Pradžia
Pradžia

Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje


Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas
09.1.3-CPVA-R-724
Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje 557.868,85 Eur
ES lėšos 516.028,68 Eur
2021 m. gegužės 31 d.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" priemonę 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas". Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo (85 proc. – 474.188,52 Eur), valstybės (7,5 proc. – 41.840,16 Eur) ir savivaldybės biudžetų (7,5 proc. – 41.840,17 Eur) lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti ugdymo(si) kokybę Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, modernizuojant fizinę ir socialinę aplinką.

Projekto uždavinys – modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje.

Projekto įgyvendinimo metu atliktas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastato, esančio Kauno g. 7, Marijampolė, dviejų korpusų vidaus patalpų modernizavimas, kurio metu gimnazijoje įrengtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės. Pertvarkyti chemijos, biologijos bei fizikos kabinetai ir įrengtos laboratorijos. Laboratorijos suskirstytos į tris atskiras, turinčias tarpusavio jungtis, erdves: teorijos laboratoriją, bandymų paruošimo patalpą/paruošiamąjį kambarį ir praktikos laboratoriją. Pertvarkyta pastato dalis, esanti prie sporto salės. Rūsyje įrengti nauji persirengimo kambariai su dušais ir WC bei sporto inventoriaus patalpa. Pirmajame pastato aukšte, šalia sporto salės, įrengta multifunkcinė sporto/laisvalaikio sporto salė su treniruokliais ir kitomis sportinio ugdymo priemonėmis, skirta sportui, aktyviam poilsiui ir laisvalaikiui. Antrajame pastato aukšte įrengta bendrojo naudojimo multifunkcinė erdvė, skirta renginiams, grupiniams užsiėmimams, poilsiui, mokymui(si), pristatymams, susirinkimams, veiklai po pamokų ir kitai įvairiai formalaus ir neformalaus ugdymo(si) veiklai. Taip pat suremontuota sporto salė, įrengtas saugus dirbtinis apšvietimas, modernizuotos 6 klasės.

Atnaujintos ir sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios erdvės aprūpintos būtina įranga ir baldais, reikalingais kokybiškam ugdymui(si) užtikrinti.