Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

12-13 || Prašymo-paraiškos paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas (E)

Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo-paraiškos paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas - SP-11 forma
Prašymo priėmimo vieta

Pareiškėjas dėl paramos kreipiasi į deklaruotos (savivaldybės, kurioje asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą) arba gyvenamosios vietos (jei gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą) Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų specialistus:

Prašymai-paraiškos priimami:

  • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28
  • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61
  • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
  • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
  • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8
  • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
  • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
  • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
  • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32, Marijampolės sav.
Asmenų, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis pareiškėjo pateikta informacija ir duomenimis, taip pat valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ar kitose informacinėse sistemose esančiais duomenimis, pagrindžiančiais ekonominius, socialinius ar asmeninius asmenų interesus toje savivaldybėje. Tais atvejais, kai, įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją ir duomenis apie faktinę gyvenamąją vietą, paaiškėja, kad jie netikslūs ir (ar) klaidingi ir (ar) valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ar kitose informacinėse sistemose nėra duomenų apie pareiškėją, faktinė gyvenamoji vieta patikrinama Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų  ar Piniginės paramos skyriaus (esant būtinybei) specialistų ir surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
Informacija atnaujinta 2021-07-16 10:20