Pradžia
Pradžia

Skelbimai apie sudarytas sutartis

2017-09-26 || Marijampolės miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugos pirkimas
2017-09-05 || Marijampolės miesto teritorijos administracinės ribos keitimo plano rengimo paslaugos
2017-08-16 || Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų kvartalų priemonių (konteinerių) pirkimas
2017-08-04 || LIFE+ programos projekto „Hidrologinio režimo atkūrimas amalvos ir Kamanų pelkėse LIFE13 NAT/LT/000084 WESTLIFE 2“ Amalvos pelkės vakarinio pakraščio hidrologinio režimo atstatymo II etapo darbai
2017-07-10 || Daugiabučių namų kiemų, esančių prie Vytauto ir Vytenio gatvių, įvažiavimų į juos dangos atnaujinimo, automobilių stovėjimo aikštelių bortų pakeitimo ir šaligatvių dangos atnaujinimo darbai
2017-07-10 || Marijampolės miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano koregavimo paslaugos
2017-06-23 || Marijampolės savivaldybės fontanų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos
2017-06-21 || Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai, parengiant techninį darbo projektą
2017-06-14 || Melioracijos statinių projektų ekspertizės paslaugos
2017-06-09 || Geležinkelio gatvės atkarpos tarp naujai įrengtų Gedimino ir Aušros gatvių sankryžų rekonstravimas, parengiant techninį darbo projektą ir atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą
2017-05-24 || Marijampolės miesto Vilkaviškio gatvės (nuo tilto per Šešupę iki J. Ambrazevičiaus - Brazaičio gatvės) ir tilto per Šešupę kapitalinio remonto papildomi darbai, parengiant techninį darbo projektą
2017-05-22 || Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo projekto parengimas
2017-05-05 || Administracijos pastato J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė atskirų aukštų (penkto, ketvirto ir trečio) oro kondicionavimo sistemos ir jų įrengimas
2017-04-24 || Marijampolės miesto J. Totoraičio, Medžiotojų, Narto, Žaltyčio gatvių atnaujinimo darbai su projektinės dokumentacijos parengimu
2017-04-20 || Dviejų padidinto pravažumo automobilių pirkimas
2017-04-13 || Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato (namo) Marijampolėje, Vytauto g. 49, atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto darbai, parengiant darbo projektą
2017-03-29 || Projekto „Igliaukos ir Šventaragio kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugos
2017-03-29 || Papildomi darbai, vykdant statybos rangos sutartį dėl Dviejų lygių sankryžos P. Armino g. (sankirta su geležinkeliu) Marijampolės mieste rekonstravimo darbų projektinės dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rekonstravimo darbų (paviršinių nuotekų kolektoriaus ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių sklype Nr. 1801/0065:63, Marijampolėje, statyba)
2017-03-15 || Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos techninių ir techninių darbo projektų kelių saugumo audito paslaugos
2017-02-22 || Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos
2017-02-22 || Eismo reguliavimo priemonių techninės priežiūros paslaugos
2017-02-15 || Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13 D4/b Marijampolėje, Palangos g.1 energetinio efektyvumo didinimo investicijų projekto parengimo paslaugos
2017-02-13 || Vasario 16-osios g., Lietuvninkų g. ir Vytauto g. viešųjų erdvių sutvarkymo techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai
2017-01-30 || Tvenkinių, Amalvo polderio naudojimo ir priežiūros taisyklių parengimo paslaugos
2016-12-30 || Papildomi darbai objekte, esančiame Vytauto g. 47K1, Marijampolėje
2016-11-30 || Piniginių socialinių išmokų, numatytų teisės aktuose, pristatymo ir išmokėjimo Marijampolės savivaldybės gyventojams paslaugos
2016-11-23 || Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos (iki kol atviro konkurso laimėtojas pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį pradės teikti paslaugas)
2016-11-09 || Marijampolės miesto Vytauto g. atkarpos nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio gatvės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ žemės sklypo ribos rekonstravimo (pėsčiųjų-dviračių tako įrengimo), parengiant darbo projektą, papildomi darbai
2016-11-02 || Skirstomojo didelio slėgio dujotiekio nuo esamo dujotiekio Gėlyno gatvėje, Gėlyno gatve, rajoniniu keliu Nr. 2626, kertant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, rajoniniu keliu Nr. 2626, Marijampolės sav. sklypais (kad. adr. 5114/0006:272, 5114/0006:273) baigiant sklypais (kad. adr. 5114/0006:269 ir 5114/0006:268)  Nendriniškių k. Marijampolės sav. techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
2016-10-05 || Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimo ir paslaugų plėtros techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir modernizavimo darbai
2016-09-14 || Marijampolės miesto Gedimino gatvės atkarpos nuo Gedimino g. 38 iki V. Kudirkos gatvės rekonstravimo papildomų darbai
2016-09-02 || Kompleksinio Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymo techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai
2016-08-19 || Keleivinio lengvojo automobilio pirkimas Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijai
2016-08-17 || Dramos teatro Marijampolėje, P. Armino g. 2 papildomos techninio darbo projekto parengimo paslaugos
2016-08-10 || Keleivinio lengvojo automobilio pirkimas Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijai
2016-07-13 || Autobuso su vairuotoju nuoma (Marijampolė-Vilnius-Marijampolė)

