Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Marijampolėje


Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga
04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Marijampolėje“ 76.984,94 Eur
ES lėšos 65.437,19 Eur
2021 m. birželio mėn.

Didėjant automobilių skaičiui Lietuvos miestuose, didėja triukšmo ir užterštumo lygis. Marijampolės miestas taip pat susidūrė su būtinybe mažinti automobilių sukeliamą neigiamą oro taršos ir triukšmo poveikį, rasti efektyvių sprendimų skatinti alternatyviais energijos šaltiniais varomų transporto priemonių naudojimą.
Marijampolės miestas yra svarbių tarptautinių transporto koridorių, tokių kaip VIA BALTICA, RAIL BALTICA, sankirtoje. Tai neišvengiamai didina tranzitinio transporto srautą Marijampolės mieste ir didina su transporto priemonių skaičiaus didėjimu susijusias oro taršos ir triukšmo problemas.

Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama paskatinti Marijampolės savivaldybės gyventojus ir svečius naudoti netaršias transporto priemones, numato kurti ir plėtoti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Marijampolės mieste. Tuo tikslu Marijampolės miesto taryba 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1–182 patvirtino Elektromobilių įkrovimo prieigų Marijampolės mieste planą. Plane numatyta įrengti 12 elektromobilių įkrovimo prieigos taškų.

Projekto tikslas – užtikrinti galimybę elektromobilių vairuotojams naudotis greitojo akumuliatorių įkrovimo infrastruktūra Marijampolė mieste, gerinti elektromobilių naudojimo sąlygas ir tokiu būdu prisidėti prie elektrinių transporto priemonių skaičiau didėjimo Lietuvoje.

Projekto ekonominės naudos gavėjai – elektromobilių ir įkraunamų hibridinių automobilių savininkai ir naudotojai.

Projekto metu buvo įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo didelės galios stotelės, kurių kiekviena vienu metu gali naudotis du elektromobiliai arba įkraunami hibridiniai automobiliai:

  • Šv. Margaritos g. (prie Vytauto parko);
  • Marijampolės kultūros centro automobilių stovėjimo aikštelėje (Vilkaviškio g. 2).

Prie kiekvienos iš įkrovimo stotelių, vienų metu gali būti įkraunami du elektromobiliai, kiekvieno įkrovimo lizdo didžiausia galia – 50 kW (tokiu būdu, visos stotelės – 100 kW). Be numatytų dviejų stovėjimo vietų įkraunamiems elektromobiliams, papildomai yra įrengta po dvi rezervines vietas elektromobiliams, kurie laukia eilės prisijungti prie įkrovimo stotelės.

Pažymėtina, kad Marijampolės savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą, yra įsipareigojusi 5 metus po projekto pabaigos užtikrinti įrengtose stotelėse nemokamą elektromobilių įkrovimą, taip pat padengti stotelių priežiūros, eksploatavimo ir einamojo remonto darbų išlaidas.