Pradžia
Pradžia

Vykdyti pirkimai 2017-07-01

Pirkimai vykdyti iki 2017-07-01

Pirkimo pavadinimas Skelbimo tipas Paskelbimo data Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data, laikas VŽ leidinio nr. VŽ suteiktas nr.
Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų kvartalų priemonių (konteinerių) pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2017-06-16      188631

LIFE+ programos projekto „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų pelkėse LIFE13 NAT/LT/000084 WESTLIFE 2“ Amalvos pelkės vakarinio pakraščio hidrologinio režimo atstatymo II etapo darbai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2017-06-01     187863

Marijampolės miesto teritorijos administracinės ribos keitimo plano rengimo paslaugos pirkimas

Skelbimas apie pirkimą 2017-05-09     186840

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai, parengiant techninį darbo projektą

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2017-04-20     186129

Marijampolės savivaldybės fontanų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2017-04-19     186073

Melioracijos statinių projektų ekspertizės paslaugosSkelbimas apie pirkimą
2017-04-19     186043

Geležinkelio gatvės atkarpos tarp naujai įrengtų Gedimino ir Aušros gatvių sankryžų rekonstravimas, parengiant techninį darbo projektą ir atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2017-04-10     185713

Marijampolės miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano koregavimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą
 2017-03-28     185094

Dviejų padidinto pravažumo automobilių pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2017-03-27     185028

Marijampolės miesto darnaus judumo plano parengimas

Skelbimas apie pirkimą
2017-03-17     184683

Administracijos pastato J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė atskirų aukštų (penkto, ketvirto ir trečio) oro kondicionavimo sistemos ir jų įrengimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2017-03-09     184365

Marijampolės miesto J. Totoraičio, Medžiotojų, Narto, Žaltyčio gatvių atnaujinimo darbai su projektinės dokumentacijos parengimu

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2017-02-13 2017-03-01   183543

Projekto „Igliaukos ir Šventragio kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugos
Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2017-02-06 2017-02-21
10:00
  183261
Vasaros g. atkarpos rekonstravimo (įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką) Marijampolės m. darbai
Skelb. apie supapr. mažos vertės pirkimą (SK6)
2017-01-26 2017-02-10
09:00
   
Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato (namo) Marijampolėje, Vytauto g. 49, atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto darbai, parengiant darbo projektą Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)
2017-01-20 2017-02-01
10:00
  182820
Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo projekto parengimas
Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2017-01-17 2017-01-30
09:00
  182701
Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13 D4/b Marijampolėje, Palangos g.1 energetinio efektyvumo didinimo investicijų projekto parengimo paslauga Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-12-19 2016-12-30 10:00   181872
Vasario 16-osios g., Lietuvninkų g. ir Vytauto g. viešųjų erdvių sutvarkymo techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-12-07 2016-12-21
10:00  
  181500
Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir akcijų paketo vertės nustatymo paslaugos Skelb. apie supapr. mažos vertės pirkimą (SK6) 2016-12-06 2016-12-19
09:00
   
Eismo reguliavimo priemonių techninės priežiūros paslaugos
Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-12-02 2016-12-14
09:00
  181307
Tvenkinių, Amalvo polderio naudojimo ir priežiūros taisyklių parengimo paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-11-22

2016-12-05
10:00

  180945  

Privataus subjekto atranka valdžios ir privataus subjekto partnerystės projektui „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“ Skelbimas apie pirkimą 2016-10-11  2016-11-11
10:00
  179551
PINIGINIŲ SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, NUMATYTŲ TEISĖS AKTUOSE, PRISTATYMO IR IŠMOKĖJIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS PASLAUGOS Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-10-10  2016-10-20
10:45
  179473  
Mobilaus (judriojo) ryšio paslaugų pirkimo konkurso sąlygos Skelb. apie supapr. mažos vertės pirkimą (SK6) 2016-10-06

2016-10-18
09:00

   
Skirstomojo didelio slėgio dujotiekio techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-09-20

2016-09-30
10:45  

  178797

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimo ir paslaugų plėtros techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir modernizavimo darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)2016-07-22

 2016-08-03 10:45

   176931
Keleivinio lengvojo automobilio pirkimą Marijampolės sav., Marijampolės sen. pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-06-22

2016-07-08
10:45

  175897

Keleivinio lengvojo automobilio pirkimą Marijampolės sav., Sasnavos sen. pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-06-20

2016-07-05
10:45

  175794

Autobuso su vairuotoju nuoma (Marijampolė-Vilnius-Marijampolė) Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-05-31

2016-06-10
10:45

   175059
Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)
2016-05-24

2016-06-06
10:00

  174832
Keleivinio lengvojo automobilio pirkimas Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijai
Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)
2016-05-06 2016-05-19
10:00
  174220
Marijampolės miesto Poilsio g. ir Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Liepynų k. Poilsio g. rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų taką, darbai su techninio darbo projekto parengimu Skelb. apie supapr. mažos vertės pirkimą (SK6)
 2016-05-04  2016-05-19
 11:00  
   
