Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nauji aktualūs teisės aktai

Priėmimo data, Numeris

Rūšis

Pavadinimas

2022-05-03 Nr. DV-702

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl  2021-2022 m. šildymo sezono pabaigos 

2022-04-25 Nr. 1-130

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-04-25 Nr. 1-134

Tarybos sprendimas

Dėl lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybei 2022 metų išlaidoms, susijusioms su mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-136

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-137

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-145

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų ir jas vienijančių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-151

Tarybos sprendimas

Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano, numatant vėjo elektrinių statybą Marijampolės sav., Liudvinavo seniūnijos teritorijoje, rengimo pradžios ir planavimo tikslų

2022-04-25 Nr. 1-152

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl žemės sklypų Marijampolės teritorijoje, tarp Kauno, Parko gatvių ir Šešupės suformavimo detaliojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

2022-04-25 Nr. 1-153

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-154

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo“ pakeitimo

2022-04-25 Nr. 1-155

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-272 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“ pakeitimo

2022-04-25 Nr. 1-156

Tarybos sprendimas

Dėl laikinųjų statinių įrengimo ir eksploatavimo konkursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-04-25 Nr. 1-157

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies – degalinių išdėstymo schemos koregavimo patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-1

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-2

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-150 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-01-31 Nr. 1-3

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-224 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-01-31 Nr. 1-7

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės nebiudžetinių juridinių asmenų aukšto meistriškumo sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-8

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-221 „Dėl Premijų Marijampolės savivaldybės sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2022-01-31 Nr. 1-12

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-282 „Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo“ pakeitimo

2022-01-31 Nr. 1-13

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės finansuojamo dydžio už vaikų dienos socialinę priežiūrą nustatymo

2022-01-31 Nr. 1-21

Tarybos sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-24

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-26

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-01-31 Nr. 1-28

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-229 „Dėl Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

2021-12-22 Nr. 1-304

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-12-22 Nr. 1-305

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2021-12-22 Nr. 1-306

Tarybos sprendimas

Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-12-22 Nr. 1-312

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimo

2021-12-22 Nr. 1-314

Tarybos sprendimas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio nustatymo

2021-12-22 Nr. 1-315

Tarybos sprendimas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

2021-12-22 Nr. 1-317

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-12-22 Nr. 1-321

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-33 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-12-22 Nr. 1-322

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-249 „Dėl renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-12-22 Nr. 1-323

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-308 „Dėl Marijampolės savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo“ pakeitimo

2021-12-22 Nr. 1-324

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-307 „Dėl Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

2021-12-22 Nr. 1-325

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-321 „Dėl Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

2021-12-22 Nr. 1-337

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais 2022 metų grafiko patvirtinimo

2021-11-29 Nr. 1-275

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-11-29 Nr. 1-282 Tarybos sprendimas

Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo

2021-11-29 Nr. 1-284

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2021-11-29 Nr. 1-291

Tarybos sprendimas

Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių patvirtinimo

2021-11-29 Nr. 1-303

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 517 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“ pakeitimo

2021-10-25  Nr. 1-268

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo

2021-10-25 Nr. 1-265--

Tarybos sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo

2021-10-25 Nr. 1-263 Tarybos sprendimas

Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų, teikiamų viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro socialinės globos skyriuje, kainos patvirtinimo

2021-10-25 Nr 1-262

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-366 „Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-10-25 Nr. 1-258

Tarybos sprendimas

Dėl Strateginio valdymo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-10-25 Nr. 1-257

Tarybos sprendimas

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2022 metams

2021-10-25 Nr. 1-256

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-10-06 Nr. DV-1363

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2021-2022 m. šildymo sezono pradžios

2021-09-27 Nr. 1-255

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos Smilgių kaimo bevardei gatvei

