Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2022 m.
IV ketvirtis
2021 m.
Politikai
1. Meras 1 3711 3555
2. Mero pavaduotojas 2 3007 2877
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 3622 3454
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 3718 3567
5. Mero patarėjas 1 2354 2680
6. Tarybos sekretorius 1 1484 1432
Karjeros valstybės tarnautojai
7. Skyriaus vedėjas 18 2397 2385
8. Tarnybos vedėjas 1 neskelbiama neskelbiama
9. Seniūnas 9 2615 2362
10. Seniūno pavaduotojas 2

1946

1750
11. Vyriausiasis specialistas 98 1569 1417
12. Vyresnysis specialistas 4 1663 1473
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
13. Vyriausiasis specialistas 31 1425 1240
14. Vyresnysis specialistas 9,5 1276 1123
15. Vyresnysis soc. darbuotojas 8 1547 1561
16. Specialistas 12 1152 1055
17. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 30 995 875

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų, dirbančių Marijampolės savivaldybės administracijoje, statistika (pagal lytį):
Įstaigoje dirbančių moterų skaičius – 169.
Įstaigoje dirbančių vyrų skaičius – 60.
Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių moterų – 19 (59,38  proc. nuo visų vadovaujančiųjų).
Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių vyrų – 13 (40,63 proc. nuo visų vadovaujančiųjų).
Atostogomis vaikui prižiūrėti naudojasi 9 moterys, vyrai šia teise nesinaudoja.

Marijampolės savivaldybės administracijos dirbančių skaičius pagal amžių ir lytį (lentelė - pridedama)

Informacija atnaujinta 2023-03-01 10:25