Pradžia
Pradžia

Darbo užmokestis

Marijampolės savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2024 m.
I ketvirtis
2023 m.
Politikai
1. Meras 1 5778 4503
2. Vicemeras 3 5150 3291
Politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 5258 3634
4. Mero padėjėjas 2 2023 1837
5. Posėdžių sekretorius 1 neskelbiama neskelbiama
Karjeros valstybės tarnautojai
6. Skyriaus vedėjas 16 2997 2537
7. Tarnybos vedėjas 1 neskelbiama neskelbiama
8. Seniūnas 7 2715 2593
9. Seniūno pavaduotojas 1

neskelbiama

neskelbiama
10. Patarėjas (parengties pareigūnas) 1 neskelbiama nesskelbiama
11. Vyriausiasis specialistas 89 1754 1675
12. Vyresnysis specialistas 3 1993 1724
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
13. Vyriausiasis specialistas 52 1662 1515
14. Vyresnysis specialistas 4,75 1577 1422
15. Specialistas 7 1305 1233
16. Sekretorius-referentas 1 neskelbiama neskelbiama
17. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 26,75 1189 1076

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų, dirbančių Marijampolės savivaldybės administracijoje, statistika (pagal lytį):
Įstaigoje dirbančių moterų skaičius – 165.
Įstaigoje dirbančių vyrų skaičius – 56.
Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių moterų – 18 (60  proc. nuo visų vadovaujančiųjų).
Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių vyrų – 12 (40 proc. nuo visų vadovaujančiųjų).
Atostogomis vaikui prižiūrėti naudojasi 9 moterys, vyrai šia teise nesinaudoja.

Marijampolės savivaldybės administracijos dirbančių skaičius pagal amžių ir lytį (lentelė - pridedama)

Informacija atnaujinta 2024-04-22 17:36