Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Paskatinimai ir apdovanojimai

 • Savivaldybės mero padėka Jurgitai Jurkonienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei, už nuoširdumą ir kantrybę padedant kolegoms bei gebėjimą dalytis savo patirtimi ir žiniomis

 •  

  Savivaldybės mero padėka Romai Grigienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjai, už ilgametį ir profesionalų darbą bei nuoširdų bendravimą su gyventojais

 •  

  Savivaldybės mero padėka Jolantai Maceikienei, Liudvinavo seniūnei, už iniciatyvumą, bendruomenės būrimą ir Liudvinavo seniūnijos gražinimą

 •  

  Savivaldybės mero padėka Jolantai Zubienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito tarnybos vedėjai, už ypač kompetentingą darbą, profesionalias įžvalgas ir racionalius sprendimus

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Egidijai Ambrasaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, už nepriekaištingą pareigų atlikimą, pareigingą bei nuoširdų požiūrį į savivaldybės gyventojų problemas bei profesionalius sprendimus

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Sidonijai Barišauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir nuoširdų bendravimą su žemdirbiais

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Redai Blaškevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiajai specialistei, už indėlį į sėkmingą skyriaus veiklą bei puikų komandinį darbą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Rasai Brusokienei, Gudelių seniūnijos vyriausiajai specialistei, už profesionaliai atliekamą darbą, kūrybiškumą bei iniciatyvumą siūlant ir įgyvendinant idėjas

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Gintautui Bulkevičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiajam specialistui, už nuoširdžiai, kantriai bei profesionaliai atliekamą darbą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Daivai Jonkaitytei-Povilaitienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vyresniajai specialistei, už ilgametį nuoširdų darbą bei profesionalią komunikaciją su klientais

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Linai Juškevičienei, Liudvinavo seniūnijos vyresniajai socialinei darbuotojai, už ilgametį ir nuoširdų darbą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Raimondai Knygauskaitei-Dvylienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyresniajai specialistei, už iniciatyvumą ir atsakingai atliekamą darbą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Aušrai Kriščiūnaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiajai specialistei, už kruopščiai bei atsakingai atliekamą darbą, siekiant būsto administravimo

  sektoriaus pažangos

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Žydrūnui Krulikui, Gudelių seniūnui, už gebėjimą suburti bendruomenę bei nuolatines pastangas gražinti Gudelių seniūniją

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Snieguolei Lapinskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį ir kruopštų darbą bei gebėjimą visuomet atrasti racionaliausius problemų sprendimus

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vandai Laurinavičienei, Mokolų seniūnijos specialistei, už ilgametį ir nuoširdų darbą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Danai Makauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį darbą bei profesionaliai atliekamas pareigas

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Loretai Matusevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už profesionalų ir atsakingą darbą švietimo srityje, pagalbą kolegoms bei entuziazmą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vincui Mekioniui, Igliaukos seniūnijos vairuotojui-darbininkui, už ilgametį sąžiningą darbą bei atsakingą pareigų atlikimą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Danguolei Micutienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, už komunikacinių idėjų generavimą, nuolatinį kultūros renginių viešinimą bei iniciatyvų įgyvendinimą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Danguolei Narijauskienei, Marijampolės seniūnijos specialistei, už ilgametį ir sąžiningą darbą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Ernestai Noreikienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausiajai specialistei, už iniciatyvumą ir profesinę išmintį bei nepriekaištingą pareigų atlikimą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Aušrai Perskaudienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausiajai specialistei, už darbštumą, kruopštumą ir sėkmingas pastangas sparčiai įgyvendinti sudėtingus projektus nuolat besikeičiančiose situacijose

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Odetai Podolskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingai ir operatyviai atliekamą darbą bei puikią komunikaciją su bendradarbiais