Keleivinio lengvojo automobilio pirkimas Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2016-05-04   2016-05-16
10:00 
   174074
Keleivinio lengvojo automobilio pirkimas Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)
2016-05-04 2016-05-16
10:30
  174075
Marijampolės miesto Gedimino g. atkarpos nuo Gedimino g. Nr.38 iki V. Kudirkos g. rekonstravimas, parengiant techninę dokumentaciją ir atliekant projekto vykdymo priežiūrą Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2016-04-22 2016-05-05
10:00

  173743 

Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Liepynų k. Vasaros g. akligatvio įrengimo ir Marijampolės miesto geležinkelio gatvės atkarpos rekonstravimo techniniai darbo projektai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-04-18 2016-05-02
10:00  
  173536
Apšvietimo tinklų įrengimo techninių darbo proejktų parengimo paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-03-30 2016-04-12
10:00
  172816
Marijampolės savivaldybės teritorijos žaliųjų plotų priežiūros paslaugų pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2016-03-23  2016-04-05
10:30  
  172593
Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-03-23  2016-04-05
11:00  
   172592
Marijampolės miesto Vytauto g. atkarpos nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio gatvės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ žemės sklypo ribos, rekonstravimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-03-23 2016-04-05
10:00  
  172596
Marijampolės savivaldybės, Liudvinavo seniūnijos, Želsvos kaimo apšvietimo įrengimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2016-03-21 2016-04-01
10:00
  172543
Marijampolės savivaldybės bendro naudojimo teritorijų gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2016-03-18 2016-04-04
10:00
  172460
Kompleksinio Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P, Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymo techninio ir darbo projekto parengimas, priežiūra ir darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)   2016-03-16 2016-03-31 10:00    172389
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2016-03-08 2016-03-21
10:00  
  172158
LIFE+ programos projekto „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų pelkėse LIFE13 NAT/LT/000084 WETLIFE 2“ Amalvos pelkės vakarinio pakraščio hidrologinio režimo atstatymo I etapo darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)    
2016-02-01 2016-02-15
10:00  
  171155
Pakuočių atliekų surinkimo iš individualių namų kvartalų priemonių (konteinerių) pirkimą Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2015-12-14 2015-12-29
10:00
  170135

Mokyklos pastatų, esančių Marijampolės Vytauto g. Nr. 45 ir kt. kapitalinio remonto, paprastojo remonto ir automobilių stovėjimo aikštelės su įvažiavimu rekonstravimo darbai ir kt.

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2015-12-07   2015-12-22
  10:00
  169950
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicinių planų parengimo paslaugos
Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2015-12-07 2015-12-22
10:30  
  169918

Marijampolės savivaldybės administracijos iš degalinių įsigyjami benzinas A-95 ir dyzeliniai degalai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2015-11-16 2015-11-27
10:00  
  169219

Savivaldybės nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų paslaugos

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2015-11-04 2015-11-17
10:00
  168876

Socialinių kortelių gaminimo ir aptarnavimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą 2015-10-16 2015-11-26
10:00
  168313

Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13D4/b Marijampolėje, Palangos g. 1, rekonstravimas, parengiant darbo projektą

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2015-09-02  2015-09-14
10:00
  166950

Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos

Skelbimas apie pirkimą 2015-08-21   2015-10-05
10:00 
  166688

Ilgalaikės 410 000 eurų paskolos pirkimas investiciniams projektams įgyvendinti

Skelbimas apie pirkimą 2015-08-07 

2015-09-21
10:00  
  166284

Topografinės ir kitos paslaugos

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2015-07-16   2015-08-26
10:00
   165643

Marijampolės miesto Vilkaviškio gatvės ir tilto per Šešupę kapitalinio remonto projektinės dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir kapitalinio remonto darbai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2017-07-15   2015-07-29
10:00  
  165591 

Dviejų lygių sankryžos su geležinkeliu P.Armino g. Marijampolės m. rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos ir su jomis susiję laboratoriniai darbai

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2015-07-07 2015-08-19
10:30
 

165301

Tarnybinių stočių su duomenų saugykla pirkimas išsimokėtinai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2015-06-22 2015-07-08
10:00
 

164852

Marijampolės miesto Matulaičių gatvės ir Žuvinto gatvės atkarpos rekonstravimas, parengiant techninį darbo projektą

 

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2015-05-07 2015-05-20
10:00
 

163072

Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano parengimo paslaugos Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)  2015-05-06 2015-06-22
10:00
 

163034

Požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkeliu ir po Geležinkelio gatve Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje įrengimo techninio ir darbo projektų parengimo, statinio priežiūros paslaugos ir darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2015-04-24 2015-05-08
10:00  
 

162641

 

Marijampolės m. Aušros g. tęsinio (nuo žiedinės sankryžos su Javonio skg.) iki Vasaros g. įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2015-04-23 2015-05-07
10:00 
 

162566

 

Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 

2015-04-23

 

2015-05-08
10:30

 
 

 162571

Marijampolės miesto Kauno gatvės ruožo nuo Gamyklų gatvės iki Gėlyno gatvės rekonstravimas, parengiant techninį darbo projektą ir atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2015-04-14 2015-04-27
10:00
 

