Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas


Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt
   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga
Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 18.639,75 Eur 2019 m. birželio mėn.

Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Projekto išlaidos buvo finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir LR valstybės biudžeto bei privačiomis lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Liudvinavo ambulatorija“ įsigijo naują laboratorinę įrangą, atnaujino kompiuterinę įrangą, įsigijo dantų rengenografijos įrangą, atnaujino ambulatorijos patalpų šildymo sistema, rekonstravo bei neįgaliųjų poreikiams pritaikė WC patalpa.

Bendra projekto vertė – 18.639,75 Eur. Iš jų, Europos regioninės plėtros fondo finansinė parama sudarė 15.843,78. Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos – 1.397,97 Eur ir privačios pareiškėjo lėšos – 1.397,99 Eur.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas geresnei sveikatos priežiūros kokybei, vaikų ligų, ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai. Dėl kokybiškesnių ir labiau prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų daugiau gyventojų apsilankys pas šeimos gydytoją, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, tiksliau ir greičiau nustatomos ligų diagnozės, gerės gyventojų pasitenkinimas įstaigoje teikiamomis pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.

Projekto tikslinę grupę sudaro vaikai (0–18 metų amžiaus) ir suaugusieji (vyresni kaip 55 metų amžiaus). Tikimasi, kad projekto naudą pajus ne mažiau kaip 639 Liudvinavo miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai.

Informacija atnaujinta 2020-09-11 15:15