Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Įsigaliojo draudimas rūkyti daugiabučių balkonuose: gautas pirmasis pranešimas

Įsigaliojo draudimas rūkyti daugiabučių balkonuose: gautas pirmasis pranešimas

Kartu su įvairiomis nuo šių metų pradžios įsigaliojusiomis naujovėmis nuo sausio 1 d. įsigaliojo draudimą rūkyti daugiabučių balkonuose reglamentuojančios Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisos, draudžiančios rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Marijampoliečiai pačią pirmą sausio dieną pasinaudojo šiomis įstatymo pataisomis ir parašė pranešimą, kad prieštarauja rūkymui viename iš Parko gatvėje esančių daugiabučių, tad visai netrukus šiame name įsigalios draudimas rūkyti ir daugiabučio namo administratorius turės įrengt apie draudimą rūkyti pranešančius patvirtintos formos informacinius ženklus.

Draudžiama rūkyti prieštaraujant bent vienam gyventojui

Nuo šiol rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui, yra draudžiama. Teisės aktų normose taip pat įtvirtinta, kad pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Administracinio nusižengimo tyrimą atliekančio pareigūno reikalavimu buto arba patalpos savininkas turės nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Buto savininkas, nenurodęs asmens, kuris rūkė, turės atsakyti Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Įsigalioję Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai numato, kad už įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymą butų arba patalpų savininkams grės bauda nuo 30 iki 60 eurų, už pakartotinį nusižengimą – bauda nuo 60 iki 120 eurų.

Turės pateikti prieštaravimą dėl rūkymo

Namo gyventojas, prieštaraujantis rūkymui daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose,  turi Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui pateikti laisvos formos pranešimą.

Pranešime turi būti nurodyta asmens, pateikusio pranešimą, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose (jeigu tokios yra), nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, prašoma drausti rūkyti, adresas. Pranešimas turi būti asmens pasirašytas. Pranešimą galima pateikti tiesiogiai asmeniui atvykus į Administraciją (J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė), atsiuntus paštu arba elektroninėmis priemonėmis elektroninio pašto adresu administracija@marijampole.lt. Pranešimas, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Išnagrinėjus gautą pranešimą Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu paskelbia, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti.

Kada baigia galioti draudimas?

Daugiabučio namo gyventojo prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, baigia galioti šiais atvejais:

 • daugiabučio namo gyventojas atšaukia savo prieštaravimą;
 • daugiabučio namo gyventojas, pareiškęs prieštaravimą, pakeičia gyvenamąją vietą;
 • praėjus 6 mėnesiams nuo daugiabučio namo gyventojo, nedeklaravusio gyvenamosios vietos tame daugiabučiame name, pranešimo dėl prieštaravimo pareiškimo pateikimo dienos.

Visų daugiabučių, kuriuose rūkyti draudžiama, sąrašas bus skelbiamas Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje - https://www.marijampole.lt/pranesimas-del-priestaravimo-rukymui-daugiabucio-namo-balkonuose-terasose-ir-lodzijose-nuosavybes-teise-priklausanciuose-atskiriems-savininkams/1633

Apie draudimą įspės specialūs ženklai

Paskelbus draudimą rūkyti, daugiabučio namo administratorius turės įrengti apie draudimą rūkyti pranešančius patvirtintos formos informacinius ženklus.

Informaciniams ženklams keliami reikalavimai:

 • Informaciniai ženklai apie draudimą rūkyti įrengiami įsakymo dėl sprendimo įsigaliojimo dieną;
 • Informaciniai ženklai įrengiami daugiabučio namo pastato išorėje ir (arba) viduje, laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
 • Kai daugiabučio namo pastatas yra pripažintas kultūros paveldo objektu, informaciniai ženklai įrengiami tik pastato viduje, nepažeidžiant šio kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių;
 • Informacinis ženklas turi būti stačiakampio formos, ne mažesnis kaip 250 mm aukščio ir 200 mm pločio;
 • Informacinio ženklo viršuje – ne mažesnio kaip 120 mm skersmens dydžio draudimo rūkyti piktograma, po ja – užrašas didžiosiomis raidėmis, kuriame nurodyta, kad draudžiama rūkyti šio namo balkonuose, terasose (jei tokios yra), lodžijose (jei tokios yra), nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams (raidžių dydis – ne mažesnis kaip 10 mm);
 • Informacinių ženklų būklė ir įrengimo vietos turi būti tokios, kad visiems įeinantiems į daugiabutį namą asmenims informaciniai ženklai ir piktograma juose būtų gerai matomi, o informaciniuose ženkluose pateiktas užrašas – įskaitomas;
 • Informaciniai ženklai turi būti pagaminti iš patvarios ir atmosferos pokyčiams atsparios medžiagos ir tvirtai pritvirtinti;
 • Informaciniai ženklai pašalinami įsakymo dėl sprendimo pripažinimo netekusiu galios įsigaliojimo dieną.

Daugiau informacijos nuorodoje, tel.  8 693 15074 arba el. paštu viesoji.tvarka@marijampole.lt 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}