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Anetai Rudzevičienei, Degučių seniūnijos vyriausiajai specialistei, už profesionalų darbą ir nuoširdų bendravimą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Danutei Savulienei, Sasnavos seniūnijos vyriausiajai specialistei, už pareigingumą atliekant užduotis bei kokybišką gyventojų aptarnavimą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Gintui Spitriui, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, už nuoširdų, sąžiningą darbą bei operatyvų užduočių sprendimą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Edvinui Šalčiūnui, Marijampolės savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajam specialistui, už profesionaliai atliekamą darbą, nuoširdų bendravimą ir kantrybę padedant kolegoms

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Irenai Triušienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, kruopštų ir atsakingą darbą Viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos veikloje

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Valdui Urbaičiui, Šunskų seniūnijos kūrikui-darbininkui, už pareigingumą atliekant užduotis bei seniūnijos parko ir viešųjų erdvių tvarkymą

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vilijai Vainalavičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai, už nepriekaištingą pareigų atlikimą, svarbių procesų valdymą bei gebėjimą perduoti savo sukauptą patirtį

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Ingai Žadeikienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingai atliekamą darbą, iniciatyvumą bei nuoširdų bendravimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Zitai Arendarčikaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį ir sąžiningą darbą, geranorišką pagalbą kolegoms bei nuoširdų bendravimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Genovaitei Ambrazevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, už kilnų ir prasmingą ilgametį darbą, laiku ir kokybiškai sprendžiamas problemas bei glaudų bendradarbiavimą su partneriais mažinant socialinę atskirtį

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Juozui Bačkevičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vairuotojui, už sąžiningą, stropų darbą, visada malonų bendravimą ir elgesį su kolegomis

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Eglei Baliulytei, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiajai specialistei, už ypatingą atidumą, kruopštumą ir profesionalų požiūrį į atliekamas užduotis

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Arvydui Bekeriui, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui, už profesinę patirtį, nuoširdų ir atsakingą darbą puoselėjant savivaldybės architektūrą, rūpinimąsi jos plėtra

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Dariui Cinaičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjui, už puikų tarnybinių pareigų atlikimą, atsakingumą, sąžiningą darbą savivaldybės labui, indėlį stiprinant vietos savivaldą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Virginijui Dambauskui, Marijampolės savivaldybės administracijos Sasnavos seniūnijos vairuotojui-darbininkui, už seniūnijos viešųjų erdvių tvarkymą ir darbų organizavimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vilijai Dedurkevičiūtei, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiajai specialistei, už profesionalumą ir ilgametį darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Birutei Domarkienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjai, už puikų tarnybinių pareigų atlikimą, atsakingumą, sąžiningą darbą savivaldybės labui, indėlį stiprinant vietos savivaldą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vitui Dubickui, Marijampolės savivaldybės administracijos Gudelių seniūnijos darbuotojui, už sąžiningą ir kruopštų darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Zinai Eklerienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei (kalbos tvarkytojai), už nuoširdžią pagalbą ir patarimus kolegoms, siekiant išvengti lietuvių kalbos klaidų

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Linui Griškai, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui, už profesionalų ir atsakingą požiūrį į savo darbą ir nepriekaištingai atliekamas pareigas

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Andželai Galeckienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei, už profesionalų darbą, žinias, etiką, skaidrumą darbe ir atsakomybę

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Rimantui Lekeckui, Marijampolės savivaldybės administracijos Šunskų seniūnijos seniūnui, už atsakingą darbą, aktyvų bendruomenės telkimą ir nuoširdžią pagalbą bei dėmesį seniūnijos gyventojams

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Aistei Lenkauskaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, už gebėjimą dalintis pozityvumu, atsakingą požiūrį į darbines užduotis ir išradingą kylančių problemų sprendimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Inesai Lukašinskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Liudvinavo seniūnijos raštvedei-kasininkei, už pareigingumą, darbštumą ir kūrybines idėjas

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Edvinui Pašiūnui, Marijampolės savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajam specialistui, už svarų indėlį į informacinių technologijų plėtrą savivaldybės administracijoje, pažangias idėjas ir jų įgyvendinimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Zinai Prajarienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei, už nepriekaištingą pareigų atlikimą ir nuoširdų bendravimą su savivaldybės gyventojais

