Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“

Marijampolės vietos plėtros strategija

 

08.6.1-ESFA-T-910-04-0005 MARIJAMPOLĖS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS

Projekto tikslas: Sudaryti palankias sąlygas Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

1 uždavinys. Užtikrinti tinkamą pasirengimą Marijampolės miesto vietos plėtros projektų įgyvendinimui.

2 uždavinys. Užtikrinti Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir įgyvendinimo stebėseną.

Projekto metu, siekiant tinkamai administruoti strategijos įgyvendinimą, vykdomos šios veiklos:

 • Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų ir atrankos kriterijų rengimas;
 • Marijampolės miesto vietos plėtros projektų vertinimas, atranka, užtikrinant vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengiant vietos plėtros projektus ir administruojant jų įgyvendinimą, stiprinimas;
 • Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas;
 • Gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie projekte numatytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus

Bendras projekto biudžetas:   108 695,00 Eur, iš kurių ES fondų lėšos – 99 999,40 Eur, Marijampolės miesto vietos veiklos grupės lėšos – 8695,60 Eur.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ nariai:

 • Asociacijos pirmininkas - VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ projektų vadovė Ieva Vizgirdienė
  El. p. marijampolesmvvg@gmail.com, tel. nr. 8 657 74265
 • Valdybos pirmininkas - Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė Rainienė
  El. p. svajone.rainiene@marijampole.lt, tel. nr. 8 686 87533
 • Valdybos narys - Marijampolės savivaldybės tarybos narys Alvydas Kirkliauskas
  El. p. kirkliauskas@inbox.lt, tel. nr. 8 699 25437
 • Valdybos narys - Asociacijos „Marijampoliečiai“ narė Edita Papikaitė
  El. p. edita.papikaite@gmail.com, tel. nr. 8 689 67289
 • Valdybos narys - Asociacijos „Marijampoliečiai“  narys Giedrius Šlekys
  Tel. nr. 8 615 54109
 • Valdybos narys - UAB „Noringė“ direktorė Vilma Packevičienė
  El. p. vilma@noringe.lt, tel. nr. 8 655 93944
 • Valdybos narys - Įmonės „Ipukis“ atstovas Povilas Vosylius
  El. p. povilas@ipukis.com, tel. nr. 8 699 56945

 

Naujienos, įvykiai, veikla

2016-02-10 || Marijampolės miesto vietos veiklos grupė supažindino su vietos plėtros strategijos projektu

2016-01-25 || Marijampolės miesto vietos veiklos grupė kviečia į Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos pristatymą ir aptarimą

2015-11-17 || Marijampolės miesto vietos veiklos grupė pasirašė priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ sutartį

2015-10-19 || Kviečiame Marijampolės miesto bendruomenę į konsultacijas

2015-07-24 || Marijampolės miesto vietos veiklos grupė išrinko valdybo narius

2015-05-12 || Pasirašyta Marijampolės miesto vietos veiklos grupės steigimo sutartis

Informacija atnaujinta 2022-04-13 14:54