Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje


Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo
www.esinvesticijos.lt

 
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto biudžetas
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje 227 727,92 Eur

Marijampolės savivaldybės administracija kartu su biudžetine įstaiga „Marijampolės socialinės pagalbos centras“, įgyvendino projektą, kuriuo siekiama pagerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę Marijampolėje.

Projekto įgyvendinimo metu buvo stiprinamos prioritetinės teikiamų paslaugų sritys, t. y. projekto vykdytojo ir partnerio paslaugų teikimo procesų valdymas, personalo darbo organizavimas ir darbo apkrovimo valdymas, darbuotojų kompetencijų stiprinimas, kurios reikalingos, siekiant pagerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, informacinių technologijų panaudojimas. Specialistų nuomone šių procesų tobulinimui ir efektyviam valdymui labiausiai priimtinas LEAN kokybės vadybos metodas. 

LEAN pagalba optimizuoti projekte dalyvaujančių įstaigų socialinių paslaugų teikimo procesai, sutrumpinant paslaugų teikimo laiką, atlikimo trukmę, teikimo sąnaudas, administracinę naštą galutiniams naudos gavėjams. Įgyvendinus LEAN metodą paslaugos klientams teikiamos greičiau ir panaudojant mažiau išteklių. Atitinkamai žymia dalimi prisidėta prie paslaugų kokybės pagerėjimo.

Siekiant pilnavertiškai ir efektyviai panaudoti projekto lėšas bei gauti maksimalią naudą, buvo diegiami ir taikomi 7 LEAN vadybos metodai (Asaichi, Kaizen, PDCA, SD, VACA, VSM, 5S). Septynių metodų diegimo sistema sudarė sąlygas tobulinti vadybą ir klientų aptarnavimą visose socialinių paslaugų teikimo srityse. Griežtai reglamentuota, suprantama ir aiški susirinkimų vedimo sistema, darbuotojų kūrybiškumo panaudojimas, problemų priežasčių šalinimas, darbo procesų standartizavimas, konkretaus veiksmų plano sudarymas, vertės srautų nustatymas, darbo aplinkos optimizavimas - tai priemonių kompleksas, išsamus rinkinys metodų, kurie tinkamai derinami tarpusavyje leidžia organizacijoje sumažinti ir pašalinti nuostolius aptarnavimo procese.

Paslaugų kokybės tyrimo ataskaita