Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra

 

 

 

 

VP priemonės pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projekto vertė

Projekto įgyvendinimo pabaiga

Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
05.1.1-APVA-R-014

Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra

2,295 mln. Eur, t. sk.
1,951mln. Eur ES lėšos
0,344 mln. Eur Savivaldybės  lėšos

2023 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę  05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“  iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas yra sumažinti Marijampolės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

Dalyje miesto teritorijos paviršinių nuotekų tinklų nėra arba Marijampolės mieste paviršinės nuotekos surenkamos nuo kietų dangų ir žalių plotų atskirais kolektoriais ir be valymo išleidžiamos į atvirus vandens telkinius. Didžioji dalis vamzdynų yra stipriai užnešti smėliu ir stambiais pašaliniais daiktais (akmenys, betono bei medžio atliekos), nesandarios vamzdžių sandūros, vyksta gruntinio vandens infiltracija, (daug kur pastebėta ir grunto plovimas į vamzdyną), pagrindinis Marijampolės miesto paviršinių nuotekų surinkimo kolektorius, kuris  praeina Stoties, Dariaus ir Girėno, Draugystės, Sporto, Kauno gatvėse, yra užneštas ir susidėvėjęs. Surinktos nuotekos be valymo išleidžiamos į Šešupės upę sulūžusiu gelžbetoniniu lietaus nuotekų išleistuvu.

Potvynio rizikai sumažinti pastatyti nauji paviršinių nuotekų surinkimo tinklai urbanizuotose ir tankiai apgyvendintose Rasos ir Klaipėdos gatvėse Marijampolės mieste. Pagrindinio paviršinių nuotekų surinkimo kolektoriaus rekonstrukcija buvo vykdoma uždaru būdu, išsaugant esamus prisijungimus, nekeičiant esamo tinklo padėties, suremontuojant esamus šulinius. Esamos centralizuotos paviršinių nuotekų surinkimo sistemos Marijampolės mieste turi perteklinį pajėgumą, todėl tinklų skersmenų didinimas nereikalingas.

Įgyvendinus minėtą projektą įvykdytos šios veiklos:

  1. Rekonstruotas paviršinių nuotekų kolektorius Marijampolėje (Stoties g., Dariaus ir Girėno g., Draugystės g., Sporto g., Kauno gatvėse), bendras ilgis 2,43 km, rekonstruoto kolektoriaus išleistuve pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Rangos darbus atliko UAB "Instita", projekto vertė 1,082 mln. eurų. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
  2. Pastatyta nauji paviršinių nuotekų surinkimo tinklai Marijampolėje, Klaipėdos ir Rasos gatvėse. Bendras ilgis 1,30 km. Rangos darbus atliko UAB „Statybos ritmas“, projekto vertė 0,344 mln. eurų. Darbai baigti 2019m. gruodžio mėn.
Informacija atnaujinta 2020-09-03 14:13