2016-06-29 || Keleivinio lengvojo automobilio pirkimas Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijai

2016-06-17 || Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Liepynų k. Vasaros gatvės akligatvio įrengimo ir Marijampolės miesto Geležinkelio gatvės atkarpos, nuo Vytauto g. tilto per Šešupę iki įvažiavimo į PC „Namai“ teritoriją (Geležinkelio g. 3), rekonstravimo, parengiant pėsčiųjų taką, techninių darbo projektų parengimo paslaugos

2016-06-17 || Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių priežiūros paslaugos

2016-06-10 || Marijampolės miesto Gedimino g. atkarpos nuo Gedimino g. Nr. 38 iki V. Kudirkos g. rekonstravimas, parengiant techninę dokumentaciją ir atliekant projekto vykdymo priežiūrą

2016-06-10 || Keleivinio lengvojo automobilio pirkimas Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijai

2016-06-01 || Apšvietimo tinklų įrengimo techninių darbo projektų parengimo paslaugos

2016-05-27 || Marijampolės miesto Vytauto g. atkarpos nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio gatvės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ žemės sklypo ribos rekonstravimo (pėsčiųjų - dviračių tako įrengimo) darbai, parengiant darbo projektą

2016-06-08 || Marijampolės  teritorijos žaliųjų plotų priežiūros paslaugos

2016-05-27 || Marijampolės savivaldybės, Liudvinavo seniūnijos, Želsvos kaimo apšvietimo įrengimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir darbai

2016-05-25 || Marijampolės savivaldybės bendro naudojimo teritorijų gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos

2016-05-11 || Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicinių planų parengimo paslaugos

2016-04-29 || Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugų (iki kol atviro konkurso laimėtojas pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį pradės teikti paslaugas) pirkimas

2016-03-25 || LIFE+ programos projekto „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų pelkėse LIFE13 NAT/LT/000084 WETLIFE 2“  Amalvos pelkės vakarinio pakraščio hidrologinio režimo atstatymo I etapo darbai

2016-03-25 || Pakuočių atliekų surinkimo iš individualių namų kvartalų priemonių (konteinerių) pirkimas

2016-02-10 || Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicinių planų parengimo paslaugos

2016-02-10 || Mokyklos pastatų, esančių Marijampolės Vytauto g. Nr. 45, 45A, 47, 47K1 kapitalinio remonto, paprastojo remonto ir automobilių stovėjimo aikštelės su įvažiavimu rekonstravimo darbai, parengiant techninį darbo projektą bei atliekant statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas

2016-01-29 ||  Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugų (iki kol atviro konkurso laimėtojas pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį pradės teikti paslaugas) pirkimas

2016-01-13 || Socialinių kortelių gaminimo ir aptarnavimo paslaugos

2016-01-06 || Savivaldybės nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų paslaugos

2016-01-06 || Marijampolės savivaldybės administracijos iš degalinių įsigyjami benzinas A-95 ir dyzeliniai degalai

2015-11-27 || Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13D4/b Marijampolėje, Palangos g. 1, rekonstravimas, parengiant darbo projektą

2015-11-06 || Dviejų lygių sankryžos su geležinkeliu P.Armino g. Marijampolės m. rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos ir su jomis susijusiems laboratoriniai darbai
2015-10-28 || Ilgalaikės 410000 eurų paskolos pirkimas investiciniams projektams įgyvendinti
2015-10-09 || Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos (iki kol atviro konkurso laimėtojas pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį pradės teikti paslaugas)
2015-10-06 || Topografinės ir kitos paslaugos
2015-10-02 ||  Marijampolės miesto Vilkaviškio gatvės ir tilto per Šešupę kapitalinio remonto projektinės dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir kapitalinio remonto darbai
2015-09-04 || Techninio projekto „Marijampolės pramoninės zonos transporto ir inžinerinės infrastruktūros statyba“ keitimo paslaugos
2015-08-12 || Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialusis planas
2015-08-12 || Tarnybinių stočių su duomenų saugykla pirkimas išsimokėtinai
2015-07-15 || Marijampolės miesto Aušros gatvės tęsinio (nuo žiedinės sankryžos su Javonio skg.) iki Vasaros gatvės įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai
2015-07-08 || Užtvankos Marių gatvėje ir pertekliaus vandens pralaidos remonto darbai
2015-07-08 || Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos (iki kol atviro konkurso laimėtojas pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį pradės teikti paslaugas)
2015-07-03 || Ilgalaikė iki 1.719.500,00 Eur paskola skoloms grąžinti (refinansuoti)
2015-07-03 || Marijampolės miesto Matulaičių gatvės ir Žuvinto gatvės atkarpos rekonstravimas, parengiant techninį darbo projektą
2015-06-30 ||Ilgalaikė 1 milijono Eur paskola ES finansuojamiems projektams įgyvendinti
2015-06-24 || Požeminės pėsčiųjų perėjos po geležinkeliu ir po Geležinkelio gatve Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje Marijampolės mieste įrengimo techninio ir darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai
2015-06-17 || Marijampolės miesto Kauno gatvės ruožo nuo Gamyklų gatvės iki Gėlyno gatvės rekonstravimas, parengiant techninį darbo projektą ir atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą
2015-06-12 || Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbai
2015-06-05 || Dviejų lygių sankryžos P. Armino g.(sankirta su geležinkeliu) Marijampolės m. rekonstravimo darbų projektinės dokumentacijos parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai
2015-04-03 || Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos (iki kol atviro konkurso laimėtojas pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį pradės teikti paslaugas)
2015-03-25 || Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimo paslaugos
2015-03-20 || Biuro árangos pirkimas įgyvendinat projektą „Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės savivaldybės Patašinės gyvenvietėje steigimas“
2015-03-11 || Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir darbai
2015-02-18 || Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymo ir gyvenamosios aplinkos gerinimo darbai
2015-02-04 || Automobilių techninės priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas
2015-01-09 || Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos techninių ir techninių darbo projektų kelių saugumo audito paslaugų pirkimas
2014-12-17 || Projekto „Balsupių ir Smilgių tvenkinių hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ darbų pirkimas
2014-11-21 || Naftos produktais užterštos teritorijos Marijampolėje, Gamyklų g. 8 valymo II etapas
2014-10-31 || Marijampolės savivaldybės apšvietimo tinklų remonto darbai ir priežiūros paslaugos
2014-09-12 || Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstravimo techninių ir darbo projektų parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai
2014-07-30 || Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno gatvės atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo III etapo techninių darbo projektų parengimo ir darbų pirkimas
2014-07-30 || Ilgalaikės trijų milijonų litų paskolos pirkimas
2014-07-25 || Marijampolės laisvosios ekonominės zonos statybos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas
2014-07-23 || Projekto „Balsupių ir Smilgių tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas 
2014-06-27 || Techniniame projekte „Marijampolės pramoninės zonos transporto ir inžinerinės infrastruktūros statyba“ numatytų statyti statinių projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
2014-06-27 || Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų kvartalų priemonių (konteinerių) pirkimas
2014-06-04 || Šešių detaliųjų planų parengimo paslaugos
2014-05-14 || Vaikų darželio-pradinės mokyklos Patašinės k. Marijampolės sen., Marijampolės sav. rekonstrukcijos II etapo darbų: keltuvo žmonėms su negalia ir galerijos, jungiančios 2 aukšto korpusus, įrengimo ir darbo projekto parengimo pirkimas
2014-05-14 || Marių gatvės ir tilto rekonstravimo projektinės dokumentacijos parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rekonstravimo darbų pirkimas.
2014-03-05 || Marijampolės sporto mokyklos pastato (baseino) atnaujinimo (modernizavimo) darbai ir darbo projekto parengimas
2014-02-28 || Projektų bendrosios ir dalinės ekspertizės atlikimo paslaugos
2014-02-26 || Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymo ir gyvenamosios aplinkos gerinimo techninio projekto parengimas
2014-01-24 || Naftos produktais užterštos teritorijos Marijampolėje, Gamyklų g. 8 valymo paslaugos
2013-12-31 || Marijampolės savivaldybės apšvietimo tinklų remonto darbai ir priežiūros paslaugos
2013-12-11 || Piniginių socialinių išmokų, numatytų teisės aktuose, pristatymo ir išmokėjimo Marijampolės savivaldybės gyventojams paslaugos
2013-11-20 || Biuro įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą „Marijampolės miesto lopšelio-darželio „Rūta“ modernizavimas“
2013-10-30 || Šermukšnių gatvės kapitalinio remonto darbai, parengiant techninį darbo projektą
2013-10-30 || Mobilaus (judriojo) ryšio paslaugų pirkimas
2013-10-16 || Marijampolėje prie Vasaros ir Fabriko g. detaliojo plano parengimas ir žemės sklypo Rūtų g.10, naudojimo ir pobūdžio pakeitimas, numatant prijungimą prie žemės sklypo, detaliojo plano parengimas
2013-10-11 || Vasaros gatvės (nuo Saulės g. iki Marių (Fabriko) g.) įrengimo projekto vykdymo priežiūros paslaugos
2013-101 || Viešosios poilsio zonos pėsčiųjų takų dangos sutvirtinimo ir drenažo sistemos įrengimo dabų, įgyvendinant projektą „Šunskų miestelio viešosios poilsio infrastruktūros plėtra“ pirkimas
2013-10-04 || Marijampolės mst. Gedimino g. ir Aušros g. dviejų lygių sankryžų, ir Marijampolės mst. Aušros g. tęsiniui už dviejų lygių sankryžos iki Vasaros g. žemės sklypų suformavimo detaliųjų planų parengimo paslaugos
2013-09-27 || 40 butų gyvenamojo namo Kosmonautų g. Marijampolėje techninio projekto koregavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir darbų pirkimas
2013-09-25 || Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokykos pastato atnaujinimo techninio darbo projekto parengimas, atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą, ir atnaujinimo bei vidaus patalpų paprastojo remonto darbai
2013-09-20 || Penkių detaliųjų planų parengimo paslaugos
2013-09-13 || Tikslinės transporto priemonės, pritaikytos neįgalių asmenų transportavimui pirkimas
2013-09-13 || Biuro įrangos pirkimas
2013-08-09 || Marijampolės savivaldybės antrinių žaliavų surinkimo konteineriai ir šunų ekskrementų šiukšliadėžės
2013-08-02 || Balsupių kadastro vietovės valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai
2013-07-31 || Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarktymo II etapo techninių darbo projektų parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai
2013-07-10 || Baldai Marijampolės savivaldybės Patašinės daugiafunkciam centrui ir Marijampolės vaikų lopšeliui- darželiui „Rūta“
2013-07-03 ||  Detaliųjų planų parengimo paslaugos
2013-06-14 || Marijampolės savivaldybės želdinių priežiūros paslaugos
2013-06-12 || Daugiabučių namų atnaujimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos
2013-06-05 || Marijampolės savivaldybės bendro naudojimo teritorijų gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos
2013-05-31 || Ilgalaikė 5 milijonų litų paskola
2013-05-31 || Marijampolės savivaldybės želdinių priežiūros paslaugos
2013-05-22 || Elektros energija
2013-05-22 || Projekto „Kompleksinis buvusio karinio miestelio teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir gen. Gustaičio gatvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų ir verslo reikmėms“ statinių statybos darbų techninės priežiūros paslaugos
2013-05-22 || Projekto „Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“ statinių statybos darbų techninės priežiūros paslaugos
2013-05-15 || Fontanų priežiūros paslaugos
2013-04-24 || Liudvinavo miestelio Vytauto ir Kęstučio gatvių rekonstravimo statybos darbų atlikimas ir techninio darbo projekto parengimas
2013-03-22 || Techninio projekto „Kempingas (4 klasės) Kempingo g. 44, Marijampolė“ korektūros paslaugos
2013-03-08 || Požeminių šulinių pririšimo, niveliavimo, detalaus tyrinėjimo paslaugų, atliekant požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas, ir suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka pirkimas
2013-02-06 || Projekto „Balsupių kadastro vietovės valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio projekto parengimo paslaugos
2012-12-27 || Vasaros gatvės (nuo Saulės g. iki Fabriko g.) įrengimo darbai, parengiant darbo projektą
