Pradžia
Pradžia

Dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos judriojo telefono ryšio nustatymo

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai labai svarbu kuo greičiau bei tiksliau informuoti visuomenę apie atsiradusią grėsmę ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis vienu ar kitu atveju.

Gyventojus perspėjanti informacija turi būti gausi ir iš kuo įvairesnių šaltinių, tuomet tikėtina, kad ją išgirs daugiau žmonių ir kad žmonės labiau paisys perspėjimų. Visuomenė gali būti perspėjama įvairiais būdais: jungiamos civilinės saugos sirenos, siunčiami trumpieji pranešimai tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus, skelbiami pranešimai šalies žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose. Į ekstremaliojo įvykio teritoriją gali būti siunčiami automobiliai, turintys garso stiprinimo įrangą, o atokių gyvenviečių gyventojai gali būti perspėjami per pasiuntinius.

Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. gyventojai gali būti perspėjami ir informuojami ne tik įjungus sirenas, bet ir panaudojant šiuolaikinę korinio transliavimo (angl. Cell Broadcast) technologiją, siunčiant trumpuosius pranešimus tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus.

Korinio transliavimo technologija leidžia perduoti informacinius pranešimus pasirinktoje viešojo judriojo telefono ryšio tinklo teritorijoje. Priešingai nei perduodant trumpąsias žinutes (SMS), korinio transliavimo pranešimams nereikalinga abonentų paieška ir identifikavimas, t. y. pranešimai perduodami vienu metu visiems pasirinktoje teritorijoje esantiems ir savo mobiliajame telefone korinio transliavimo funkciją aktyvinusiems gyventojams, neatsižvelgiant į gyventojų skaičių ir neapkraunant viešojo judriojo ryšio tinklų. Pranešimai gali būti perduodami ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir užsienio piliečiams, esantiems Lietuvos teritorijoje. Ši paslauga gyventojams – nemokama.

NORITE NAUDOTIS? SUŽINOKITE KAIP! Nuoroda http://gpis.vpgt.lt/