Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Darnaus judumo Marijampolės mieste plano parengimas


Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendiunimo pabaiga
Darnaus judumo sistemų kūrimas Darnaus judumo Marijampolės mieste plano parengimas 34.524,93 Eur  

Pagal 2017-09-25 Marijampolės miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. As-1326 su UAB „Peritus sprendimai“, kuri dirbo kartu su partneriais – UAB „Daugėla“ ir UAB „Strateginiai transporto sprendimai“ – Marijampolės darnaus judumo mieste planas buvo rengiamas etapais: 2017 m. gruodžio mėnesį buvo baigta ir pristatyta esamos judumo situacijos Marijampolės miese analizė, 2018 kovo mėnesį pristatyta teminių dalių analizė, o 2018 m. birželio mėnesį viešai pristatytas parengtas pradinis Marijampolės darnaus judumo mieste plano variantas (ataskaita Nr. 3 „Judumo mieste variantai (iki 2030 m.) ir veiksmų planas (iki 2020 m.)“). Šis variantas vėliau buvo tobulinamas atsižvelgiant į vietos bendruomenės, Susisiekimo ministerijos, Marijampolės savivaldybėje dirbančių vežėjų ir aktyvių visuomenės narių pastabas.

Darnaus judumo Marijampolės mieste planas, kaip strateginis dokumentas, leis planuoti ekonomiškai pagrįstus, miestui naudingiausius sprendinius atsižvelgiant į subalansuotos plėtros ir ekologiškumo kriterijus. Marijampolės savivaldybė, įgyvendindama darnaus judumo plano sprendinius, stengsis pasinaudoti įvairiais Europos Sąjungos ir kitais finansiniais instrumentais. Plane pateikiami sprendiniai, kuriuos bus siekiama įgyvendinti iki 2030 metų. Darnaus judumo vizija 2030 metams – „Marijampolė – modernus, aktyvus, žalias ir aplinkai draugiškas miestas, kuriame paprasta ir saugu judėti visiems“.

Projekto „Darnaus judumo Marijampolės mieste plano parengimas“ bendra vertė – 34.524,93 Eur, iš jų: 29.346,19 Eur – Europos regioninės plėtros fondo, 5.178,74 Eur – Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos.

Žymi dalis Marijampolės darnaus judumo mieste plano sprendinių, tokių kaip dviračių saugyklų statyba, transporto informacinės sistemos diegimas, elektroninio bilieto sistemos sukūrimas, transporto infrastruktūros pritaikymas specialiųjų poreikių turinčių žmonių poreikiams bus pradėta – rengiant ir įgyvendinant naują Marijampolės savivaldybės projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“. Projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ bus įgyvendinamas dalinai finansuojant jį Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis paramos lėšomis (85 proc.). Likusi dalis lėšų projektui įgyvendinti bus skiriama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto.

Darnaus judumo Marijampolės mieste planas
Patvirtinta 2019-02-25 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-36