Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2022 m.
III ketvirtis
2021 m.
Politikai
1. Meras 1 3602 3555
2. Mero pavaduotojas 2 2904 2877
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 3474 3454
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 3659 3567
5. Mero patarėjas 1 2269 2680
6. Tarybos sekretorius 1 1421 1432
Karjeros valstybės tarnautojai
7. Skyriaus vedėjas 18 2235 2385
8. Tarnybos vedėjas 1 1999 1733
9. Seniūnas 9 2475 2362
10. Seniūno pavaduotojas 2

1842

1750
11. Vyriausiasis specialistas 98 1427 1417
12. Vyresnysis specialistas 4 1565 1473
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
13. Vyriausiasis specialistas 31 1321 1240
14. Vyresnysis specialistas 9,5 1265 1123
15. Vyresnysis soc. darbuotojas 8 1559 1561
16. Specialistas 13 1087 1055
17. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 26 944 875

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų, dirbančių Marijampolės savivaldybės administracijoje, statistika (pagal lytį):
Įstaigoje dirbančių moterų skaičius – 169.
Įstaigoje dirbančių vyrų skaičius – 60.
Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių moterų – 19 (59,38  proc. nuo visų vadovaujančiųjų).
Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių vyrų – 13 (40,63 proc. nuo visų vadovaujančiųjų).
Atostogomis vaikui prižiūrėti naudojasi 9 moterys, vyrai šia teise nesinaudoja.

Marijampolės savivaldybės administracijos dirbančių skaičius pagal amžių ir lytį (lentelė - pridedama)

Informacija atnaujinta 2022-10-20 17:29