Pradžia
Pradžia

BENDRUOMENINIŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR JAS VIENIJANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KONKURSAS

BENDRUOMENINIŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR JAS VIENIJANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ DALINIO...

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų ir jas vienijančių organizacijų projektų, gaunančių finansinę paramą iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų bei programų, dalinio finansavimo 2024 m. konkursą (toliau – Konkursas).

Galimi pareiškėjai - Marijampolės savivaldybės teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, ir jas vienijančios organizacijos, kurios vienija ne mažiau kaip 10 savivaldybė teritorijoje veikiančių bendruomeninių arba nevyriausybinių organizacijų.

Tinkamos finansuoti išlaidos - bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų ir jas vienijančių organizacijų projektų, gaunančių finansinę paramą iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų bei programų, išlaidos.

Kitų savivaldybės finansavimo priemonių ar programų lėšomis finansuojamų projektų išlaidos laikomas netinkamomis išlaidomis.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba
 • pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.
 • Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.
 • Paraiškoje turi būti pateikta visa paraiškos punktuose nurodyta informacija.
 • Pareiškėjas vienam projektui gali pateikti tik vieną paraišką.

Prie paraiškos turi būti pateikti šie lietuvių kalba surašyti dokumentai:

 1. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaracija (aprašo 2 priedas);
 2. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas).

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 21 d. iki kol yra bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų ir jas vienijančių organizacijų projektų daliniam finansavimui suplanuotų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 1 d.

Paraiška pateikiama pasirinkus vieną iš būdų:

 1. originalą pateikiant Savivaldybės administracijai (adresas: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, dokumentų priėmimo patalpose, I a.). Paraiška turi būti tvarkingai susegta;
 2. elektroniniu paštu paslauga@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subjekt) nurodant – Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektų dalinis finansavimas. Paraiška turi būti pateikta vienoje pdf rinkmenoje (faile);
 3. elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus, pasirinkus paslaugą „Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas“. Paraiška turi būti pasirašyta elektroniniu kvalifikuotu parašu.

Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gedžienė, tel. (8 343) 90 059, el. p. agne.gedziene@marijampole.lt.

Marijampolės savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

DOKUMENTAI:

 1. Marijampolės savivaldybės bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų ir jas vienijančių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas.
 2. Paraiškos forma.
 3. Deklaracijos forma.

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}