162177

Marijampolės miesto teritorijos ir Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrųjų planų keitimo paslaugos Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2015-04-13 2015-05-25
10:00

  162115  
Ilgalaikė iki 1 719 500,00 Eur paskola skoloms grąžinti (refinansuoti)
Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2015-04-01 2015-05-12
10:00
 

161692

Ilgalaikė 1 milijono Eur paskola ES finansuojamiems projektams įgyvendinti

  
Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2015-03-26 2015-05-06
10:00
  161502
Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimo paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2015-01-21 2015-02-05
10:00 
 

159399

Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2015-01-12 2015-02-23
10:00
  159170
Biuro įrangos pirkimas įgyvendinant projektą „Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės savivaldybės Patašinės gyvenvietėje steigimas“ Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2015-01-05 2015-01-19
10:00
  159021
Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)  2014-12-30 2015-01-13
10:00  
  158930
Marijampolės savivaldybės apšvietimo tinklų remonto darbai ir priežiūros paslaugos  Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.)   2014-11-27

 -

 

 

Projektų bendrosios ir dalinės ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimas Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.)    2014-11-26

  -

  

  

Automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2014-11-25 2014-12-09
10:00  
 

157918

 

Naftos produktais užterštos teritorijos Marijampolėje, Gamyklų g. 8 valymo II etapas Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.) 2014-11-20

 

 

 

Projekto „Balsupių ir Smilgių tvenkinių hirdotechninių statinių rekonstrukcija“ darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2014-11-18

2014-12-01
10:00 

 

157659

 

„Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ statybos darbų ir darbo projekto parengimo pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2014-11-17 2014-11-28
10:00
 

157591 

Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos techninių ir techninių darbo projektų kelių saugumo audito paslaugų pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2014-11-05  2014-11-18
10:00 
 

157262

Dviejų lygių sankryžos P. Armino g.(sankirta su geležinkeliu) Marijampolės mieste rekonstravimo darbų projektinės dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2014-10-31 2014-12-11
10:00
  157141
Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros g rekonstravimo techninių ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.) 2014-10-15      
Naftos produktais užterštos teritorijos Marijampolėje, Gamyklų g. 8 valymo II etapas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2014-08-20 2014-09-30
10:00 

  154831
Marijampolės savivaldybės apšvietimo tinklų remonto darbai ir priežiūros paslaugos


Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2014-07-03 2014-08-19
10:00
  153299
Techniniame projekte „Marijampolės pramoninės zonos transporto ir inžinerinės infrastruktūros statyba“ numatytų statyti statinių projekto vykdymo priežiūros paslaugos Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.) 2014-06-25      
Marijampolės savivaldybės Igliaukos A. Matučio ir Liudvinavo K. Borutos vidurinių mokyklų bėgimo takų modernizavimas, parengiant projektinę dokumentaciją Skelb. apie supapr. mažos vertės pirkimą (SK6) 2014-06-18 2014-07-03
10:00 
   
Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno gatvės atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo III etapo techninių darbo projektų parengimo paslaugos ir darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2014-06-16 2014-07-01
10:00
 

152634

Ilgalaikė 3 milijonų paskola Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2014-06-11 2014-06-30
10:00
  152487
Šešių detaliųjų planų parengimo paslaugos Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.) 2014-05-29      
Projekto „Balsupių ir Smilgių tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2014-04-30 2014-06-16
10:00
  150841
Pakuočių atliekų surinkimo iš individualių namų kvartalų priemonių (konteinerių) pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2014-04-28 2014-05-12
10:00 
  150663
Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos Informacijos papildymas (ESOL 14 std.) 2014-04-18 -    
Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2014-03-13 2014-04-24
10:00
  148934
Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros g rekonstravimo techninių ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai Informacijos papildymas (ESOL 14 std.) 2014-03-10 -    
Marių gatvės ir tilto rekonstravimo projektinės dokumentacijos parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) 2014-03-06 -    
Vaikų darželio-pradinės mokyklos Patašinės k. Marijampolės sen., Marijampolės sav. rekonstrukcijos II etapo darbų ir darbo projekto parengimo pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2014-03-06 2014-03-25
10:00
  148729
Marijampolės miesto vaizdo kamerų aptarnavimo (operatorių darbo užmokestis) ir valymo paslaugų pirkimas Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) 2014-02-13 -    
Marių gatvės ir tilto rekonstravimo projektinės dokumentacijos parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2014-02-13 2014-02-27
10:00
  147969
Šešių detaliųjų planų parengimo paslaugos Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2014-02-07 2014-03-24
10:00
  147782

Marijampolės sporto mokyklos pastato (baseino) atnaujinimo (modernizavimo) darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-12-16 2013-12-31
10:00
 

