Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nauji aktualūs teisės aktai

Priėmimo data, Numeris Rūšis Pavadinimas

2021-01-11 Nr. DV-28

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams

2020-12-28 Nr. 1-416

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-231 „Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2020-12-28 Nr. 1-404

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės vaikų darželio ,,Linelis“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės lopšelio-darželio „Želmenėliai“ sąlygų aprašo patvirtinimo

2020-12-28 Nr. 1-397

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo

2020-11-30 Nr. 1-363

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo

2020-11-30 Nr. 1-373

Tarybos sprendimas

Dėl savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-65 „Dėl mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

2020-11-30 Nr. 1-374

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-11-30 Nr. 1-376

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-18 „Dėl premijų skyrimo Marijampolės savivaldybės sporto šakų rinktinių nariams kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-378

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-379

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-391

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2020-11-30 Nr. 1-392

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-412 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-332  

Tarybos sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

2020-10-26  Nr. 1-341

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-224 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-348

Tarybos sprendimas

Dėl patalpų nuomos renginiams Marijampolės kultūros centre ir Marijampolės dramos teatre

2020-10-26 Nr. 1-351

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 26 d. sprendimo Nr.1-21 „Dėl Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimo Marijampolės socialinės pagalbos centro Laikinosios nakvynės namuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-354

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-108 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-355

Tarybos sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo

2020-10-26 Nr. 1-358

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Pašešupių kaimo bevardei gatvei

2020-10-15 Nr. DV-1523

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2020-2021 m. šildymo sezono pradžios

2020-09-28 Nr. 1-318

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo

2020-09-28 Nr. 1-322

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-359 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir pakeitimo

2020-09-28 Nr. 1-327

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Pietarių kaimo Smilgų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

2020-09-28 Nr. 1-328

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo Smilgų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

2020-08-31 Nr. 1-278

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2020-2021 mokslo metams patvirtinimo

2020-08-31 Nr. 1-282

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2020-08-31 Nr. 1-283

Tarybos sprendimas

Dėl mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-08-31 Nr. 1-289

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-160 ,,Dėl išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2020-08-31 Nr. 1-290

Tarybos sprendimas

Dėl papildomų lengvatų suteikimo Marijampolės savivaldybės gyventojams, turintiems šeimos kortelę, tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-09-01 Nr. DV-1259

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo

2020-08-12 Nr. DV-1179 

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. DV-956 „Dėl Marijampolės savivaldybės įstaigų ir valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo

2020-08-11 Nr. DV-1177

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. DV-1131 „Dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygų Marijampolės savivaldybėje“ pakeitimo

2020-08-11 Nr. DV-1176

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. DV-1130 „Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių prekybos, paslaugų, laisvalaikio ir pramogų teikimo bei veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

2020-06-15 Nr. 1-172

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 1-222 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-05-25 Nr. 1-142

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti atrankos datos pakeitimo
2020-05-25 Nr. 1-143

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti atrankos datos pakeitimo
2020-05-25 Nr. 1-144

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos datos pakeitimo
2020-05-25 Nr. 1-145

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės lopšelio–darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos datos pakeitimo
2020-05-25 Nr. 1-146

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės sav. Patašinės universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos datos pakeitimo
2020-05-25 Nr. 1-147

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo
2020-05-25 Nr. 1-148

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-05-25 Nr. 1-151

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio  27 d. sprendimo Nr. 1- 16 „Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą“ pripažinimo netekusiu galios
2020-05-25 Nr. 1-153

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.1-159 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-05-25 Nr. 1-154

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-353 „Dėl dalies paslaugų paskirties statinių atstumų nuo sklypo ribos nustatymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo
2020-05-25 Nr. 1-157

Tarybos sprendimas

Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
2020-05-25 Nr. 1-161

Tarybos sprendimas

Dėl 2020 m. fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo
2020-05-25 Nr. 1-162

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-05-25 Nr. 1-163

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio
2020-05-25 Nr. 1-166

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo

2020-05-25 Nr. 1-167

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-06-04 Nr. DV-767

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinų sąlygų
2020-04-27 Nr. 1-127

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
2020-04-27 Nr. 1-125

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimo
2020-04-27 Nr. 1-124

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Skaisčiūnų kaimo Ajerų gatvės ir Sasnavos seniūnijos Smalinyčios kaimo Ąžuolyno gatvės geografinių charakteristikų keitimo
2020-04-27 Nr. 1-123

Tarybos sprendimas

Dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose pratęsimo verslo subjektams, kurie negalėjo vykdyti veiklos karantino metu
2020-04-27 Nr. 1-122

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-249 „Dėl renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-27 Nr. 1-120

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.1-43 „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-27 Nr. 1-118

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
2020-04-27 Nr. 1-117

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
2020-04-27 Nr. DV-601

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams Marijampolės savivaldybės atviroje erdvėje

 2020-04-27 Nr. DV-598

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų ir aviacijos praktinių mokymų būtinų sąlygų Marijampolės savivaldybėje

2020-04-27 Nr. DV-597

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės viešojo maitinimo įstaigoms

2020-04-22 Nr. DV-575

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2019-2020 m. šildymo sezono pabaigos

2020-04-17 Nr. DV-558

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės viešose vietose

2020-04-07 Nr. DV-534

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl ekipažų narių, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse, ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis

2020-01-27 Nr. 1-12

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro sąlygų aprašo derinimo

2020-01-27 Nr. 1-13

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos sąlygų aprašo derinimo

2020-01-27 Nr. 1-15

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės profesinio mokymo ir studijų rėmimo fondo įsteigimo, nuostatų patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-16

Tarybos sprendimas

Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą

2020-01-27 Nr. 1-19

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir neteisėtai gautų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-21

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-23

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2020-01-27 Nr. 1-24

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-01-27 Nr. 1-26

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais 2020 metų grafiko patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-339

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-349

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-350

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020-2022 metais, programos patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-353

Tarybos sprendimas

Dėl dalies paslaugų paskirties statinių atstumų nuo sklypo ribos nustatymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje

2019-12-20 Nr. 1-354

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo panaikinimo

2019-12-20 Nr. 1-358

Tarybos sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

2019-12-20 Nr. 1-359

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-366

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-367

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-11-25 Nr. 1-303

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

2019-11-25 Nr. 1-309

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 1, 15 ir 19 eilučių pakeitimo

2019-11-25 Nr. 1-310

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės sporto mokyklą, Marijampolės žaidimų sporto mokyklą, Marijampolės sporto centrą „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centrą „Sveikatos banga“ sujungimo būdu į Marijampolės sporto centrą

2019-11-25 Nr. 1-312

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės dramos teatrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro

2019-11-25 Nr. 1-313

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų papildymo

2019-11-25 Nr. 1-314

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-315

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-316

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės jaunimo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atšaukimo

2019-11-25 Nr. 1-318

Tarybos sprendimas

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

2019-11-25 Nr. 1-320

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-321

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-327

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-336

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų keitimo

2019-11-25 Nr. 1-337

Tarybos sprendimas

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

2019-11-25 Nr. 1-338

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės garbės piliečio vardo suteikimo Beatričei Kleizaitei-Vasaris

2019-11-26 Nr. MV-77

Mero potvarkis

Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas

2019-10-28 Nr. 1-287

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 5, 9, 17 ir 21 eilučių pakeitimo

2019-10-28 Nr 1-288

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinį muziejų prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus

2019-10-28 Nr 1-297

Tarybos sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo

2019-10-28 Nr. 1-298

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018-08-27 sprendimo Nr. 1-252 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

2019-10-28 Nr. 1-299

Tarybos sprendimas

Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje  organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-10-28 Nr. 1-301

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2019-10-28 Nr. 1-302

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2019-09-30 Nr. 1-261

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-271

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybėje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo ir įtraukimo į tokio turto sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-09-30 Nr. 1-272

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-273

Tarybos sprendimas

Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Marijampolės savivaldybės  teritorijoje, Gudelių, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Igliaukos seniūnijose specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų

2019-09-30 Nr. 1-274

Tarybos sprendimas

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo

2019-09-30 Nr. 1-277

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“  pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-278

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-275 „Dėl mokesčio už po pamokinę vaikų priežiūrą nustatymo“ pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-282

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo

2019-09-30 Nr. 1-283

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos tyliųjų viešųjų zonų, tyliųjų gamtos zonų nustatymo, triukšmo rodiklių šiose zonose patvirtinimo

2019-09-30 Nr.  1-284

Tarybos sprendimas

Dėl triukšmo prevencijos Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

 

Informacija atnaujinta 2021-01-14 17:44