Pradžia
Pradžia

Patvirtinta detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2008 m. Sausio 28 d. Sprendimu Nr. 1-266 „Dėl žemės sklypo Marijampolėje, Gėlyno g. 34, detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimo planavimo darbų programa

Informuojame, kad Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. DV-248 „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-266 „Dėl žemės sklypo Marijampolėje, Gėlyno g. 34, detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“ pradedamas rengti detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-266 „Dėl žemės sklypo Marijampolėje, Gėlyno g. 34, detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimo detalusis planas (toliau – Detalusis planas). Detaliojo plano iniciatorius – juridinis asmuo.

Nustatyti šie planavimo tikslai:

  1. pakeisti kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 1801/0001:144, esančio Marijampolėje, Gėlyno g. 34, žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdus bei patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių ir Savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
  3. detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus. Planuojamos teritorijos plotas ~ 1,7959 ha.

Su Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. DV-248 galite susipažinti čia: https://teisesaktai.marijampole.lt/document/67172

Taip pat pranešame, kad Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. DV-329 „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-266 „Dėl žemės sklypo Marijampolėje, Gėlyno g. 34, detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo Planavimo darbų programa, su kuria galite susipažinti čia: https://teisesaktai.marijampole.lt/document/68119

Su Planavimo darbų programa ir kitais dokumentais galima susipažinti ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-18-24-357.

Planuojamos teritorijos adresas: Marijampolė, Gėlyno g. 34.

Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės, teritorijų planavimo rūšis – detalusis planas.

Planuojamos teritorijos schema

Informacija atnaujinta 2024-06-06 08:26

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}