Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nauji aktualūs teisės aktai

Priėmimo data, Numeris

Rūšis

Pavadinimas

2022-12-22 Nr. 1-317

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-1 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2022-12-22 Nr. 1-318

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2022-12-22 Nr. 1-319

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1-266 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

2022-12-22 Nr. 1-320

Tarybos sprendimas

Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-12-22 Nr. 1-324

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų patvirtinimo

2022-12-22 Nr. 1-325

Tarybos sprendimas

Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų, teikiamų viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro socialinės globos skyriuje, kainos patvirtinimo

2022-12-22 Nr. 1-326

Tarybos sprendimas

Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių patvirtinimo

2022-12-22 Nr. 1-327

Tarybos sprendimas

Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Marijampolės savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo

2022-12-22 Nr. 1-328

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-12-22 Nr. 1-329

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės finansuojamų dydžių nevyriausybinėms organizacijoms už akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą nustatymo

2022-12-22 Nr. 1-332

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2022-12-22 Nr. 1-337

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Trakiškių kaimo bevardei gatvei

2022-12-22 Nr. 1-338

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-69 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“ pakeitimo

2022-11-28 Nr. 1-292

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-1 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2022-11-28 Nr. 1-297

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-47 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-11-28 Nr. 1-299

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 1-51 „Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2022-11-28 Nr. 1-300

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės miesto Beržų-Draugystės-Sporto-Stoties gatvių kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos tvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo

2022-11-28 Nr. 1-301

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės miesto J. Ambrazevičiaus-Brazaičio-Mokolų-Liejyklos-Kalno-Vilkaviškio gatvių kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos tvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo

2022-11-28 Nr. 1-302

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės miesto R. Juknevičiaus-Parko-Kauno-K. Būgos gatvių kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos tvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo

2022-11-28 Nr. 1-303

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Igliaukos kaimo Jaunimo-Vytauto-Plento gatvių kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos tvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo

2022-11-28 Nr. 1-311

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-270 „Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2022-11-28 Nr. 1-316

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais 2023 metų I ketvirčio grafiko patvirtinimo

2022-10-31 Nr. 1-272

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-1 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 2022-10-31 Nr. 1-278

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-162 „Dėl Lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybei 2022 m. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 2022-10-31 Nr. 1-279

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-21 „Dėl Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimo Marijampolės socialinės pagalbos centro laikinosios nakvynės namuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

2022-10-31 Nr. 1-280

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-10-31 Nr. 1-281

Tarybos sprendimas

Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-10-31 Nr. 1-282

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 1-56 „Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo

2022-08-29 Nr. 1-222

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-47 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-08-29  Nr. 1-223

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-163 „Dėl Marijampolės savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2022-08-29  Nr. 1-232

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo

2022-08-29  Nr. 1-235

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-189 „Dėl neformaliojo ugdymo mokesčio Marijampolės moksleivių kūrybos centre nustatymo“ pakeitimo

2022-08-29 Nr. 1-236

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-137 „Dėl Marijampolės savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-08-29 Nr. 1-250

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų Naujienos kaimo bevardei gatvei

2022-09-26 Nr. 1-251

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-1 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2022-09-26 Nr. 1-257

Tarybos sprendimas

Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Marijampolės savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo

2022-09-26 Nr. 1-259

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-21 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) patvirtinimo“ pakeitimo

2022-09-26 Nr. 1-261

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo

2022-09-26 Nr. 1-266

Tarybos sprendimas

Dėl Gydytojų specialistų pritraukimo į Marijampolės savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-09-26 Nr. 1-270

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

2022-06-27 Nr. 1-193

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2022-06-27 Nr. 1-194

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-1 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2022-06-27 Nr. 1-196

Tarybos sprendimas

Dėl 2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo

2022-06-27 Nr. 1-197

Tarybos sprendimas

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2023 metams

2022-06-27 Nr. 1-199

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-21 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) patvirtinimo“ pakeitimo

2022-06-27 Nr. 1-208

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus darbo laiko trukmės derinimo

2022-06-27 Nr. 1-213

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Skaisčiūnų kaimo bevardei gatvei

2022-06-27 Nr. 1-214

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto Telšių gatvės geografinių charakteristikų keitimo

2022-06-27 Nr. 1-215

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Baraginės kaimo bevardei gatvei

2022-06-27 Nr. 1-217

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 1-56 „Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo

2022-05-30 Nr. 1-159

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimo, įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-05-30 Nr. 1-160

Tarybos sprendimas

Dėl 2022 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo

2022-05-30 Nr. 1-162

Tarybos sprendimas

Dėl Lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybei 2022 m. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-05-30 Nr. 1-171

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-47 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-05-30 Nr. 1-172

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų patvirtinimo

2022-05-30 Nr. 1-173

Tarybos sprendimas

Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-05-30 Nr. 1-181

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo

2022-05-30 Nr. 1-185

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-05-30 Nr. 1-186

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-05-30 Nr. 1-189

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 517 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“ pakeitimo

2022-05-30 Nr. 1-190

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-755 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo“ pakeitimo

2022-05-03 Nr. DV-702

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl  2021-2022 m. šildymo sezono pabaigos 

2022-04-25 Nr. 1-130

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-04-25 Nr. 1-134

Tarybos sprendimas

Dėl lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybei 2022 metų išlaidoms, susijusioms su mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-136

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-137

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-145

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų ir jas vienijančių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-151

Tarybos sprendimas

Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano, numatant vėjo elektrinių statybą Marijampolės sav., Liudvinavo seniūnijos teritorijoje, rengimo pradžios ir planavimo tikslų

2022-04-25 Nr. 1-152

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl žemės sklypų Marijampolės teritorijoje, tarp Kauno, Parko gatvių ir Šešupės suformavimo detaliojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

2022-04-25 Nr. 1-153

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-154

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo“ pakeitimo

2022-04-25 Nr. 1-155

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-272 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“ pakeitimo

2022-04-25 Nr. 1-156

Tarybos sprendimas

Dėl laikinųjų statinių įrengimo ir eksploatavimo konkursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-157

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies – degalinių išdėstymo schemos koregavimo patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-1

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-2

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-150 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-01-31 Nr. 1-3

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-224 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-01-31 Nr. 1-7

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės nebiudžetinių juridinių asmenų aukšto meistriškumo sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-8

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-221 „Dėl Premijų Marijampolės savivaldybės sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-01-31 Nr. 1-12

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-282 „Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo“ pakeitimo

2022-01-31 Nr. 1-13

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės finansuojamo dydžio už vaikų dienos socialinę priežiūrą nustatymo

2022-01-31 Nr. 1-21

Tarybos sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-24

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-26

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-28

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-229 „Dėl Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

Informacija atnaujinta 2023-01-12 07:56