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Dalei Sabaliūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Narto seniūnijos seniūnei, už atsakingą darbą, aktyvų bendruomenės telkimą ir nuoširdžią pagalbą bei dėmesį seniūnijos gyventojams

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Ingai Sinkevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiajai specialistei, už pozityvumą, iniciatyvumą bei tvirtą darbo etiką

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Nijolei Smilgienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Sasnavos seniūnijos seniūnei, už atsakingą darbą, aktyvų bendruomenės telkimą ir nuoširdžią pagalbą bei dėmesį seniūnijos gyventojams

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Algirdui Stadaliui, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyresniajam specialistui, už geros nuotaikos skleidimą ir neblėstantį humoro jausmą atliekant sudėtingas užduotis ar esant probleminėms situacijoms

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Ramunei Stanulienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingai atliekamą darbą padedant jaunoms šeimoms apsirūpinti nuosavu būstu

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vitai Šatei, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingumą, kruopštumą vykdant pavestas užduotis

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Evijai Šapalienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausiajai specialistei, už kruopštų ir atsakingą darbą, įgyvendinant savivaldybės gyventojams svarbius projektus

 •  

  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Almai Štuopienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiajai specialistei, už veiklos brandumą, iniciatyvumą ir atsakingumą, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą Marijampolės savivaldybėje

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Neringai Tumelienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėjai, už kūrybiškumą, kruopštumą, nuoširdžią ir draugišką pagalbą, indėlį stiprinant savivaldybės ryšius su visuomene

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Valdui Urbaičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Šunskų seniūnijos darbininkui-kūrikui, už nepriekaištingai atliekamas pavestas užduotis ir pareigas

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Gintarei Urbonei, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiajai specialistei, už darbštumą, kūrybingumą, naujų idėjų siūlymą, siekiant diegti naujoves tiek skyriaus, tiek visos administracijos veikloje

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Daliai Vaitkevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Marijampolės seniūnijos specialistei už ilgametį sąžiningą, atsakingą darbą, sprendžiant seniūnijos gyventojų socialines problemas

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Juozui Zubrui, Marijampolės savivaldybės administracijos Igliaukos seniūnijos vyresniajam specialistui žemės ūkiui, už ilgametį, atsakingą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Ilonai Žilinskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjai, už profesionalumą, atsakingą pareigų vykdymą bei nuoširdų bendravimą sprendžiant teisės srities klausimus

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Jolitai Žukelienei, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei), už iniciatyvumą, idėjas ir profesionalų požiūrį koordinuojant švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos paslaugas, rūpinimąsi vaiko gerovės klausimų sprendimu

 • Savivaldybės mero padėka Svajonei Rainienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjai, už nuopelnus kuriant ir plėtojant savivaldybės socialinių paslaugų tinklą

 • Savivaldybės mero padėka Jolantai Maceikienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Liudvinavo seniūnijos seniūnei, už renginių „Liudvinavas - Mažoji kultūros sostinės“ organizavimą

 •  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Birutei Natkevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Aldonai Simanavičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Elenai Tamošiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Onai Kelmelienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Nadeždai Macpanienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vidai Tamošiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Onai Aleknavičiūtei, Marijampolės savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajai specialistei, už profesionalumą, atsakingumą, iniciatyvumą bei nuoširdų bendravimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vilmai Balakauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniajai specialistei, už darbštumą atliekant kasdienį darbą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Irenai Balčiūnaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Igliaukos seniūnijos raštvedei-kasininkei, už puikias idėjas ir iniciatyvas, kuriant Igliaukos seniūnijos įvaizdį

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Birutei Belenavičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiajai specialistei, už profesionalumą bei atsakingai ir kruopščiai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Kristinai Globienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, už profesionalų ir pareigingai atliekamą darbą sprendžiant socialines problemas Marijampolės savivaldybėje

