Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kokia teikiama parama daugiabučių namų atnaujinimui?

 

Valstybės teikiama parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti):

  • subsidijuojama arba dotuojama iki 100 proc. išlaidų atnaujinimo projekto parengimo,  vykdymo priežiūros, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninė priežiūros išlaidų.
  • subsidijuojama arba dotuojama iki 30 proc. energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo investicijų.
  • papildomai subsidijuojama arba dotuojama  iki 20 proc. daugiabučiame name atskiro ar modernizuojamo esamo neautomatizuoto šilumos punkto, balansinių ventilių ant stovų įrengimo ir (ar) šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, išlaidų.
  • suteikiamas lengvatinis kreditas ir penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimas už atnaujinimo projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) atlikus rangos darbus dienos apmokamos šio kredito bendrų metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 proc., tuo atveju, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 proc.
  • apmokamos nepasiturintiems gyventojams tenkančios atnaujinimo projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidos, kredito draudimo įmoka, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos.
Informacija atnaujinta 2022-11-22 15:23