Pradžia
Pradžia

Būstas

 

Marijampolės savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1-290 „Dėl Marijampolės savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir neteisėtai gautų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-19 „Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir neteisėtai gautų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017-12-18 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-320 „Dėl Marijampolės savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“

2023 m. asmenų ir šeimų, pageidaujančių išsinuomoti savivaldybės būstą su bendro naudojimo patalpų dalimi, sąrašas

 

Asmenų  ir šeimų, pageidaujančių išsinuomoti savivaldybės būstą, sąrašas

Asmenų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, sąrašai

Marijampolės savivaldybės socialinio būsto nuomininkų sąrašas

Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, sąrašas

Būstų, išnuomotų asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą  sąrašus, sąrašas

Informacija dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms
Parduodamų būstų sąrašas


Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą ir įrašytų į sąrašus būstui išsinuomoti, dėmesiui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, asmenys (šeimos), nuomojantys socialinį būstą, ar įrašyti į  asmenų  (šeimų), turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, kasmet  iki gegužės 1 d. privalo deklaruoti turtą ir pajamas už kalendorinius metus.

Taip pat informuojame, kad asmenys (šeimos), įrašyti į sąrašus būstui išsinuomoti, turi teisę pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimu. Norintys pasinaudoti šia Valstybės teikiama paramos forma, prašome kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių.

Asmenys ar šeimos iki gegužės 1 d. nepateikę Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos, bus išbraukiami iš sąrašų būstui išsinuomoti, o su nuomojančiais būstą bus nutraukiamos nuomos sutartys.

Dėl įrašymo į asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos 3, 4 langelį (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1). Tel.: +370 343 90 001, +370 343 90 057.

Informacija atnaujinta 2024-04-19 14:46