Pradžia
Pradžia

Informacija dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo

Informacija dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais uždrausta rūkyti šiose Marijampolės savivaldybės viešose vietose:

  1. J. Basanavičiaus aikštėje, Marijampolės m. (2014-08-25 Tarybos sprendimas  Nr. 1-268) 
  1. Kultūros centro automobilių stovėjimo aikštelėje, Marijampolės m., Vilkaviškio g.2 (2014-08-25 Tarybos sprendimas  Nr. 1-268) 
  1. Vytauto Didžiojo parke, Marijampolės m. Vytauto g. 26A  (2014-08-25  Tarybos sprendimas  Nr. 1-268) 
  1. Poezijos parke, Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7  (2014-08-25 Tarybos sprendimas  Nr. 1-268) 
  1. Pašešupio parke, Marijampolės m., R. Juknevičiaus g.114  (2014-08-25  Tarybos sprendimas  Nr. 1-268) 
  1. viešojo transporto keleivių laukimo paviljonuose (2016-11-28 Tarybos sprendimas Nr. 1-300)
  1. A. Juozapavičiaus ir Birutės gatvėse prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir Šv. Liudviko parapijos bažnyčios (2015-05-25 Tarybos sprendimas Nr. 1-60)

Draudimą rūkyti reglamentuojantys kiti teisės aktai:

Informacija dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose

2020 m. spalio 1 d. priimtos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisos, kuriomis nutarta nuo 2021 m. sausio 1 d. drausti rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Daugiabučio namo gyventojo laisvos formos pranešimas dėl prieštaravimo rūkymui daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, pateikiamas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui.

Pranešime turi būti nurodyta asmens, pateikusio pranešimą, vardas, pavardė,  gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose (jeigu tokios yra), nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, prašoma drausti rūkyti, adresas. Pranešimas turi būti asmens pasirašytas. Pranešimą galima pateikti tiesiogiai asmeniui atvykus į Administraciją (J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė), atsiuntus paštu arba elektroninėmis priemonėmis elektroninio pašto adresu administracija@marijampole.lt. Pranešimas, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Gavus pranešimą dėl prieštaravimo, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357, savo įsakymu paskelbia, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti. Įsakymai skelbiami Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje.

Daugiabučio namo gyventojo prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, baigia galioti šiais atvejais:

  1. daugiabučio namo gyventojas atšaukia savo prieštaravimą;
  2. daugiabučio namo gyventojas, pareiškęs prieštaravimą, pakeičia gyvenamąją vietą;
  3. praėjus 6 mėnesiams nuo daugiabučio namo gyventojo, nedeklaravusio gyvenamosios vietos tame daugiabučiame name, pranešimo dėl prieštaravimo pareiškimo pateikimo dienos.

Įsigaliojus Administracijos direktoriaus įsakymui, įrengiami patvirtintos formos informaciniai ženklai apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, daugiabučio namo pastato išorėje ir (arba) viduje, laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Daugiabučių namų, kurių balkonuose, terasose, lodžijose,  nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti, sąrašas

Eil. Nr.

Daugiabučio namo adresas

Administracijos direktoriaus įsakymo dėl draudimo rūkyti šio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, numeris ir data

Draudžiama rūkyti šio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams nuo (data)

1.

Parko g. 12, Marijampolė

Nr. DV-28, 2021-01-11

2021-02-08

2.

R. Juknevičiaus g. 17, Marijampolė

Nr. DV-77, 2021-01-22

2021-02-22

3.

Kokolos g. 7, Marijampolė

Nr. DV-88, 2021-01-26

2021-02-24

4.

Vytauto g. 56A, Marijampolė

Nr. DV-119, 2021-02-01

2021-03-01

5.

Draugystės g. 23, Marijampolė

Nr. DV-120, 2021-02-01

2021-03-01

6.

Draugystės g. 17, Marijampolė

Nr. DV-163, 2021-02-10

2021-03-05

7.

R. Juknevičiaus g. 72, Marijampolė

Nr. DV-193, 2021-02-22

2021-03-15

8.

J. Ambrazevičiaus - Brazaičio g. 9, Marijampolė

Nr. DV-209, 2021-02-26

2021-03-22

9.

P.Vaičaičio g. 5, Marijampolė

Nr. DV-237, 2021-03-03

2021-03-25

10.

Uosupio g. 4, Marijampolė

Nr. DV-265, 2021-03-08

2021-03-31

11.

Draugystės g. 27, Marijampolė

Nr. DV-276, 2021-03-10

2021-04-05

12.

