Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

17 Žemės ūkis, melioracija

17-01 || Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiu ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas 17-02 || Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas 17-03 || Draudimo įmokų dalinis kompensavimas 17-04 || Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas 17-05 || Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas (E) 17-06 || Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas (E) 17-08 || Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ar apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas (E) 17-09 || Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas 17-10 || Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas (E) 17-13 || Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos (E) 17-14 || Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams (E) 17-15 || Prašymo atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas 17-16 || Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas 17-17 || Projektų ir topografinių nuotraukų patikrinimas fiziniams ir juridiniams asmenims 17-18 || Prašymo dirbtinių ir nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimui melioruotos žemės savininkams priėmimas 17-19 || Konsultacijos teikimas žemės savininkams ir naudotojams dėl melioracijos statinių remonto su išvykimu į vietą 17-27 || Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas 17-28 || Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas (E) 17-29 || Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo priėmimas (E) 17-30 || Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos išregistravimo priėmimas (E) 17-33 || Prašymų parengti Natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės (...)