m. gruodžio 15 d. 17.00. val.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
2. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu;
3. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Dokumentai priimami elektroniniu paštu - ziburelismdc@gmail.com arba  įstaigos raštinėje adresu: R. Juknevičiaus g. 82, 68192 Marijampolė

Atrankos paskelbimo data - 2022 m. lapkričio 25 d.
Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.
Pretendentų atrankos forma – pokalbis.
Kontaktinis asmuo: direktorė Rima Kukalienė, tel. 8 637 37339


Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" virėjo pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas  - 5,45-5,50

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:
Specialieji reikalavimai:
1.
Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę virėjo kvalifikaciją ir praktinio darbo patirties.
2. Gebėti gerai planuoti ir organizuoti virtuvės darbą.
3. Gerai žinoti darbų saugos instrukcijas, gaisrinės saugos reikalavimus.
4. Virėjas turi išmanyti:
4.1. darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;
4.2. lopšelio-darželio virtuvės įrenginių, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimo taisykles;
4.3. patiekalų paruošimo receptūras bei technologiją ir jų apipavidalinimo pagrindus;
4.4. pagrindines maisto gaminimo taisykles ir maitinimo normas;
4.5. pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas;
4.6. šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo, troškinimo) trukmę ir temperatūrą;
4.7. paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus.

Virėjo funkcijos:
1.
Pagal maitinimo organizatoriaus sudarytą valgiaraštį ir patiekalų gamybos technologines korteles gaminti maisto patiekalus.
2. Paskirstyti maistą vartotojams pagal nustatytas maitinimo normas ir laikantis maisto atidavimo grafiko.
3. Laiku priimti iš sandėlio produktus, pasirašyti valgiaraštyje.
4. Sekti produktų temperatūrų režimą.
5. Organizuotai atlikti reikalingus maisto gamybos darbus.
6. Griežtai laikytis patiekalų ruošimo receptūrų.
7. Užtikrinti maisto gaminimo kokybę ir patiekimą vaikams.
8. Laikytis darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, darbo tvarkos taisyklių.
9. Prižiūrėti ir palaikyti virtuvės patalpų tvarką ir švarą.
10. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1.
Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. gruodžio 9 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  info@ldsypsenele.lt
Atrankos skelbimo data – 2022 m. lapkričio 25 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data– 2022 m. gruodžio 15 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524


Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" mokytojo padėjėjo pareigybę.
Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas  - 5,45-5,50

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:
Specialieji reikalavimai:
1.
Turėti ne žemesnį kaip vidurinį arba mokytojo padėjėjo išsilavinimą.
2. Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
3. Mokytojo padėjėjas turi išmanyti:
3.1. darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;
3.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;
3.3. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
3.4. tvarkomų patalų priežiūros bei valymo tvarką;
3.5. baldų priežiūros reikalavimus, grupių interjero ir gėlių priežiūros ypatumus;
3.6. higienos reikalavimus;

Mokytojo padėjėjo funkcijos:
1.Padėti mokytojui ugdomojo proceso ir kasdieninės veiklos metu;
2. Atnešti iš virtuvės maistą, padėti mokytojui patiekti jį vaikams, serviruoti stalus ir padėti vaikams valgyti;
3. Padėti mokytojui aprengti ir nurengti vaikus;
4. Užtikrinti švarią, atitinkančią higienos normas, aplinką grupėje, žaidimų aikštelėje.
5. Dalyvauti ugdomajame procese veiklos metu, įstaigoje organizuojamuose renginiuose, talkose. Puoselėti emociškai saugią ugdymosi aplinką.
6. Informuoti mokytoją, socialinį pedagogą, administraciją apie smurto ir patyčių prieš vaikus atvejus.
7. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1.
Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. gruodžio 12 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  info@ldsypsenele.lt
Atrankos skelbimo data – 2022 m. lapkričio 25 d.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data– 2022 m. gruodžio 19 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524


Konkursas į Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyresniojo slaugos administratoriaus pareigas