2012-12-27 || Mikroturbinos principu veikiančio kogeneracijos įrenginio pirkimas, montavimas ir paleidimas-derinimas projektui  „Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“
2012-11-28 || Papildomi darbai, įgyvendinant projektą „Sasnavos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“
2012-11-21 || Viešojo kompleksinio buvusio karinio miestelio teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir gen. Gustaičio gatvių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų ir verslo reikmėms projektinės dokumentacijos parengimas, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei rekonstravimo darbų pirkimas
2012-11-14 || Lauko suoliukai
2012-11-08  || Kompleksinio Rygiškių parko, Kauno gatvės atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo projektinės dokumentacijos parengimas, projekto vykdymo priežiūros ir rekonstravimo darbų pirkimas
2012-11-08 || Savivaldybės turto (t. sk. kaimiškųjų seniūnijų kelių) inventorizavimo ir teisinio registravimo paslaugos
2012-10-24 || Vytauto Didžiojo parko su prieigomis sutvarkymo, įgyvendinant projektą „Kompleksinis Vytauto, Sodo, P. Armino ir P. Kriaučiūno gatvių atkarpų su prieigomis (Vytauto Didžiojo parku) viešųjų erdvių sutvarkymas“ papildomi darbai
2012-10-19 || Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Aušros ir Gedimino gatvėse rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos
2012-10-19 || Marijampolės sav. Liudvinavo sen., Netičkampio k., Šešupės g. 5, pastato paprastojo remonto darbų, keičiant pastato paskirtį, papildomų darbų pirkimas
2012-10-17 || VšĮ Marijampolės ligoninės vienos dienos chirurgijos patalpų rekonstravimas
2012-10-02 || Kompiuteriai socialinės rizikos šeimų paramos centrui Liudvinavo seniūnijoje
2012-09-19 || Viaduko per Geležinkelį Marijampolės miesto Gamyklų gatvėje ir Gamyklų gatvės kapitalinio remonto projektinės dokumentacijos parengimas, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir kapitalinio remonto darbai alkesta
2012-09-19 || Projekto „Žvyrkelio Opšrūtai II - Igliauka (Igliaukos seniūnija) rekonstravimas ir asfaltavimas Marijampolės savivaldybėje. I etapas“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
2012-09-07 || Inžinerinių paslaugų pirkimas
2012-08-08 || Projekte „Žvyrkelio Želsva - Naujiena - Išlandžiai Liudvinavo sen., Marijampolės sav., rekonstravimo (asfaltavimo) I etapas“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
2012-08-01 || Žvyrkelio Opšrūtai II - Igliauka (Igliaukos sen.) rekonstravimo (asfaltavimo) darbai ir darbo projekto parengimas
2012-07-20 || Techninio darbo projekto „Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės operacinio bloko ir vienos dienos chirurgijos patalpų Marijampolėje, Palangos g. 1, rekonstravimas“ korektūros ir antrojo etapo statybos darbų statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
2012-07-04 || Žvyrkelio Želsva – Naujiena – Išlandžiai (Liudvinavo sen.) rekonstravimo (asfaltavimo) darbai ir darbo projekto parengimas
2012-06-29 || Ilgalaikės 4 mln. Lt paskolos pirkimas
2012-06-22 || Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriaus teritorijos tvarkymo ir tvoros restauravimo darbai, įgyvendinant projektą „Kompleksinis miesto centrinės dalies (Bažnyčios g., J. Bendoriaus g., Laisvės g., V. Kudirkos g. atkarpomis apribotos zonos) viešųjų erdvių sutvarkymas“
2012-05-30 || Papildomi darbai įgyvendinant projektą „Kompleksinis miesto centrinės dalies (Bažnyčios g., J. Bendoriaus g., Laisvės g., V. Kudirkos g. ir Gedimino g. atkarpomis apribotos zonos) viešųjų erdvių sutvarkymas“
2012-05-25 || Liudvinavo ir Sasnavos miestelių gatvių rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūra bei rekonstrukcijos ir remonto darbai
2012-05-18 || Projekte „Šunskų miestelio viešosios poilsio infrastruktūros plėtra“ numatyti statybos ir rekonstrukcijos darbai
2012-05-09 || Baldai socialinės rizikos šeimų paramos centrui Liudvinavo seniūnijoje
2012-04-27 || Gudelių miestelio viešosios infrastruktūros plėtros darbų projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir infrastruktūros plėtros darbai
2012-04-25 || Projekte „Liudvinavo miestelio parko sutvarkymas (poilsio infrastruktūros plėtra)“ numatyti statybos ir rekonstrukcijos darbai
2012-04-25  || Biuro įranga Marijampolės vaikų lopšeliui - darželiui „Vaivorykštė“
2012-03-16 ||  Detaliųjų planų parengimo paslaugos
2012-03-13 || Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo ir viešųjų tualetų priežiūros paslaugų teikimo sutartis >>
2012-03-07 ||  Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo vasaros ir žiemos metu ir viešųjų tualetų priežiūros paslaugos
2012-02-01 || Marijampolės miesto centrinės dalies rekonstravimo ir viešųjų erdvių sutvarkymas