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Ramutei Janulevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei, už iniciatyvumą ir puikiai bei kruopščiai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Jolantai Jasinskaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos specialistei, už iniciatyvumą, atsakingumą, pareigingumą bei nuoširdų bendravimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Jonui Kazakevičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam inžinieriui melioratoriui, už ilgametį ir sąžiningą darbą bei nepriekaištingą pareigų atlikimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Henrikui Kelpšai, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus vedėjui, už profesionalumą, atsakingumą, nepriekaištingai atliekamą darbą bei nuoširdų bendravimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Valdimantui Kvietkauskui, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui, už profesionalumą ir atsakingai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Rasai Matusienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiajai specialistei, už iniciatyvumą, atsakingą ir kruopštų pareigų atlikimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Audronei Pečiulienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajai specialistei, už sąžiningą, kruopštų ir atsakingai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Nijolei Povilaitienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Marijampolės seniūnijos vyresniajai specialistei žemės ūkiui, už iniciatyvumą, ilgametį bei sąžiningą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Daivai Sadauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Narto seniūnijos vyresniajai socialinei darbuotojai, už sąžiningai bei nepriekaištingai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Danutei Savulienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Sasnavos seniūnijos raštvedei-kasininkei, už ilgametį, sąžiningą ir kruopštų darbą bei nuoširdų bendravimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Janinai Šimaitienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, sąžiningą bei atsakingai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Redai Uldinskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, profesionalų, atsakingą ir kruopštų darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Janinai Vaičiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Gudelių seniūnijos buhalterei, už ilgametį, kruopštų ir sąžiningą darbą;

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Gintarei Vasiliauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiajai specialistei, už svarų indėlį vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų viešuosius pirkimus

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Ramutei Visockienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyresniajai specialistei (buhalterei), už kruopštų, atsakingą ir ilgametį darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Birutei Natkevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Aldonai Simanavičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Elenai Tamošiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Onai Kelmelienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Nadeždai Macpanienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vidai Tamošiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės mero padėka Aušrai Parulienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiajai specialistei, už nepriekaištingą pareigų atlikimą, atsakingumą ir pareigingumą

 • Savivaldybės mero padėka Zinai Prajarienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei, už nuoširdų, ilgametį ir sąžiningą darbą

 • Savivaldybės mero padėka Algirdui Juškevičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, už sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir nuoširdų bendravimą su žemdirbiais

 • Savivaldybės mero padėka Juozui Purvinskui, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam inžinieriui-melioratoriui už nuoširdų, ilgametį ir sąžiningą darbą, hidrotechnikos specialisto darbinės patirties sklaidą Sūduvos kaime

 • Savivaldybės mero padėka Lilijai Bradaitienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyresniajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Romualdai Briaukienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vyresniajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Zitai Deltuvienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Vilijai Dulskei, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Laimutei Jakevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Aldonai Kukienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Vidai Leškevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyresniajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Angelei Mikulienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Vilijai Vainalavičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Loretai Sidaravičiūtei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei, už asmeninę iniciatyvą ir pastangas kurti prasmingas kolektyvo tradicijas

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Danguolei Micutienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, už asmeninę iniciatyvą ir pastangas kurti prasmingas kolektyvo tradicijas

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Rūtai Šulčei, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei, už asmeninę iniciatyvą ir pastangas kurti prasmingas kolektyvo tradicijas
 • Savivaldybės mero padėka Jolantai Maceikienei, Liudvinavo seniūnijos seniūnei, už iniciatyvas vienijant bendruomenę ir sklandų projektinės veiklos koordinavimą

 •  Savivaldybės mero padėka Dovilei Burbaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai, už atsakingą darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje
 • Savivaldybės mero padėka Laimai Karalienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingą ilgametį darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje

 • Savivaldybės mero padėka Gintautui Pajaujui, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus  vyriausiajam specialistui, už atsakingą ilgametį darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje

 • Savivaldybės mero padėka Ritai Strazdienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingą ilgametį darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje

 • Savivaldybės mero padėka Vilijai Šukienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingą ilgametį darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje

 • Savivaldybės mero padėka Vaidui Zabilevičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajam specialistui, už atsakingą ilgametį darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje

 • Savivaldybės mero padėka Zitai Daugėlienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyresniajai specialistei, už profesionalų, atsakingą ir nuoširdų darbą valstybės tarnyboje

 • Savivaldybės mero padėka Vidmantui Gudeliui, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiajam specialistui, už profesionalų, atsakingą ir nuoširdų darbą valstybės tarnyboje

 • Savivaldybės mero padėka Vytautui Papečkiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjui, už ilgametį, sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą

 • Savivaldybės mero padėka Reginai Šimunskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Projektų valdymo ir žemėtvarkos skyriaus vedėjai, už ilgametį, sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą

 • Savivaldybės mero padėka Vitalei Vosylienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Transporto tarnybos vedėjai, už ilgametį, sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą

 • Savivaldybės mero padėka Eugenijui Alesiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjui, už ilgametį, sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir nuoširdų bendravimą su žemdirbiais

 • Administracijos direktoriaus padėka Vygantui Diliui, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui, už atsakingą ir profesionalų darbą įgyvendinant švietimo kaitos projektus bei administruojant Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų veiklą

 • Administracijos direktoriaus padėka  Reginai Šimunskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento Projektų valdymo ir žemėtvarkos skyriaus vedėjai, už ilgametį, kvalifikuotą ir produktyvų darbą valstybės tarnyboje

 • Savivaldybės mero  padėka Vytautui Andruliui, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausiajam specialistui, už nuoširdų, sąžiningą ir pareigingą darbą

 • Administracijos direktoriaus padėka Elenai Tamošiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Administracijos direktoriaus padėka Žydrūnui Krulikui, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkui, pastatų ir aplinkos prižiūrėtojui, už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Administracijos direktoriaus padėka Algirdui Stadaliui, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Transporto tarnybos vyresniajam specialistui, už nuoširdų ir sąžiningą darbą gerinant eismo saugumą Marijampolės mieste

 • Administracijos direktoriaus padėka Daivai Ivanauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vedėjai-vyriausiajai buhalterei, už profesionalumą ir iniciatyvas organizuojant Marijampolės savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą bei kontroliuojant materialinius ir finansinius išteklius

 • Administracijos direktoriaus padėka Jonui Kazakevičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam inžinieriui melioratoriui, už nuoširdų, sąžiningą ir ilgametį darbą melioracijos srityje

 • Administracijos direktoriaus padėka Renatai Kudirkaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Marijampolės seniūnijos buhalterei, už nuoširdų ir pareigingą darbą

 • Administracijos direktoriaus padėka  Irenai Petrutei Sabienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyresniajai specialistei, už profesionalų, atsakingą ir nuoširdų darbą

 • Administracijos direktoriaus padėka Vladui Vilkauskui, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui, už ilgametį darbą valstybės tarnyboje

 • Administracijos direktoriaus padėka padėka  Birutei Varankienei, Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, už nuoširdų ilgametį ir pareigingą darbą, rūpinantis bendruomenės narių socialine gerove
 • Administracijos direktoriaus padėka  Juozui Zubrui, Marijampolės savivaldybės administracijos Igliaukos seniūnijos vyresniajam specialistui žemės ūkiui, už ilgametį, sąžiningą darbą ir nuoširdų bendravimą su žemdirbiais

 • Administracijos direktoriaus padėka Genovaitei Ambrazevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, už nuoširdų ilgametį ir pareigingą darbą, rūpinantis bendruomenės narių socialine gerove

 • Administracijos direktoriaus padėka Svajonei Rainienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjai, už nuoširdų ilgametį darbą, atsakingą rūpinimąsi kiekvienu savivaldybės vaiku, suteikiant jam teisę į apsaugą, visavertį gyvenimą ir žmogišką laimę

 • Mero padėka VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centro veiklos 10-mečio proga Daivai Pankauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorei, už iniciatyvą suburti Marijampolės savivaldybės vaikų dienos centrus į sueigą bei kilnų darbą rūpinantis Marijampolės savivaldybės vaikų gerove
Informacija atnaujinta 2022-10-11 07:47