Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

13 Teritorijų planavimas, statyba

13-02 || Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas (E) 13-03 || Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (...) remontą, statinio (...) remontą, statinio (...) paskirties keitimą, statinio griovimą išdavimas (E) 13-05 || Leidimo įrengti išorinę reklamą Marijampolės savivaldybės teritorijoje išdavimas (E) 13-06 || Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus (E) 13-08 || Pritarimas laikinojo statinio projektui 13-09 || Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame, pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statybą, suteikimas, keitimas ar panaikinimas (E) 13-10 || Pavadinimų gatvėms suteikimas, keitimas ar panaikinimas 13-11 || Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų vieša peržiūra, teikimas, tikrinimas ir derinimas (E) 13-12 || Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas 13-13 || Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas (E) 13-14 || Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas ir tvirtinimas (E) 13-15 || Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas ir tvirtinimas (E) 13-16 || Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams (bendriesiems, detaliesiems ir specialiesiems) rengti išdavimas TPDRIS (E) 13-17 || Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre (E) 13-18 || Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas 13-19 || Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti išdavimas (E) 13-20 || Pranešimo apie pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ir/ar spalvinį vaizdą pateikimas (E) 13-21 || Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas