Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kokia teikiama parama daugiabučių namų atnaujinimui?

 

Valstybės parama teikiama, jeigu, įgyvendinus daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytas priemones, pasiekiama ne mažesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau 40 proc. :

  • subsidijuojama arba dotuojama iki 30 proc. energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo investicijų.
  • papildomai subsidijuojama arba dotuojama  iki 20 proc. daugiabučiame name atskiro ar modernizuojamo esamo neautomatizuoto šilumos punkto, balansinių ventilių ant stovų įrengimo ir (ar) šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, išlaidų.
  • subsidijuojama arba dotuojama iki 100 proc. atnaujinimo projekto parengimo,  vykdymo priežiūros, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninė priežiūros išlaidų.
  • suteikiamas lengvatinis kreditas ir penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimas už atnaujinimo projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) atlikus rangos darbus dienos apmokamos šio kredito bendrų metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 proc., tuo atveju, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 proc.
  • apmokamos nepasiturintiems gyventojams tenkančios atnaujinimo projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidos, kredito draudimo įmoka, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos.

Įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo projektą ir pasiekus C pastato energinio naudingumo klasę, teikiamas tik lengvatinis kreditas bei 100 proc. subsidija faktinėms atnaujinimo projekto parengimo,  vykdymo priežiūros, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninė priežiūros išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių.

Informacija atnaujinta 2022-12-22 11:56