Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nauji aktualūs teisės aktai

Priėmimo data, Numeris

Rūšis

Pavadinimas

2021-04-15 Nr. DV-445

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“

2021-04-15 Nr. DV-446

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rasa“

2021-04-14  Nr. DV-443

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

2021-04-12 Nr. DV-421

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-12 Nr. DV-422

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Pasaka“

2021-04-12 Nr. DV-425

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Varpelis“

2021-04-12 Nr. DV-419

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Mokolų progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-09 Nr. DV-412

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“

2021-04-08 Nr. DV-406

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės Petro Armino progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-07 Nr. Dv-403

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

2021-04-02 Nr. DV-395

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Pasaka“

2021-03-31 Nr. DV-385

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“

2021-03-26 Nr. DV-361

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės „Šaltinio" progimnazijoje ir „Ryto“ pagrindinėje mokykloje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-03-23 Nr. DV-344

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rūta“

2021-03-19 Nr. DV-324

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“

2021-03-19 Nr. DV-323

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rūta“

2021-03-18 Nr. DV-313

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“

2021-03-17 Nr. DV-312

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-03-17 Nr. DV-306

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“

2021-03-15 Nr. DV-281

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“

2021-02-22 Nr. 1-22

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-189 „Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-02-22 Nr. 1-23

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-26

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-27

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-34

Tarybos sprendimas

Dėl  Marijampolės savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-37

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2021 metų programos patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-38

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-02-22 Nr. 1-39

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m.  gruodžio 20 d.  sprendimo Nr. 1-350  „Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020-2022 metais, programos patvirtinimo“ pakeitimo

2021-02-22 Nr. 1-41

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-44

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 1-119 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“ pakeitimo

2021-02-22 Nr. 1-45

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Nendriniškių kaimo bevardei gatvei

2021-02-22 Nr. 1-46

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Kidoliškių kaimo bevardei gatvei

2021-02-25 Nr. DV-206

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“

2021-02-25 Nr. DV-205

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rasa“

2021-02-23 Nr. DV-195

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“

2021-02-17 Nr. MV-20

Mero potvarkis

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo

2021-02-17 Nr. DV-177

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rasa“

2021-01-25 Nr.  1-4

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2021-01-25 Nr. 1-5

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-150 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-01-25 Nr. 1-6

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo

2021-01-25 Nr. 1-9

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio

2021-01-25 Nr. 1-14

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2021-01-25 Nr. 1-15

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir Marijampolės savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo

2021-01-25 Nr. 1-19

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Pasūduonės kaimo bevardei gatvei

2021-01-25 Nr. 1-20

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Buktos kaimo ir Liudvinavo miestelio bevardėms gatvėms

2020-12-28 Nr. 1-416

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-231 „Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2020-12-28 Nr. 1-404

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės vaikų darželio ,,Linelis“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės lopšelio-darželio „Želmenėliai“ sąlygų aprašo patvirtinimo

2020-12-28 Nr. 1-397

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo

2020-11-30 Nr. 1-363

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo

2020-11-30 Nr. 1-373

Tarybos sprendimas

Dėl savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-65 „Dėl mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

2020-11-30 Nr. 1-374

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-11-30 Nr. 1-376

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-18 „Dėl premijų skyrimo Marijampolės savivaldybės sporto šakų rinktinių nariams kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-378

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-379

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-391

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2020-11-30 Nr. 1-392

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-412 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-332  

Tarybos sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

2020-10-26  Nr. 1-341

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-224 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-348

Tarybos sprendimas

Dėl patalpų nuomos renginiams Marijampolės kultūros centre ir Marijampolės dramos teatre

2020-10-26 Nr. 1-351

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 26 d. sprendimo Nr.1-21 „Dėl Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimo Marijampolės socialinės pagalbos centro Laikinosios nakvynės namuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-354

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-108 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-355

Tarybos sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo

2020-10-26 Nr. 1-358

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Pašešupių kaimo bevardei gatvei

2020-10-15 Nr. DV-1523

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2020-2021 m. šildymo sezono pradžios

2020-09-28 Nr. 1-318

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo

2020-09-28 Nr. 1-322

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-359 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir pakeitimo

2020-09-28 Nr. 1-327

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Pietarių kaimo Smilgų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

2020-09-28 Nr. 1-328

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo Smilgų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
Informacija atnaujinta 2021-04-16 08:48