Pradžia
Pradžia

Civilinės saugos rekomendacijos

Civilinės saugos rekomendacijas¹ kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos rasite https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E54C8A6DC7A6/asr

¹Patvirtintos rekomendacijos:

 • Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus gaisrui miške ar durpyne;
 • Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ar pandemijos) metu;
 • Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kaitros metu;
 • Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis speigo metu;
 • Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus uraganui;
 • Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus potvyniui;
 • Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis įvykus cheminei avarijai;
 • Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus radiaciniam pavojui;
 • Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus oro pavojui, kitoms karinėms grėsmėms;
 • Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis esant biologinei taršai;
 •  Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius.