Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirti administratoriai

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnis įpareigoja savivaldybės administraciją skirti daugiabučiams namams bendrojo naudojimo objektų administratorių, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis.

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas vardas ir pavardė arba pavadinimas

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų ir priežiūros srityje

Asmens nurodytas bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas, EUR/kv. m su PVM

Kita informacija

Iki 1000 kv. m

Nuo 1000 iki 3000 kv. m

3000 kv. m ir daugiau

1.

UAB „Marijampolės butų ūkis“

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas vykdo nuo 2002 metų.

Šiuo metu administruoja 166 daugiabučius namus

0,0746

0,0748

0,0677

Administratoriaus veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu

2.

UAB „Inservis“

Pastatų naudojimo ir priežiūros srityje paslaugas teikia nuo 2004 m.

0,05

0,04

0,04

3.

UAB „Orenus“

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas vykdo nuo 2016 m.

0,035

0,03

0,03

Administratoriaus veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu

Teisės aktai:

Tarifų apskaičiavimas

  1. Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčių tarifų :  https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=35255
  2. Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių techninės priežiūros tarifų : nuo 2020.03.01 https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=53748
  3. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų: https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=37267
  4. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/979a5830e82b11e4a4809231b4b55019/IEQwGWAsoW
Informacija atnaujinta 2022-10-12 17:55