Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje

 

 

 

 

VP priemonės pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projekto vertė

Projekto įgyvendinimo pabaiga

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
05.3.2-APVA-R-014

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje

4,01 mln. Eur, t. sk.
2.61 mln. Eur ES lėšos
0,64 mln. Eur Savivaldybės  lėšos
0,76 mln. Eur  UAB „Sūduvos vandenys“ lėšos

2020 m. balandžio mėn.

Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos priemonės  05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą gyventojams ir gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti sveikesnę ir švaresnę aplinką.

 Dalis Buktos, Igliaukos, Liudvinavo, Patašinės, Sasnavos gyvenviečių gyventojų neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos,  nes nebuvo pakloti vandentiekio ar nuotekų tinklai, gyventojams neužtikrinama viešai teikiama centralizuota vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo sistemos paslauga. 2007-2015 metų laikotarpiu  buvo įgyvendintas ES projektas, kurio metu buvo pastatyti  nuotekų valymo įrenginiai  Liudvinave, Igliaukoje, Sasnavoje, tačiau šie valymo įrenginiai nebuvo maksimaliai apkrauti, nes dalyje gyvenviečių  nebuvo paklota nuotekų tinklų.  Taip  pat dalis esamų tinklų  Želsvoje, Balsupiuose, Marijampolėje  susidėvėję, dažnos vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų avarijos, kai kur per maži tinklų diametrai, todėl būtina buvo atlikti dalies tinklų rekonstrukcijos darbus. Dažnos tinklų avarijos neužtikrina tolygios paslaugos teikimo gyventojams, didina įmonės remonto sąnaudas, todėl buvo atlikta rekonstrukcija Želsvos  ir Balsupių kaimo vandentiekio tinkluose , Marijampolės miesto nuotekų tinkluose (pagrindinis miesto nuotekų kolektorius).

Norint užtikrinti sistemos efektyvumą ir suteikti galimybę gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo sistemos ir naudotis viešai tiekiama centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslauga, buvo įgyvendintos šios veiklos:

  1. Rekonstruota nuotekų tinklų kolektorius Marijampolėje. Rekonstruota 3,43 km pagrindinio nuotekų kolektoriaus (Audėjų, P. Cvirkos, Rasos, R. Juknevičiaus ir Kauno gatvėse). Rangos darbus atliko UAB „KRS", projekto vertė 1,6 mln. eurų. Darbai baigti 2019 m. lapkričio mėn.
  2. Rekonstruota vandentiekio tinklai Marijampolės sav. Balsupių k. Rekonstravus 2,92 km vandentiekio tinklų (Rausvės, Balsės ir V. Bielskaus gatvėse), sumažėjo 30% geriamojo vandens nuostolių, kas įgalina kokybiškai projektuoti vandens gerinimo įrenginius, 173 gyventojams pagerėjo geriamojo vandens spaudimas. Rangos darbus atliko UAB "Požeminės linijos", projekto vertė 0,184 mln. eurų. Darbai baigti 2019 m. rugpjūčio mėn.
  3. Rekonstruota vandentiekio tinklai Marijampolės sav. Želsvos k. Rekonstravus 1,24 km vandentiekio tinklų (Miško, Lauko ir Botyriaus gatvėse), 58 gyventojams pagerėjo geriamojo vandens spaudimas. Rangos darbus atliko UAB "Žemkasta" ir  UAB „Požeminės linijos“, projekto vertė 0,110 mln. eurų. Darbai baigti 2020 m. vasario mėn.
  4. Paklota nuotekų surinkimo tinklai Marijampolės sav. Patašinės k.  Paklota 1,09 km nuotekų tinklų (Marijampolės, Vyšnialaukio ir Kičiupėlio gatvėse), dar 74 gyventojai gali naudotis centralizuotais nuotekų tinklais. Rangos darbus atliko UAB „Statybos ritmas“, projekto vertė 0,185 mln. eurų. Darbai baigti 2020 m. vasario mėn.
  5. Paklota nuotekų surinkimo tinklai Marijampolės sav. Liudvinavo mstl. Paklota 3,18 km nuotekų tinklų (V. Kudirkos, Kranto, Parko, K. Borutos, Jaunimo, J. Akelaičio, A. Juozapavičiaus gatvėse), dar 190 gyventojų gali naudotis centralizuotais nuotekų tinklais. Rangos darbus atliko UAB "Šiaulių plentas", projekto vertė 0,416 mln. eurų. Darbai baigti 2019 m. sausio mėn.
  6. Paklota vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Marijampolės sav. Sasnavos mstl. Paklota 1,3 km vandentiekio tinklų ir 3,93 km nuotekų tinklų (Sūduvos, Žiedo, Beržų, Suvalkijos, Taikos, Sasnos, Vytauto, Mechanizatorių gatvėse) ir sudarytos galimybės atitinkamai  naudotis centralizuotomis infrastruktūros paslaugomis 101 ir 204 gyventojams. Rangos darbus atliko UAB "Sumeda", projekto vertė 0,611 mln. eurų. Darbai baigti 2018 m. lapkričio mėn.
  7. Paklota vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai. Marijampolės sav. Buktos k. Paklota 2,53 km vandentiekio tinklų ir 2,44 km nuotekų tinklų (Buktos, Dvaro, Sodų, Upės, Žiedo gatvėse) ir sudarytos galimybes atitinkamai naudotis centralizuotomis infrastruktūros paslaugomis 108 ir 119 gyventojams. Rangos darbus atliko UAB „Žemkasta" ir UAB „Požeminės linijos“, projekto vertė 0,409 mln. eurų. Darbai baigti 2020 m. kovo mėn.
  8. Pastatyta nuotekų valymo įrenginiai Marijampolės sav. Buktos k. Pastatyta 30 m3/p našumo nuotekų valymo įrenginiai. Rangos darbus atliko UAB „Eigesa", projekto vertė 0,192 mln. eurų. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
Informacija atnaujinta 2020-09-02 15:18