Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas


Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga

Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas
I 07.1.1-CPVA-V-902

Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas

1.002.969,86 Eur

ES lėšos 926.852,77 Eur
2018 m. lapkričio 26 d.

Projektas įgyvendintas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" 07.1.1-CPVA-V-902 priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I" iš Europos Sąjungos struktūrinių lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo.

Miesto dalis prie centrinės turgavietės ir Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešosios erdvės buvo nepatrauklios bendruomenės veiklai ir neviliojo investicijų į viešąjį sektorių. Kadangi ši teritorija buvo svarbi miesto įvaizdžiui, gyvenamosios aplinkos ir gyventojų užimtumo aspektais, Marijampolės savivaldybės administracija 2016 metų rudenį ėmėsi įgyvendinti projektą „Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas". Projekto įgyvendinimo metu buvo įgyvendintos priemonės, kurios leido modernizuoti šias arti miesto centro esančias erdves, pritaikyti jas gyventojų poilsiui ir sveikai gyvensenai, sukurti naujus traukos centrus investicijoms ir verslo plėtrai ateityje. Tvarkomoje teritorijoje paklotos naujos gatvių dangos (Vytauto, V. Kudirkos, Vytenio, Aušros, P. Armino, P. Vaičaičio), nauji pėsčiųjų takai, atnaujintos automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto, Mindaugo g., Seminarijos ir Vaižganto parkuose nutiesti nauji pėsčiųjų takai, įrengtas modernus apšvietimas, suformuoti esami ir nauji želdiniai ir želdynai (su Seminarijos ir Vaižganto parkais), įrengti suoliukai, šiukšliadėžės, įrengta šiuolaikiška saugi vaikų žaidimų aikštelė bei treniruokliai. V. Kudirkos gatvėje įrengti nauji lietaus nuotekų tinklai, sutvarkyta gyvenamoji aplinka daugiabučių gyvenamųjų namų rajonuose.

Statybos rangos sutartis buvo pasirašyta su UAB „Kalstata“, laimėjusia viešąjį darbų konkursą. Techninį projektą parengė UAB „Rusnė“. Pagal projektą visoje teritorijoje dar buvo pasodinta beveik 120 medžių: 96 klevai Vytauto gatvėje, 19 liepų V. Kudirkos gatvėje ir keletas šermukšnių P. Vaičaičio gatvėje.

Iš sutaupytų projekto lėšų, kurios atsirado Marijampolės savivaldybės administracijai įvykdžius viešuosius pirkimus, pavyko greta sutvarkytos teritorijos atnaujinti esančios Vasario 16-osios gatvės ir šaligatvių dangas, automobilių stovėjimo aikštelės dangą, apšvietimo tinklus, Lietuvininkų gatvės dangą ir Vytauto gatvės automobilių stovėjimo aikštelę, pertvarkyti šios teritorijos želdinius ir atlikti kitus aplinkos tvarkymo darbus. Statybos rangos darbus atliko UAB „Alkesta".

Kompleksiškai sutvarkius Marijampolės miesto viešąsias erdves padidėjo miesto patrauklumas gyventojams ir investuotojams, sudarytos geresnės sąlygos verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, pagerėjo gyvenimo kokybė gyventojams ir svečiams. Projekto metu sukurta funkcionali viešoji erdvė tapo patrauklesnė gyventojams bei svečiams, sukurta patraukli viešoji infrastruktūra prisideda prie miesto gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimo, sudarant sąlygas didėti gyventojų užimtumui ir vystytis verslui.

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.​