Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kolegijos studentų atstovybė

Marijampolės kolegijos studentų atstovybėMarijampolė, P. Armino g.  92-4

Tel. 8 631 50746
El.p. mksa@mkolegija.lt
http://www.mksa.lt
FB https://www.facebook.com/marijampoles.kolegijos.studentu.atstovybe/

Vaida Vosyliūtė
Prezidentė
El. p. vaida.vosyliute@gmail.com
Tel. 8 631 50746

Marijampolės kolegijos studentų atstovybė - Marijampolės studentijai atstovaujanti, nepolitinė, demokratiniais, visuomeniniais pagrindais dirbanti institucija, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymai.Atstovybė dirba Marijampolės studentijos labui, gina jų teises ir interesus, atstovauja jiems kolegijoje, Marijampolės mieste ir už jo ribų, aktyviai dalyvauja Lietuvos studentų atstovybių sąjungos veikloje atstovaudami studentijai nacionaliniu lygmeniu.

Informacija atnaujinta 2022-01-19 08:16