146339

Marijampolės miesto vaizdo kamerų aptarnavimo (operatorių darbo užmokestis) ir valymo paslaugų pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-12-12 2013-12-27
10:30
  146221
Marijampolės savivaldybės apšvietimo tinklų remonto darbų ir priežiūros paslaugų pirkimas Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) 2013-12-04   -  
Projektų bendrosios ir dalinės ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimas Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-12-03 2014-01-14
10:30
  145896
Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros g rekonstravimo techninių ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-11-25 2014-01-14
10:00
  145541
Marijampolės savivaldybės apšvietimo tinklų remonto darbų ir priežiūros paslaugų pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-11-18 2013-11-28
10:30
  145191
Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymo ir gyvenamosios aplinkos gerinimo techninio projekto parengimo paslaugos  Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)  2013-11-11  2013-12-23
10:00
  144897
Piniginių socialinių išmokų, numatytų teisės aktuose, pristatymo ir išmokėjimo Marijampolės savivaldybės gyventojams paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-10-31 2013-11-13
10:00
  144533
NAFTOS PRODUKTAIS UŽTERŠTOS TERITORIJOS MARIJAMPOLĖJE, GAMYKLŲ G. 8 VALYMAS Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-10-10 2013-11-20
10:00
  143597
Marijampolės mst. Gedimino g. ir Aušros g. dviejų lygių sankryžų, ir Marijampolės mst. Aušros g. tęsiniui už dviejų lygių sankryžos iki Vasaros g. žemės sklypų suformavimo detalių planų parengimas Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.) 2013-09-26      
Kempingo infrastruktūros Marijampolėje, Kempingo g. 44, statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) 2013-09-23     -
Viešosios poilsio zonos pėsčiųjų takų dangos sutvirtinimo ir drenažo sistemos įrengimo darbai Informacinis pranešimas (SK5) 2013-09-23 -   142834
Penkių detaliųjų planų parengimo paslaugos Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.) 2013-09-18      
Biuro įrangos pirkimas įgyvendinant projektą „Marijampolės miesto lopšelio-darželio „Rūta“ modernizavimas" Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-09-12 2013-09-25
10:00
  142360
Biuro įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą „Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės savivaldybės Patašinės gyvenvietėje steigimas“ Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-09-10 2013-09-24
10:00
  142256
Mobilaus (judriojo) ryšio paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-09-09 2013-09-20
10:30
  142190
Kempingo infrastruktūros Marijampolėje, Kempingo g. 44, statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-09-09 2013-09-20
10:00
  142197
Šermukšnių gatvės Marijampolėje kapitalinio remonto darbai, parengiant techninį darbo projektą Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-09-05 2013-09-18
10:00
  142065
40 butų gyvenamojo namo Kosmonautų g., Marijampolėje techninio projekto koregavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir darbų pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-08-23 2013-09-04
10:00
  141554
Viešosios poilsio zonos pėsčiųjų takų dangos sutvirtinimo ir drenažo sistemos įrengimo darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-08-12 2013-08-29
10:30
  141176
Buitinės technikos ir kitos įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą „Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės sav. Patašinės gyvenvietėje steigimas“ Skelb. apie supapr. mažos vertės pirkimą (SK6) 2013-08-09 2013-08-22
10:00
   
Marijampolėje prie Vasaros ir Fabriko g. detaliojo plano parengimas ir žemės sklypo Rūtų g.10, naudojimo ir pobūdžio pakeitimas, numatant prijungimą prie žemės sklypo, detaliojo plano parengimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-08-06 2013-08-19
10:00
   140879
Tikslinės transporto priemonės, pritaikytos neįgaliųjų asmenų transportavimui, pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)     2013-07-16 2013-07-26
10:00
  140020
Projekto „Balsupių kadastro vietovės valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-07-08 2013-07-22
10:30
  139650
Biuro įrangos (technikos) pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-07-08 2013-07-22
10:00
   139598
Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno gatvės atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo II etapo techninių darbo projektų parengimas, priežiūra ir darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)   2013-07-01 2013-07-11
10:00
  139280
Marijampolės mst. Gedimino g. ir Aušros g. dviejų lygių sankryžų, ir Marijampolės mst. Aušros g. tęsiniui už dviejų lygių sankryžos iki Vasaros g.žemės sklypų suformavimo detalių planų parengimas Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-07-01  2013-08-12
10:00
   139285
BUITINĖS TECHNIKOS IR KITOS ĮRANGOS PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „UNIVERSALAUS DAUGIAFUNCIO CENTRO MARIJAMPOLĖS SAV. PATAŠINĖS GYVEVVIETĖJE STEIGIMAS“ Skelb. apie supapr. mažos vertės pirkimą (SK6) 2013-06-21 2013-07-08
10:00

