Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbiamas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti paraiškų priėmimas

Skelbiamas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti...

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“, kviečiame žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, kurie numatę 2022 metais diegti žemės sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki š. m. vasario 1 d. teikti paraiškas finansavimui numatytoms priemonėms įgyvendinti gauti.

Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ar naudotojai.

Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ar naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą:

 • repelentų įsigijimas;
 • želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 • aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
 • medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimas ir jų įrengimo darbai;
 • laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obelys) įsigijimas ir įveisimo darbai;
 • stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimas ir(ar) priežiūros darbai. Įveisiamų augalų pasėlių sistemos – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti nemažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištrypti ar nuėsti augalų pasėliai nuolat atsėjami arba keičiami kitais;
 • specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
 • papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 • miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbai;
 • laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimo darbai;
 • bebraviečių ardymo darbai;
 • medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas (specialiosios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) ir įrengimo darbai.

Paraiškos teikiamos Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, priėmimo langelis) arba elektroniniu paštu: priimamasis@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodyti Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo finansavimo konkursui, o užpildytą ir pasirašytą paraiškos formą (pridedama) pateikti pdf formatu.

Paraiškos priimamos iki 2022 m. vasario 1 d. 

PRIDEDAMA

Paraiškos forma

Darbų perdavimo – priėmimo aktas

Ataskaitos forma

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}