Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Šunskų kaimo bendruomenės vaikų dienos centro „Fazaniukas“ įkūrimas


Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga
Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą 08.1.1-CPVA-V-427 Šunskų kaimo bendruomenės vaikų dienos centro „Fazaniukas“ įkūrimas 56.731,75 Eur
ES lėšos 56.731,75 Eur
2020 m. gegužės 29 d.

Projekto įgyvendinimo metu buvo remontuojamos ir modernizuojamos Šunskų kaimo bendruomenės vaikų dienos centro „Fazaniukas“ (buvusios mokyklos) I aukšto patalpos, esančios Šunskų miestelyje Varpo g. 31, atlikti virtuvėlės-valgyklos, kambarių, koridoriaus ir sanitarinių mazgų remonto darbai, įrengtas pandusas, įsigyta socialinių paslaugų teikimui būtina įranga ir baldai.

Centre organizuojamas vaikų maitinimas, užimtumas ir socializacija įvairiuose būreliuose, formuojami ir ugdomi buities ir higienos įgūdžiai, mokoma saviruošos pagrindų, vykdoma švietėjiška veikla vaikams ir jų šeimoms, ugdomi socialinio bendravimo įgūdžiai, formuojamos teigiamos nuostatos, vertybinė orientacija, taisyklės ir normos, būtinos gyvenant visuomenėje. Projekto metu įsigyta socialinių paslaugų teikimui reikalinga įranga ir baldai. Tokiu būdu Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Šunskų kaimo bendruomenės 24 vaikams ir jaunimui sudarytos jų amžių, gebėjimus ir poreikius atitinkančios ugdymo, saviraiškos ir laisvalaikio leidimo sąlygos.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų ir investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ priemonės finansuojamą veiklą „Bendruomenių globos vaikų namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“.