Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybės gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas


Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 08.1.3-CPVA-R-609 „Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybės gerinimas ir veiklos efektyvuno didinimas“ 223.814,79 Eur
ES lėšos 207.028,65 Eur
2021 m. gegužės mėn.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas".

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektas įgyvendinamas su partneriu - Marijampolės savivaldybės administracija. Projekto partneris užtikrins reikiamą projekto finansavimą. Be to, Marijampolės savivaldybė turi ilgametę patirtį ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų vykdymo, administravimo srityse. Projekto vykdytojo ir partnerio bendradarbiavimas padės užtikrinti sklandų numatomo įgyvendinti projekto realizavimą.

Projekto tikslas - pagerinti Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys -pagerinti Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro infrastruktūrą atliekant patalpų paprastojo remonto darbus ir įsigyjant įrangą, reikalingą pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Įgyvendinamos projekto veiklos:

 1. Patalpų remonto ir reikalingos įrangos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, įsigijimas:
  • atlikti Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus patalpų, adresu Bažnyčios g. 19, Marijampolė paprastojo remonto darbus.
  • įsigyti įrangą, reikalingą vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai, ankstyvajai diagnostikai ir slaugai (odontologo darbo vietos įranga, paros kraujospūdžio matavimo aparatas, mikrospirometras, elektrokardiografas (12 kanalų), infuzomatas, paciento gyvybinių funkcijų monitorius, plovimo-dezinfekavimo mašina, stacionarinis pacientų keltuvas, infuzinė pompa, funkcinės lovos, tikslinė transporto priemonė (pacientams lankyti namuose ir kt.).
 2. DOTS kabineto atnaujinimas:
  • veiklos įgyvendinimo metu Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre, adresu P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė numatoma atnaujinti veikiantį DOTS kabinetą, įsigyjant įrangą ir baldus bei atliekant paprastojo remonto darbus, kurių apimtyje numatoma: sienų, lubų dažymas, el. instaliacijos keitimas, vėdinimo sistemos įrengimas, linoleumo keitimas.
 3. Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas:
  • veiklos įgyvendinimo metu Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre adresu P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė numatoma įrengti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą, atliekant paprastojo remonto darbus (sienų, lubų dažymas, el. instaliacijos keitimas, linoleumo keitimas, signalizacijos įrengimas).

Atlikus patalpų (slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus, DOTS kabineto, priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto) paprastojo remonto darbus, įsigijus baldus, tikslines transporto priemones ir įrangą, reikalingą vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai, ankstyvajai diagnostikai ir slaugai tikimasi, kad daugiau savivaldybės gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, bus greičiau diagnozuojamos ligos, sutrumpės gydymo laikas. Projektas prisidės prie produkto stebėsenos rodiklių pasiekimo: 1) P.S.363 „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ – 1 įstaiga; 2) P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ – 7299 gyventojai.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas geresnei sveikatos priežiūros kokybei, vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai, ankstyvajai diagnostikai ir slaugai, pagerės sergančiųjų tuberkulioze ir priklausomų nuo opioidų asmenų gydymo galimybės. Suremontuotos patalpos užtikrins komfortiškas sąlygas, higienos normas, efektyvių ir kokybiškų ambulatorinių ir stacionarių slaugos paslaugų teikimo galimybes Marijampolės PSPC pacientams, pagerės gydytojų darbo sąlygos. Dėl kokybiškesnių ir labiau prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau gyventojų apsilankys pas šeimos gydytojus, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės, gerės gyventojų pasitenkinimas įstaigoje ir rajone teikiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.