Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Netektys

Laidojimo ir kapinių priežiūros klausimais prašome kreiptis į
Marijampolės savivaldybės administracijos 
Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiąją specialistę Liliją Vaičiulienę
Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 117 kab.
Tel.: (8 343) 90 022, 8 696 57 170
el. p. lilija.vaiciuliene@marijampole.lt  

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, pagal kurį atsisakoma liudijimų blankų. Vietoje jų bus išduodamas akto įrašą liudijantis išrašas tik asmeniui pageidaujant. Įstaigos reikalingą informaciją apie asmens civilinę būklę turėtų gauti  tiesiogiai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir neturėtų reikalauti iš asmenų pateikti liudijimą ar akto įrašą liudijantį išrašą. Nuo 2017 m. sausio 1 d. seniūnai nevykdys mirties registravimo funkcijos. Mirtį registruos civilinės metrikacijos įstaigos savo iniciatyva, gavusios sveikatos priežiūros įstaigos sudarytą medicininį mirties liudijimą. Mirusiojo artimiesiems nereikės kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą dėl mirties registravimo. Mirusiųjų asmenų laidojimas, balzamavimas, kremavimas bus organizuojamas remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu.

Dėl informacijos apie mirusiuosius (ne)skelbimo

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo  Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas ir naujos Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, pagal kurių 113 p. civilinės metrikacijos įstaiga mirties faktą registruoja savo iniciatyva, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu (mirusiojo artimiesiems atvykti į metrikacijos skyrių nebereikia).

Iki 2017 m. sausio 1 d., mirus asmeniui, gaudavome kiekvieno mirusiojo artimųjų rašytinį sutikimą apie mirties fakto viešinimą. Jei sutikimo negaudavome, mirties faktas nebuvo skelbiamas. Įsigaliojus naujiems norminiams aktams, mirusiųjų artimieji į metrikacijos skyrių nebeatvyksta, todėl neturime galimybės gauti sutikimo dėl mirties fakto viešinimo. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, viešinti faktus, susijusius su asmens privačiu gyvenimu, galima tik gavus sutikimą. Todėl informacija apie mirusius asmenis nebeskelbiama.

Civilinės metrikacijos skyrius