Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Jaunimo reikalų tarybos 2010 m. veiklos ataskaita

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2010 M. VEIKLOS ATASKAITA
2010-12-15  Nr. ŠL-512
Marijampolė

     
Vykdydami Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos planą, pateikiame informaciją apie Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą.

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų taryba dirbo pagal patvirtintą veiklos planą. 

2010 m. vyko keturi  Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kuriuose buvo nagrinėjami klausimai ir teikti siūlymai:
1. Svarstyti  Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.
2. Aptartos Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2007-2010 m. programos  vykdytų programos projektų, vykdytų 2009 m. veiklos bei analizuotas Savivaldybės skirtų lėšų projektams įgyvendinti panaudojimas.
3. Svarstyti Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2007-2010 m. programos projektų finansavimo 2010 metais konkurso nuostatai.  Teikti siūlymai dėl programos projektų veiklų, paraiškų teikėjų, 2010 metų  programos prioriteto.
4. Svarstytos ir teiktos Marijampolės savivaldybės administracijai rekomendacijos dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo 2007-2010 m. programos projektų finansavimo  2010 m. projektų vertinimo komisijos.
5. Svarstyti ir teikti pasiūlymai  Marijampolės savivaldybės  jaunimo užimtumo 2007-2010 metų programos projektų finansavimo 2010 metais  vertinimo komisijai dėl projektų paraiškų vertinimo formos. 
6. Svarstytas ir patvirtintas Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas.
7. Aptartos Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklos, vykdomi projektai.

Jaunimo reikalų tarybos nariai  dalyvavo Marijampolės jaunimo darbo centro metodinės tarybos, Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2007-2010 m. programos,  2010 m. projektų vertinimo komisijos veikloje.  

Išsakyta nuomonė  Nacionalinės jaunimo koordinatorių asociacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir Nacionalinio plėtros instituto tyrime (apklausoje) „Jaunimo dalyvavimą lemiantys veiksniai vietos lygmenyje“, pateiktos idėjos Poezijos parko priešprojektiniuose svarstymuose,  dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Regioninė jaunimo politika. Jaunimo dalyvavimo sprendžiant jaunimo aktualias problemas iššūkiai ir problemos“, padėta vykdyti  švietėjiška akcija „Už gyvybę“, skirta minėti  Pasaulinę organų donorystės ir transplantacijos dieną ir kt.

Šiuo metu sudaryta darbo grupė  ruošia Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2011-2014 m. programos projektą. Šioje programoje numatytos priemonės leis įgyvendinti   tikslą –  užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumo ir socialinių įgūdžių formavimo įgyvendinimą, sudaryti     jauno žmogaus tobulinimo ir savęs realizavimo visuomenėje sąlygas.
      

PERSPEKTYVOS:
1. Aprobuos jaunimo veiklos programas, analizuos savivaldybės teisės aktų, susijusių su savivaldybės jaunimu, projektus,  ir teiks siūlymus šių projektų rengėjams.
2. Teiks siūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai ir jos padaliniams dėl finansinės paramos jaunimo organizacijoms.
3. Inicijuos  Atviro jaunimo centro steigimą.

SIŪLYMAI:
1. Numatyti  savivaldybės  2010 m. biudžete didesnes lėšas jaunimo iniciatyvoms  įgyvendinti.
2.Tęsti jaunimui skirtų atvirų erdvių renovaciją: sporto aikštynų, riedučių aikštynų ir kt.
3. Įtraukti į delegacijų sudėtį Jaunimo reikalų tarybos atstovus, kad būtų sudarytos sąlygos pačiam jaunimui užmegzti tarptautinius ryšius  su susigiminiavusių miestų jaunimu. 
4. Steigti Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybą 2011-2014 m.


Pirmininkas
Karolis Podolskis