Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2023 m.
II ketvirtis
2022 m.
Politikai
1. Meras 1 3936 3669
2. Vicemeras 3 3232  
Politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 neskelbiama neskelbiama
4. Mero padėjėjas 1 neskelbiama neskelbiama
5. Mero patarėjas 1 neskelbiama neskelbiama
6. Posėdžių sekretorius 1 neskelbiama neskelbiama
Karjeros valstybės tarnautojai
7. Skyriaus vedėjas 15 2669 2445
8. Tarnybos vedėjas 1 neskelbiama neskelbiama
9. Seniūnas 8 2603 2435
10. Seniūno pavaduotojas 1

neskelbiama

neskelbiama
11. Vyriausiasis specialistas 97 1700 1528
12. Vyresnysis specialistas 4 1748 1595
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
13. Vyriausiasis specialistas 48 1546 1348
14. Vyresnysis specialistas 4,75 1452 1249
15. Specialistas 8 1233 1123
17. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 28 1157 977

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų, dirbančių Marijampolės savivaldybės administracijoje, statistika (pagal lytį):
Įstaigoje dirbančių moterų skaičius – 169.
Įstaigoje dirbančių vyrų skaičius – 60.
Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių moterų – 19 (59,38  proc. nuo visų vadovaujančiųjų).
Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių vyrų – 13 (40,63 proc. nuo visų vadovaujančiųjų).
Atostogomis vaikui prižiūrėti naudojasi 9 moterys, vyrai šia teise nesinaudoja.

Marijampolės savivaldybės administracijos dirbančių skaičius pagal amžių ir lytį (lentelė - pridedama)

Informacija atnaujinta 2023-08-01 21:34