   
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimo TDP parengimas, atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą, ir atnaujinimo bei vidaus patalpų paprastojo remonto darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-06-20 2013-07-03
10:00
  138899
Pakuočių atliekų surinkimo konteinerių Marijampolės savivaldybės Narto seniūnijos Saulės gatvėje ir šunų ekskrementų šiukšliadėžių Marijampolės savivaldybėje pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-06-18 2013-07-01
10:00
  138739
Administracinės paskirties pastato Marijampolėje Kauno gatvėje 53 atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos      Informacijos papildymas (ESOL 14 std.) 2013-05-31      
Penkių detaliųjų planų parengimo paslaugos Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-05-29 2013-07-09
10:00
  137776
Vidutinės klasės padidinto pravažumo eksploatuoto automobilio pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-05-29 2013-06-10
10:00
  137726
Marijampolės savivaldybės teritorijos žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-05-27 2013-06-06
10:30
  137613
Marijampolės miesto Saulės gatvės ruožo nuo Dainavos g. iki Vasaros g. ir šaligatvių paprastojo remonto darbai  Skelb. apie supapr. mažos vertės pirkimą (SK6) 2013-05-21 2013-06-06
10:00
 

 

Marijampolės savivaldybės bendro naudojimo teritorijų gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos Informacinis pranešimas (SK5) 2013-05-17

-

 

137252

Baldai Marijampolės savivaldybės Patašinės daugiafunkciam centrui ir Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Rūta“ Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-05-09 2013-05-21
10:00
  136729
Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių priežiūros paslaugos Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) 2013-04-30 -    
Marijampolės savivaldybės teritorijos žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) 2013-04-26 -    
Marijampolės savivaldybės bendro naudojimo teritorijų gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) 2013-04-26 -    
Langų valymas Skelb. apie supapr. mažos vertės pirkimą (SK6) 2013-04-24 2013-05-08
10:00
   
Detaliųjų planų parengimo paslaugos kartu su topografinių nuotraukų rengimu Informacijos papildymas (ESOL 14 std.) 2013-04-22      
Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių priežiūros paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-04-17 2013-04-30
11:00
  135676
Marijampolės savivaldybės bendro naudojimo teritorijų gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-04-15 2013-04-26
11:00
  135550
Marijampolės savivaldybės teritorijos žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-04-11 2013-04-24
10:00
  135409
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-04-11 2013-04-22
11:00
  135348
Marijampolės savivaldybės fontanų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-04-11 2013-04-22
10:00
  135329

Administracinės paskirties pastato Marijampolėje Kauno gatvėje 53 atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-04-04 2013-05-15
10:00
  135042
Techninio projekto „Kempingas (4 klasės) Kempingo g. 44, Marijampolė“ korektūros paslaugos Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.) 2013-03-20 -    
Ilgalaikė penkių milijonų litų paskola Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-03-19 2013-05-02
10:00
   
Liudvinavo miestelio Vytauto ir Kęstučio gatvių rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimas ir rekonstrukcijos darbai Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-03-18 2013-03-28
 10:00
  134143
Detaliųjų planų parengimo paslaugos kartu su topografinių nuotraukų rengimu Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-03-14 2013-04-24
10:00
  134005
Projekto „Kompleksinis buvusio karinio miestelio teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir gen. A. Gustaičio gatvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų ir verslo reikmėms“ techninė priežiūra Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-02-18 2013-04-02
10:00
  133036
Projekto „Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“ statinių statybos darbų techninės priežiūros paslaugos Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-02-15 2013-03-29
11:00
  132975
Elektros energija Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2013-02-14 2013-03-29
10:00
  132914
Projekto „Balsupių kadastrinės vietovės valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio projekto parengimo paslaugos Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.) 2013-02-07 -    
Vaikų darželio-pradinės mokyklos Patašinės k. Marijampolės sen., Marijampolės sav. rekonstravimo, įrengiant universalų daugiafunkcį centrą, darbų ir darbo projekto parengimo pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2013-02-05 2013-02-27
10:00
  132490
Papildomi darbai, įgyvendinant projektą „Sasnavos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra" Informacinis pranešimas (SK5) 2012-11-13 -   129521
Projekto „Balsupių kadastro vietovės valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio projekto parengimo paslaugos Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.) 2012-11-12 2012-12-27
10:00
  129479
Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Aušros ir Gedimino gatvėse rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimas Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.) 2012-10-25      
Vasaros gatvės (nuo Saulės g. iki Fabriko g.) įrengimo darbai, parengiant darbo projektą Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2012-10-23 2012-11-06
10:00
  128659
Vytauto Didžiojo parko su prieigomis sutvarkymo papildomų darbų pirkimas Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) 2012-10-09 -     
Savivaldybės turto (t. sk. kaimiškųjų seniūnijų kelių) inventorizavimo ir teisinio registravimo paslaugos Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1) 2012-10-05 2012-10-17
10:00
  127880
Vytauto Didžiojo parko su prieigomis sutvarkymo papildomų darbų pirkimas Informacinis pranešimas (SK5)

2012-10-04

-

 

127830

VšĮ Marijampolės ligoninės vienos dienos chirurgijos patalpų rekonstravimo darbai Informacinis pranešimas (SK5)

2012-10-02

-

 

127720

Kompleksinis Rygiškių p., Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo projekt. dok. parengimo, projekto vykdymo priež. ir rekonstr. darbų pirkimas

Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4)

2012-09-24

-

   
Lauko suoliukų pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-09-19

2012-10-01
10:00

 

127135

Viaduko per geležinkelį Marijampolės mieste Gamyklų g. ir Gamyklų g. kapitalinio remonto projektinės dokumentacijos parengimas, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir kapitalinio remonto darbai Informacinis pranešimas (SK5)

