Pradžia
Pradžia

Darbo užmokestis

Marijampolės savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2023 m.
IV ketvirtis
2022 m.
Politikai
1. Meras 1 5873 3669
2. Vicemeras 3 3443  
Politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 3802 3553
4. Mero padėjėjas 2 2044  
5. Posėdžių sekretorius 1 neskelbiama neskelbiama
Karjeros valstybės tarnautojai
6. Skyriaus vedėjas 17 2994 2445
7. Tarnybos vedėjas 1 neskelbiama neskelbiama
8. Seniūnas 6 2757 2435
9. Seniūno pavaduotojas 1

neskelbiama

neskelbiama
10. Patarėjas (parengties pareigūnas) 1 neskelbiama  
11. Vyriausiasis specialistas 92 1715 1528
12. Vyresnysis specialistas 4 1767 1595
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
13. Vyriausiasis specialistas 52 1657 1348
14. Vyresnysis specialistas 4,75 1469 1249
15. Specialistas 7 1279 1123
16. Sekretorius-referentas 1 neskelbiama  
17. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 23,75 1246 977

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų, dirbančių Marijampolės savivaldybės administracijoje, statistika (pagal lytį):
Įstaigoje dirbančių moterų skaičius – 165.
Įstaigoje dirbančių vyrų skaičius – 56.
Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių moterų – 18 (60  proc. nuo visų vadovaujančiųjų).
Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių vyrų – 12 (40 proc. nuo visų vadovaujančiųjų).
Atostogomis vaikui prižiūrėti naudojasi 9 moterys, vyrai šia teise nesinaudoja.

Marijampolės savivaldybės administracijos dirbančių skaičius pagal amžių ir lytį (lentelė - pridedama)

Informacija atnaujinta 2024-02-07 08:00