2021-09-27 Nr. 1-254

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo bevardei gatvei

2021-09-27 Nr. 1-253

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo bevardei gatvei

2021-09-27 Nr. 1-252

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo bevardei gatvei

2021-09-27 Nr. 1-251

Tarybos sprendimas

Dėl Pasiūlymų dėl Marijampolės savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-09-27 Nr. 1-235

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-47 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-09-27 Nr. 1-232

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-09-17 Nr. DV-1263

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

2021-09-17 Nr. DV-1262

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

2021-09-23 Nr. DV-1289

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono pradžios ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose

2021-08-30 Nr. 1-198

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-205

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-211

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimo nr. 1-299 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-212

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-366 ,,Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-213

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304„Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-214

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-56 „Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-221

Tarybos sprendimas

Dėl Premijų Marijampolės savivaldybės sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-08-30 Nr. 1-224

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-08-30 Nr. 1-231

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais 2021 metų III ir IV ketvirčių grafiko patvirtinimo

2021-08-27 Nr. DV-1166

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Nevalstybiniame lopšelyje-darželyje „Vieversiukas“

2021-07-30 Nr. DV-1050

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. DV-1046 „Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Marijampolės savivaldybėje“ pakeitimo

2021-07-29 Nr. DV-1046

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Marijampolės savivaldybėje

2021-06-28 Nr. 1-168

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-06-28 Nr. 1-169

Tarybos sprendimas

Dėl 2021 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo

2021-06-28 Nr. 1-170

Tarybos sprendimas

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo

2021-06-28 Nr. 1-175

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr.1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-06-28 Nr. 1-185

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-15 „Dėl Marijampolės savivaldybės profesinio mokymo ir studijų rėmimo fondo įsteigimo, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2021-06-28 Nr. 1-186

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-224 „Dėl Marijampolės savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2021-06-28 Nr. 1-190

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-299 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-06-28 Nr. 1-192

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Šunskų miestelio bevardei gatvei

2021-06-28 Nr. 1-193

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“ pakeitimo

2021-06-18 Nr. DV-830

Administracijos direktoriaus įsakymas

 

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

2021-05-31 Nr. 1-147

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Liudvinavo miestelio bevardei gatvei

2021-05-31 Nr. 1-148

Tarybos sprendimas

Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo

2021-05-31 Nr. 1-150

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-05-31 Nr. 1-157

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų  patvirtinimo“ pakeitimo

2021-05-31 Nr. 1-158

Tarybos sprendimas

Dėl 2022 metų paskelbimo Sūduvos metais ir Magdeburgo teisės suteikimo Marijampolei 230-mečio sukakties metais

2021-05-31 Nr. 1-161

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-74 ,,Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-05-31 Nr. 1-163

Tarybos sprendimas

Dėl Gaisrų prevencijos Marijampolės savivaldybėje 2021–2023 metų programos patvirtinimo

2021-05-31 Nr. 1-166

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-06-10 Nr. DV-789

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje

2021-06-10 Nr. DV-788

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

2021-06-09 Nr. DV-778

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“

2021-05-31 Nr. DV-743

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijoje

2021-05-31 Nr. DV-742

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

2021-05-28 Nr. DV-741

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje

2021-05-27 Nr. DV-736

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

2021-05-27 Nr. DV-735

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Petro Armino progimnazijoje

2021-05-21 Nr. DV-707

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

2021-05-20 Nr. DV-704

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės "Žiburėlio" mokykloje-daugiafunkciame centre

2021-05-17 Nr. DV-681

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės marijonų gimnazijoje

2021-05-17 Nr. DV-680

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje

2021-05-13 Nr. DV-651

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

2021-05-11 Nr. DV-628

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

2021-05-07 Nr. DV-623

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“

2021-05-06 Nr. DV-602

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Mokolų progimnazijoje

2021-05-06 Nr. DV-603

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

2021-05-06 Nr. DV-615

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“

2021-05-06 Nr. DV-616

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“

2021-05-05 Nr. DV- 595

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-05-05 Nr. DV-594

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinėje mokykloje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-26 Nr. 1-144