Pareigų pavadinimas: Vyresnysis slaugos administratorius  (Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, 1,0 pareigybės darbo krūviu). Darbo užmokestis: 1753 Eur (pastovioji darbo užmokesčio dalis + kintamoji dalis, neatskaičius mokesčių).
Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Pagrindinės funkcijos (trumpas aprašymas):

 • organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Skyriaus slaugos specialistų (bendrosios praktikos slaugytojų, fizinės medicinos reabilitacijos slaugytojo, masažuotojo, slaugytojo padėjėjų), ūkio reikalų tvarkytojų, maisto išdavėjų darbą. Užtikrina jų darbo krūvių paskirstymą, sudaro visų darbuotojų, priklausančių Skyriui, darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • vykdo pacientų stacionarizavimą į Skyrių: patikrina ar galioja asmens dokumentai, ar yra siuntimas, ar neišnaudoti slaugos lovadieniai, užveda Gydymo stacionare istoriją F Nr. 003-1/a , stacionare gydomo asmens statistinę kortelę F Nr. 066/a, gydytojo paskyrimų lapą F Nr. 003-4/a bei temperatūros kortelę F Nr. 004/a;
 • užsako medikamentus, narkotines medžiagas, tvarsliavą, instrumentus, medicinos prietaisus bei slaugos ir asmenines saugos priemones, racionaliai ir tikslingai naudoja; užtikrina tinkamą medikamentų, narkotinių medžiagų, tvarsliavos, instrumentų, medicinos prietaisų bei slaugos ir asmenines saugos priemonių apskaitą ir saugojimą;
 • planuoja ir analizuoja slaugos personalo poreikį, dalyvauja slaugos personalo atrankoje;
 • vykdo teikiamų slaugos paslaugų atlikimo pacientams ir jų dokumentavimo kontrolę;
 • organizuoja pavaldaus personalo susirinkimus, pamainų perdavimus, rengia pasitarimus;
 • užtikrina ir kontroliuoja tinkamą higieninę – epidemiologinę būklę Skyriuje.;
 • atlieka hospitalinių infekcijų kontrolę ir prevenciją, kontroliuoja slaugos paslaugas teikiančių darbuotojų savalaikį saugos ir sveikatos patikrinimų laikymosi periodiškumą;
 • teikia Įstaigos vyriausiajam slaugos administratoriui / ekonomistui ateinančių finansinių (kalendorinių) metų reikalingų pirkti kokybiškos slaugos užtikrinimui būtinų prekių, paslaugų ir darbų sąrašus;

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
 • turėti ne mažesnį kaip dvejų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą; suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;
 • mokėti naudotis kompiuterinėmis ir informacinėmis technologijomis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Elektroninių sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo informacine sistema (toliau – ESPB IS);

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 4. Užpildytą pretendento anketą.
 5. Dokumentų, įrodančių kad pretendentas turi ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje.
 6. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

Telefonas pasiteirauti: 8 343 22001, el.p.vilma.barauskiene@marijampolespspc.lt
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms.

Konkurso paskelbimo data 2022 m. lapkričio 8 d. Dokumentų priėmimo terminas pratęstas iki 2022 m. gruodžio 6 d.


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Rasa” skelbia atranką logopedo pareigoms eiti

Darbo krūvis - 0,75 et.
Darbo užmokestis - 7,44-10,45 bazinio dydžio atlyginimas.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota, darbuotojas priimamas dirbti nuo 2022 m. sausio 1 d.
Pretendentų atrankos būdas - pokalbis

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1.
aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
2. gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, ugdytinių specialiuosius poreikius;
3. mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojomis, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Logopedo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu turi).
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi)
 7. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas (nebūtinai).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje “Rasa”, Rasos g. 21 arba     el. p. l.darzelis.rasa@gmail.com iki gruodžio 10 d
Informacija teikiama tel. 868922221.
Konkursas paskelbtas 2022 m. spalio 27 d.
Atranka vyks 2022 m. gruodžio 16 d.
Iki atrankos likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką ir tiksli atrankos vieta.

Informacija atnaujinta 2022-12-06 10:57