Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informacija visuomenei apie žemesniojo lygio pavojingąjį objektą - UAB "A ir G investicijos" Marijampolės naftos produktų terminalą

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE ŽEMESNIOJO LYGIO PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ

(UAB “A IR G INVESTICIJOS” MARIJAMPOLĖS NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALAS)

Informacija apie pavojingąjį objektą

Objekto rekvizitai – Uždaroji akcinė bendrovė ,,A ir G investicijos“ Marijampolės naftos produktų terminalas, esantis Fabriko skg. 2, Marijampolėje.

Atsakingų vadovų kontaktiniai duomenys: Marijampolės naftos produktų terminalo direktorius +370 600 29 388; Marijampolės naftos produktų terminalo vadovas +370 652 47 167

Pavojingajam objektui taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų (toliau – Nuostatai) reikalavimai ir pagal Nuostatų reikalavimus 2022 metais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos yra pateiktas pranešimas apie pavojingąjį objektą.

Objekto vykdoma veikla: priimti atvežamus geležinkelio cisternomis naftos produktus (dyzeliną), juos saugoti ir pakrauti į autocisternas. UAB ,,A ir G investicijos“ Marijampolės naftos produktų terminale dyzelinas sandėliuojamas antžeminiuose rezervuaruose, kurių bendra talpa yra 6 600 m3.

Galimos avarijos:

Naftos produktų (dyzelino) išsiliejimas į aplinką per mechaninius pažeidimus talpyklose, vamzdynuose, įrenginiuose, flanšiniuose sujungimuose. Išsiliejus naftos produktams, padidėja jų garavimas, atsiranda didesnis pavojus kilti gaisrui nuo menkiausios kibirkšties. Esant garavimui, galimas žmonių apsinuodijimas, sveikatos pablogėjimas. Atsiranda rizika užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis.

Naftos produktų (dyzelino) gaisras geležinkelio estakadoje, autocisternų užpylimo aikštelėje,  rezervuarų parkuose degant atskirai talpyklai ar talpyklų grupei, degant rezervuarų parke išsiliejusiems naftos produktams. Degant naftos produktams išsiskiria didelis šilumos kiekis, sukeliantis įvairaus laipsnio nudegimus žmonėms. Degantys naftos produktai išskiria nuodingus degimo produktus, tokius kaip anglies monoksidas, dioksidas, azoto oksidas, sotieji angliavandeniliai, sieros anhidritai, suodžiai. Šios kenksmingos medžiagos paveikia žmones – dirgina akių ir kvėpavimo takų gleivinę.

Naftos produktų (dyzelino) charakteristika: – bespalvis arba gelsvas skystis, tipiškas kvapas. Tankis 842 kg/m3, šilumingumas 42,2 MJ/kg, virimo temperatūra 160 C, savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra 300 C, išdegimo greitis 3,5l/m2xmin, ugnies plitimo greitis 0,4 m/s. Dyzelinas degus skystis, stipriai įkaitintas, sudaro sprogius mišinius su oru.

Gyventojų perspėjimai ir informavimas: Įvykus avarijai nedelsiant yra informuojamas Bendrasis pagalbos centras, šalia esančios įmonės, aplinkiniai gyventojai, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausieji specialistai, atsakingi už civilinę saugą.

Gyventojų elgesys ir veiksmai: Pamačius gaisrą, išgirdus sprogimą ar pastebėjus kitą neeilinį reiškinį naftos produktų terminale, reikia apie tai skubiai pranešti Bendrajam pagalbos centrui tel. 112. Įvykus gaisrui uždaryti langus ir duris, išjungti elektros prietaisus, dujas, apsaugoti kvėpavimo takus panaudojant apsaugos priemones (vatos ir marlės raisčius, rankšluosčius, audeklą) pasirūpinti gyvūnais, naminiais gyvuliais, įspėti kaimynus, pasiruošti galimai evakuacijai. Evakuojantis būtina naudotis kvėpavimo ir odos apsaugos priemones. Evakuacijos maršrutą nurodo policijos ar civilinės saugos darbuotojai, savarankiškai evakuotis statmenai vėjo krypčiai.

Tarnybų nurodymų laikymasis: Avarijos atveju besąlygiškai laikytis Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų, policijos ir ugniagesių-gelbėtojų nurodymų.

Informacija apie objekto planinio patikrinimo datą ir patikrinimo rezultatus pateikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje https:/pagd.lrv.lt skyriuje “Ūkio subjektų priežiūra”.

Informacija atnaujinta 2022-12-20 16:58