Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimas


Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės didinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimas 395.063,24 Eur 2020 m. rugpjūčio 30 d.
Marijampolės savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimas“. 2018 m. kovo 14 d. buvo pasirašyta finansavimo sutartis su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra. 
 

Projektu siekiama pagerinti vaikų ugdymo sąlygas Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rasa“, modernizuojant infrastruktūrą ir aprūpinant priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Projekto įgyvendinimo metu atliktas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ pastato, esančio Rasos g. 21, Marijampolė, vidaus erdvių modernizavimas, aprūpinant modernizuotas/naujai įrengtas grupes reikiama įranga ir baldais, skatinančiais vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Projekto įgyvendinimo metu taop pat atlikti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ vidaus patalpų modernizavimo darbai. Įrengtos 2 darželio grupės ir modernizuota 1 lopšelio grupė su prieigomis – laiptinėmis ir tambūru. Modernizuotos/naujai įrengtos grupės pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijas: buvo ardomos esamos pertvaros, kad grupių erdvės taptų vientisos, grupių erdvės padalintos į atskiras zonas – miego, žaidimų, ugdymo ir kt. Taip pat prisidėta prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo. Tinkamam pastato naudojimui užtikrinti, modernizuotose grupėse įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, apšiltintos šių grupių lubos ir lauko sienos iš vidaus, grupėse ir laiptinėse seni radiatoriai pakeisti naujais. Atnaujintos ir sukurtos grupės aprūpintos baldais/įranga, skatinančia vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją bei būtina įranga ugdymo veikloms teikti. Įgyvendinus projektą pagerintos vaikų ugdymo sąlygos – modernizuota 1 ir naujai įrengtos  2 grupės, aprūpintos baldais ir įranga – sudarytos sąlygos padidinti vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją, užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę tiek Marijampolės savivaldybėje, tiek Lietuvoje.