 2012-09-06
  

-

 

126756

Kompleksinis buv. karinio miestelio teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir Gen. Gustaičio g. sutvarkymo projektinės dok. parengimo, projekto vykdymo priež. ir rekonstravimo darbų pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-09-04

2012-09-28
10:00

 

 126619

Kompleksinis Rygiškių p., Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo projekt. dok. parengimo, projekto vykdymo priež. ir rekonstr. darbų pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-09-04

2012-09-25
10:00

 

 126616

Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Netičkampio k., Šešupės g. 5 pastato papildomų paprastojo remonto darbų pirkimas Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-08-16

2012-08-29
09:00

 

  125917

Viaduko per geležinkelį Marijampolės mieste Gamyklų gatvėje ir Gamyklų gatvės kapitalinio remonto projektinės dokumentacijos parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir kapitalinio remonto darbai Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4)

2012-08-14

     
Kompiuteriai socialinės rizikos šeimų paramos centrui Liudvinavo seniūnijoje Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-07-27

2012-08-10
10:00

 

125225

Projekto „Žvyrkelio Želsva - Naujiena - Išlandžiai (Liudvinavo seniūnija) rekonstrukcijos (asfaltavimo) I-mas projekto įvykdymo etapas“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Informacinis pranešimas (SK5)

2012-07-24

   

125050

Techninio darbo projekto „Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės operacinio bloko ir vienos dienos chirurgijos patalpų rekonstravimas“ korektūra ir statinio projekto vykdymo priežiūra

Informacinis pranešimas (SK5)

2012-07-04

   

124234

Viaduko per geležinkelį Marijampolės mieste Gamyklų gatvėje ir Gamyklų gatvės kapitalinio remonto projektinės dokumentacijos parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir kapitalinio remonto darbai

Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4)

2012-07-12

 2012-07-25
10:00

   

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-06-26

2012-07-12
10:00

 

123796

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriaus teritorijos tvarkymo ir tvoros restauravimo darbai

Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.)

2012-06-22

     

Papildomi darbai, įgyvendinant projektą „Kompleksinis miesto centrinės dalies (Bažnyčios g., Bendoriaus g., Laisvės g., V. Kudirkos g. ir Gedimino g. atkarpomis apribotos zonos) viešųjų erdvių sutvarkymas“

Skelbimas apie sutartį (ESOL 3 std.)

2012-06-04

     

Inžinerinių paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2012-05-18

2012-07-02
10:00

 

121964

Ilgalaikė keturių milijonų litų paskola

Informacijos papildymas (ESOL 14 std.)

2012-05-28

     

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2012-04-24

2012-06-04
10:00

 

120807

Žvyrkelio Opšrūtai II - Igliauka (Igliaukos sen.) rekonstravimo (asfaltavimo) darbų ir darbo projekto parengimo pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-04-18

2012-04-30
10:30

 

120487

Žvyrkelio Želsva-Naujiena-Išlandžiai (Liudvinavo seniūnija) rekonstravimo(asfaltavimo) darbai ir darbo projekto parengimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-04-18

2012-04-30
10:00

 

120488

Liudvinavo ir Sasnavos miestelių gatvių rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūra bei rekonstrukcijos ir remonto darbai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-04-04

2012-04-17
10:00

 

119872

Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Netičkampio k., Šešupės g. 5, pastato paprastojo remonto darbų, keičiant mokslo paskirtį į kitą paskirtį, nenumatytų papildomų darbų pirkimas

Informacinis pranešimas (SK5)

2012-04-04

   

119879

Gudelių miestelio viešosios infrastruktūros plėtros darbų projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir infrastruktūros plėtros darbai

Informacinis pranešimas SK5

2012-04-02

     

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriaus teritorijos tvarkymo ir tvoros restauravimo darbai

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2012-03-21

2012-05-02
10:00

 

119198

Projekte „Šunskų miestelio viešosios poilsio infrastraktūros plėtra“ numatyti statybos ir rekonstrukcijos darbai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-03-20

2012-03-30
10:00

 

119080

Baldai socialinės rizikos šeimų paramos centrui Liudvinavo seniūnijoje

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-03-13

2012-03-27
10:00

 

118733

BIURO ĮRANGOS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIUI – DARŽELIUI „VAIVORYKŠTĖ“ PIRKIMAS

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-03-07

 2012-03-20
10:00

 

118462

Projekte „Liudvinavo miestelio parko sutvarkymas (poilsio infrastruktūros plėtra)“ numatyti statybos ir rekonstrukcijos darbai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-02-20

2012-03-02
10:00

 

117799

GUDELIŲ MIESTELIO VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DARBŲ PROJEKTAVIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DARBŲ PIRKIMAS

Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4)

2012-03-19

     

Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4)

2012-02-03

     

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2012-01-20

2012-02-01
10:00

 

116685

Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių, žaliųjų plotų valymas vasaros ir žiemos metu ir viešųjų tualetų priežiūros paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-12-30