Tarybos sprendimas

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės keliams, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-04-26 Nr. 1-142

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-04-26 Nr. 1-135

Tarybos sprendimas

Dėl sportuojančių asmenų sveikatos patikrinimo paslaugos kainos nustatymo Marijampolės sporto centre

2021-04-26 Nr. 1-130

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-140 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2021-04-26 Nr.1-128

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės strateginio plėtros iki 2030 metų plano patvirtinimo

2021-04-26 Nr. 1-127

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-05-03 Nr. DV-584

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės "Žiburėlio" mokykloje-daugiafunkciame centre

2021-05-03 Nr. DV-574

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Mokolų progimnazijoje

2021-04-30 Nr. DV-548

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Želsvos progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-30 Nr. DV-547

Administracijos direktoriaus įsakymas


Dėl ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-30 Nr. DV-546

Administracijos direktoriaus įsakymas


Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje "Želmenėliai"

2021-04-29 Nr. DV-543

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“

2021-04-29 Nr. DV-542

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“

2021-04-27 Nr. Dv-506

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

2021-04-22 Nr. DV-493

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“

2021-04-22 Nr. DV-491

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-22 Nr. DV-496

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje

2021-04-22 Nr. DV-495

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje "Šypsenėlė"

2021-04-22 Nr. DV-494

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje "Želmenėliai"

2021-04-22 Nr. DV-492

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės "Šaltinio" progimnazijoje

2021-04-22 Nr. DV-485

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Patašinės universaliame daugiafunkciame centre

2021-04-21 Nr. DV-472

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės marijonų gimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-21 Nr. DV-471

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“

2021-04-21 Nr. DV-466

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2020-2021 m. šildymo sezono pabaigos

2021-03-29 Nr. 1-49

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2024 metų programos patvirtinimo

2021-03-29 Nr. 1-53

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos priėmimo, apskaitos, skirstymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

2021-03-29 Nr. 1-54

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo

2021-03-29 Nr. 1-55

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.1-43 „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-03-29 Nr. 1-56

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo

2021-03-29 Nr. 1-58

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Varpelis“ prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“

2021-03-29 Nr. 1-59

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-189 „Dėl neformaliojo ugdymo mokesčio Marijampolės moksleivių kūrybos centre nustatymo“ pakeitimo

2021-03-29 Nr. 1-60

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimo Nr.1-15 „Dėl Marijampolės savivaldybės profesinio mokymo ir studijų rėmimo fondo įsteigimo, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2021-03-29 Nr. 1-65

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių patvirtinimo

2021-03-29 Nr. 1-73

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-03-29 Nr. 1-77

Tarybos sprendimas

Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-04-16 Nr. DV-455

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-12 Nr. DV-421

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-12 Nr. DV-419

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Mokolų progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-08 Nr.  DV-406

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės Petro Armino progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-07 Nr. Dv-403

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

2021-03-26 Nr. DV-361

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės „Šaltinio" progimnazijoje ir „Ryto“ pagrindinėje mokykloje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-03-17 Nr. DV-312

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-02-22 Nr. 1-22

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-189 „Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-02-22 Nr. 1-23

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-26

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-27

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-34

Tarybos sprendimas

Dėl  Marijampolės savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-37

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2021 metų programos patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-38

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-02-22 Nr. 1-39

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m.  gruodžio 20 d.  sprendimo Nr. 1-350  „Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020-2022 metais, programos patvirtinimo“ pakeitimo

2021-02-22 Nr. 1-41

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo

2021-02-17 Nr. MV-20

Mero potvarkis

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo

2021-01-25 Nr. 1-5

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-150 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-01-25 Nr. 1-6

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo

2021-01-25 Nr. 1-9

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio

2021-01-25 Nr. 1-14

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2021-01-25 Nr. 1-15

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir Marijampolės savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Informacija atnaujinta 2022-05-04 08:08