R. Juknevičiaus g. 106, Marijampolė

Nr. DV-343, 2021-03-22

2021-04-14

13.

R. Juknevičiaus g. 11, Marijampolė

Nr. DV-371, 2021-03-29

2021-04-20

14.

Draugystės g. 3, Marijampolė

Nr. DV-473, 2021-04-21

2021-05-17

15.

Mokolų g. 71, Marijampolė

Nr. DV-505, 2021-04-23

2021-05-17

16.

Geležinkelio g. 146, Marijampolė

Nr. DV-793, 2021-06-11

2021-07-05

17.

Medeliškių g. 23, Trakiškių k., Marijampolės sav.

Nr. DV-797, 2021-06-14

2021-07-05

18.

R. Juknevičiaus g. 108, Marijampolė

Nr. DV-847, 2021-06-22

2021-07-14

19.

R. Juknevičiaus g. 94, Marijampolė

Nr. DV-1067, 2021-08-05

2021-08-30

20.

R. Juknevičiaus g. 74, Marijampolė

Nr. DV-1124, 2021-08-19

2021-09-13

21.

Jaunimo g. 11, Marijampolė

Nr. DV-1125, 2021-08-19

2021-09-13

22.

Vytauto g. 13, Marijampolė

Nr. DV-1356, 2021-10-06

2021-10-29

23.

R. Juknevičiaus g. 96, Marijampolė

Nr. DV-1504, 2021-11-04

2021-11-29

24.

Beržų g. 15B,  Marijampolė

Nr. DV-1089, 2022-07-08

2022-08-01

25.

Mokolų g. 55, Marijampolė

Nr. DV-1302, 2022-08-31

2022-09-22

26.

R. Juknevičiaus g. 98, Marijampolė

Nr. DV-1586, 2022-10-28

2022-11-25

27.

R. Juknevičiaus g. 7, Marijampolė

Nr. DV-74, 2023-01-23

2023-02-15

28.

Balsupių g. 20, Marijampolė

Nr. DV-616, 2023-05-23

2023-06-21

29.

Vytauto g. 54C, Marijampolė

Nr. DV-626, 2023-05-25

2023-06-22

30.

Kauno g. 92, Marijampolė

Nr. DV-653, 2023-06-07

2023-07-04

31.

Mokolų g. 73, Marijampolė

Nr. DV-672, 2023-06-12

2023-07-11

32.

Mokolų g. 67, Marijampolė

Nr. DV-726,  2023-07-05

2023-08-07

33.

Kauno g. 60, Marijampolė

Nr. DV-760, 2023-07-25

2023-08-21

34.

Dariaus ir Girėno g. 11, Marijampolė

Nr. DV-761, 2023-07-25

2023-08-21

35.

Kauno g.78, Marijampolė

Nr. MV-351, 2023-08-08

2023-09-07

36.

P. Armino g. 94, Marijampolė

Nr. DV-808, 2023-08-17

2023-09-11

37.

Kokolos g. 3, Marijampolė

Nr. DV-819, 2023-08-22

2023-09-20

Siekiant užtikrinti tinkamą teisės normų įgyvendinimą, numatyta administracinė atsakomybė tiek už rūkymą balkone, terasoje ar lodžijoje, tiek ir būsto savininkui, kuris nesutiks bendradarbiauti su valstybės institucijomis bei pateikti informaciją apie rūkusių asmenį (tai svarbu tais atvejais, kai būste gyvena ne jo savininkas).

Administracinių nusižengimų kodeksas numato administracinę atsakomybę pastatų (butų) arba patalpų savininkams ar kitų daiktinių teisių turėtojams už Tabako, tabako  gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymą – bauda nuo 30 iki 60 eurų, už pakartotinį nusižengimą – bauda nuo 60 iki 120 eurų.

Teisę atlikti administracinio nusižengimo tyrimą turinčio pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas, nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Kilus klausimams galite kreiptis tel. 8 693 15074 arba el. paštu viesoji.tvarka@marijampole.lt

Informacinio ženklo piktogramos pavyzdys
Informacinis ženklas turi būti stačiakampio formos, ne mažesnis kaip 250 mm aukščio ir 200 mm pločio.
Informaciniame ženkle turi būti paskelbta informacija, nurodyta Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos apraše, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357.
Informaciniai ženklai pašalinami įsakymo dėl sprendimo pripažinimo netekusiu galios įsigaliojimo dieną.

Informacija atnaujinta 2023-08-24 10:34