2012-02-20
10:00 

103

116184

Liudvinavo V.Kudirkos ir Kęstučio g. ir Sasnavos Suvalkijos ir Žemdirbių g. rekonstrukcijos techninio projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstrukcijos darbai

Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4)

2012-03-21

     

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-12-16

2011-12-29
10:00

99

115580

Detaliųjų planų parengimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-12-02

2012-01-18
10:00

95

114831

GUDELIŲ MIESTELIO VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DARBŲ PROJEKTAVIMAS, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DARBAI

Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4)

2012-01-03

     

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-11-25

2011-12-07
10:00

93

114559

Biuro technikos pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-11-23

2011-12-05
10:00

92

114286

Marijampolės miesto centrinės dalies rekonstravimo ir viešųjų erdvių sutvarkymo darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-11-23

2012-01-06
10:00

92

114263

Patašinės vaikų darželio-pradinės mokyklos Patašinės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. rekonstravimo techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-11-23

2012-01-06
10:30

92

114255

„SASNAVOS MIESTELIO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ NUMATYTŲ REKONSTRUKCIJOS BEI APLINKOS TVARKYMO DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMAS

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-09-07

2011-09-19
10:00

71

110721

Transporto priemonė dumblui vežti

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-08-26

2011-09-09
10:00

68

110233

Sasnavos, Igliaukos ir Liudvinavo nuotekų valymo įrenginių statyba

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-08-26

2011-09-28
10:00

68

110300

Marijampolės sav. Liudvinavo sen., Netičkampio k., Šešupės g.5 pastato paprastojo remonto darbų ir supaprastinto projekto parengimo, keičiant mokslo paskirtį į kitą paskirtį, pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-08-19

2011-08-31
10:00

66

109965

LIFE+ programos paramos projekto WETLIFE NAT/LT/000530 „Amalvo ir Žuvinto pelkių išsaugojimas“ darbai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-08-12

2011-08-25
10:00

64

 109678

Vandentiekio ir nuotekų tinklai ir siurblinės Liudvinave

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-07-22

2011-08-03
10:00

 58

108714

VP3-1.4-AM-04-R priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projekto „Jevonio upelio išvalymas ir slėnių sutvarkymas“ darbai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-06-22

2011-07-11
10:00

49

107240

VP3-1.4-AM-04-R priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projekto „Šešupės upės valymas Marijampolės savivaldybėje“ darbai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-06-22

Buvo:
2011-07-20
10:00

Pakeista į
2011-08-18
10:00

49

107243

Gudelių miestelio viešosios infrastruktūros plėtros darbų projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir infrastruktūros plėtros darbų pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-06-22

2011-07-05
10:00

49

107224

Ilgalaikės iki dviejų milijonų litų paskolos pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-06-17

2011-08-03
10:00

48

106945

Šunskų miestelio viešosios poilsio infrastruktūros plėtros, panaikinant nelegalų šiukšlyną, techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-06-15

2011-07-25
10:00

47

106726

GUDELIŲ, SASNAVOS, ŠUNSKŲ MIESTELIŲ BENDRŲJŲ PLANŲ IR IGLIAUKOS KAIMO DETALIOJO PLANO RENGIMAS

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-05-25

2011-07-11
10:00

41

105589

Kempingo infrastruktūros įrengimo, Marijampolėje Kempingo g.44, I etapo statybos darbų ir darbo projekto parengimo pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-05-20

2011-06-09
10:00

40

105513

Marijampolės Sūduvos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbų, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-05-13

2011-05-27
10:00

38

105171

Žvyrkelio Obšrutai II–Igliauka (Igliaukos seniūnija) rekonstravimo ir asfaltavimo techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-04-27

2011-06-02
10:00

33

104188

Baldų Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Vaivorykštė“ pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-04-22

2011-05-05
10:00

32

104011

VP3-1.4-AM-04-R priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projekto „Jevonio upelio išvalymas ir slėnių sutvarkymas“ darbai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-04-15

2011-04-29
10:00

30 

103729

Marijampolės savivaldybėje Sasnavos ir Igliaukos gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių statyba

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-04-13

2011-05-09
10:00

29

 103613

Sasnavos gyvenvietėje vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-04-08

2011-04-20
10:00

28

103393

Žemės sklypo suformavimo laisvos fondinės žemės sąskaita ir jo prijungimo prie suformuoto žemės sklypo (k. Nr.1801/0003:16) Marijampolėje, Vasaros g. 14, žemės sklypų suformavimo prie esamų statinių, esančių teritorijoje tarp P.Armino g. 31, 33 ir Rūtų g.

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-04-01

2011-05-20
11:00

26

102924

Ilgalaikės iki 5 mln. Lt paskolos pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-03-25

2011-05-05
10:00

24

102488

Žvyrkelio Želsva-Naujiena-Išlandžiai (Liudvinavo seniūnija) asfaltavimo techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-03-02

2011-04-11
10:00

17

 101393

Liudvinavo miestelio parko sutvarkymo (poilsio infrastruktūros plėtra) techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-02-04

2011-03-15
10:00

10

100302

Vytauto Didžiojo parko su prieigomis sutvarkymo,įgyvendinant projektą „Kompleksinis Vytauto, Sodo, P. Armino ir P. Kriaučiūno gatvių atkarpų su prieigomis (Vytauto Didžiojo parku) viešųjų erdvių sutvarkymas“ darbų pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-01-26

2011-02-14
10:00

7

99999

Marijampolės miesto centrinės dalies rekonstrukcijos darbų ir viešųjų erdvių sutvarkymo darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2011-01-19

2011-02-23
10:00

5

99640

Elektros energijos pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2011-01-05

2011-01-21  
10:00

1

 99129

Projektų bendrosios, specialiosios ir dalinės ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2010-12-08

2011-01-13 
10:00

93

98068

Degalų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2010-11-03

2010-12-14 
10:00

83

96511

LIFE+ programos paramos projekto WETLIFE NAT/LT/000530 „Amalvo ir Žuvinto pelkių išsaugojimas“ techninių projektų parengimo paslaugos

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-07-28

2010-08-10 
10:00

55

92434

Kvartalų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas suformuojant žemės sklypus. Detaliųjų planų rengimas žemės sklypų suformavimui parkams, skverams, rekreacinėms terit. ir bendro naudoj. terit.

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2010-07-14

2010-09-21 
10:00

51

91738

Ilgalaikių paskolų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2010-06-18

2010-08-02 
10:00

46

90901

Gudelių miestelio susisiekimo infrastruktūros objektų bei automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo techninio projekto paruošimo paslaugų ir darbų pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-06-16

2010-06-29 
10:30

45

90797

Judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-06-16

2010-06-29 
10:00

45

90754

Kompleksinio Poezijos parko teritorijos sutvarkymo projektinės dokumentacijos parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir rekonstrukcijos darbų pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-06-09

2010-06-28 
10:00

43

90477

Projekto „Elektroninės demokratijos plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Tarybos posėdžių transliavimo internetu techninės ir programinės įrangos, jų įdiegimo ir esamos posėdžių valdymo programinės programinės įrangos atnaujinimo pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-06-09

2010-06-21 
10:00

43

90392

Marijampolės sav. Igliaukos k., Vytauto g. 1a pastato rekonstravimo darbų, keičiant paskirtį į socialinę, ir darbo projekto parengimo pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-05-28

2010-06-11 
10:15

40

89972

Statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2010-05-05

2010-06-17 
10:00

33

88616

Sklypų kadastrinių matavimų ir bylų parengimo, geodezinių nužymėjimų, topografinių planų, statinių nužymėjimo ir požeminių komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2010-04-30

2010-06-18 
10:00

32

88487

Techninės priežiūros, projekto administravimo ir viešinimo paslaugos pirkimas, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje“

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2010-04-30

2010-06-15 
10:00

32

88490

Sasnavos miestelio pėsčiųjų ir dviračių takų bei automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymo techninio projekto paruošimo paslaugoms ir darbams pirkti

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-04-28

2010-05-10 
11:00

31

88346

PROJEKTO „MARIJAMPOLĖS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ ADMINISTRAVIMO, STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR VIEŠINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2010-04-16

2010-05-25 
10:00

28

87658

Marijampolės „Ryto" vidurinės mokyklos rekonstravimo darbų ir darbo projekto parengimo pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-04-16

2010-04-28 
10:00

28

87737

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastato rekonstrukcijos darbų projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir rekonstrukcijos darbai

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-03-31

2010-04-14 
10:00

23

86970

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio VAIVORYKŠTĖ rekonstrukcijos darbų projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra ir rekonstrukcijos darbai, įgyvendinant projektą „Marijampolės miesto lopšelio-darželio „Vaivorykštė" modernizavimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-03-17

2010-03-30 
10:15

19

86192

Marijampolės J.Basanavičiaus aikštės ir prieigų sutvarkymo darbų pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-03-10

2010-03-23 
11:00

18

86010

Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2010-02-24

2010-04-22 
10:00

14

85148

Projekto „Elektroninės demokratijos plėtra Marijampolės savivaldybėje“ savivaldybės interneto svetainės sukūrimo/atnaujinimo ir teisės aktų paieškos sistemos įdiegimo į teisės aktų paieškos sistemos serverį paslaugų pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-02-12

2010-02-26 
10:00

12

84802

„Vandens tiekimo ir pašalinimo sistemos sutvarkymas Lenkijos–Lietuvos pasienio regionuose“ projekto vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Marijampolės sav. Baraginės k. darbų pirkimas

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2010-01-06

2010-01-18 
10:00

1

83209

Marijampolės miesto centrinės dalies rekonstrukcijos darbų ir viešųjų erdvių sutvarkymo techninio projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą (ESOL 2 std.)

2009-12-30

2010-02-09 
11:00

102

82895

Techninės priežiūros, projekto administravimo ir viešinimo paslaugos pirkimas, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje“

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

2009-12-30

2010-01-12 
10:00

102

82932